Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber ZM505

weber ZM505
weber ZM505

Najważniejsze właściwości

 • do murowania na cienką spoinę
 • do wnętrz i na zewnątrz
 • eliminuje powstawanie mostków termicznych
 • mrozoodorna i wodoodporna

Cienkowarstwowa zaprawa murarska 5 MPa do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych i działowych.

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
 • grubość spoiny 2-3 mm
 • mrozoodporna - do wewnątrz i na zewnątrz
 • wodoodporna
 • ogranicza wpływ mostków termicznych
 • do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
 • do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Zastosowanie produktu

Zaprawa murarska weber ZM505 służy do murowania metodą cienkowarstwowego klejenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcyjnych, nośnych, działowych, fundamentowych, osłonowych, wykonanych z:

 • kalibrowanych bloczków z betonu, gazobetonu i keramzybetonu
 • cegieł i pustaków ceramicznych
 • cegieł i bloczków silikatowych
 • pustaków ceramicznych

Zaprawa murarska weber ZM505 jest łatwa w przygotowaniu i stosowaniu oraz zapewnia uzyskanie jednakowych parametrów wytrzymałościowych i własności roboczych, dla jednej wymieszanej partii.

Rekomendacje

Zaprawa murarska do cienkowarstwowego klejenia kalibrowanych bloczków z betonu, gazobetonu i keramzybetonu, cegieł i pustaków ceramicznych, cegieł i bloczków silikatowych i pustaków ceramicznych.

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.

Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Reakcja na ogień: A1 - niepalny
Wytrzymałość na ściskanie
(po 28 dniach): 
≥ 5 N/mm²
Początkowa wytrzymałość na ścinanie
(wartość tabelaryczna) :
≥ 0,3 N/mm²
Absorpcja wody  ≤ 0,3 kg/(m2*min0,5)
Współczynnik przepuszczalności
pary wodnej μ (wartość tabelaryczna):
5 / 20
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry (wartość tabelaryczna): 0,45 W/m*K (P=50%)
Zawartość chlorków: ≤ 0,05%
Proporcje mieszania: 5 - 5,75 l wody na 25 kg
Czas zużycia: do 3 h
(zależnie od temperatury)
Czas otwarty klejenia: ok. 10 minut
Grubość warstwy: 2 - 6 mm
Uziarnienie: do 0,5mm

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu jest umieszczona na boku worka. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

 • ok. 1,6 kg/m² spoiny o grubości 1 mm to jest np. dla ściany z bloczków gazobetonowycho grubości 24 cm i spoinach poziomych 3 mm (spoiny poinowe na pióro i wpust) - ok. 5 kg suchej mieszanki na 1 m2 ściany
 • wydajność: ok. 14,5 l zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.

Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże oraz murowane elementy musza być suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie, jak pył i kurz, resztki zapraw i klejów, tłuszcze, oleje, bitumy.

Przygotowanie produktu

Do 5 l czystej wody wsypać opakowanie 25kg suchej zaprawy murarskiej weber ZM505. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 3-4 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawić na około10 minut. Sprawdzić konsystencję zaprawy i w razie potrzeby dodać maksymalnie 0,75 l wody.

Kolejne porcje zaprawy mieszać z wodą w takiej samej proporcji. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 2 godzin.

Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest dodawanie „dodatkowo” piasku, cementu i innych materiałów.

Wskazówki wykonawcze

Pierwszą warstwę należy wypoziomować, do murowania użyć zapraw weber ZM5, lub weber ZM504.

Koleje warstwy murować stosując zaprawę weber ZM505. W tym celu zaprawę nanosić równomiernie na niewielki fragment pacą 4-6 mm lub czerpakiem z zębatą krawędzią. Zanim zaprawa utraci własności klejące, lekko dociskać murowane elementy i dobijać gumowym młotkiem. W trakcie murowania mieszać zaprawę bez dodawania kolejnych porcji wody.

Przestrzegać tradycyjnych zasad murowania na cienkie spoiny i przestrzegać zaleceń producentów elementów murowanych. Zalecana grubość spoin wynosi 2-3 mm.

Nie stosować do cegieł klinkierowych i elewacyjnych – do murowania tych elementów zaleca się używać zaprawę do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych z trasem weber ZK552.

Do tynkowania elementów wymurowanych za pomocą zaprawy murarskiej weber ZM505 można zastosować:

 • Tynk cementowo-wapienny do wnętrz weber IP18
 • Lekki tynk cementowo-wapienny do wnętrz weber IP INTER
 • Zaprawę murarsko- tynkarską weber ZM519