Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber ZM10 fix

weber ZM10 fix
weber ZM10 fix

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
 • grubość spoiny 2–3 mm
 • mrozoodporna – do wewnątrz i na zewnątrz

cienkowarstwowa zaprawa murarska, 10 MPa

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • wytrzymałość na ściskanie 10 MPa
 • grubość spoiny 2-3 mm
 • mrozoodporna - do wewnątrz i na zewnątrz
 • wodoodporna
 • ogranicza wpływ mostków termicznych
 • do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych, do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno‑piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Zastosowanie produktu

Zaprawa murarska weber ZM10 fix służy do murowania metodą cienkowarstwowego klejenia ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcyjnych, nośnych, działowych, fundamentowych, osłonowych, wykonanych z:

 • kalibrowanych bloczków z betonu, gazobetonu i keramzybetonu
 • cegieł i pustaków ceramicznych
 • cegieł i bloczków silikatowych
 • pustaków ceramicznych

Zaprawa murarska weber ZM10 fix jest łatwa w przygotowaniu i stosowaniu oraz zapewnia uzyskanie jednakowych parametrów wytrzymałościowych i własności roboczych, dla jednej wymieszanej partii.

Rekomendacje

Zaprawa murarska do cienkowarstwowego klejenia kalibrowanych bloczków z betonu, gazobetonu i keramzybetonu, cegieł i pustaków ceramicznych, cegieł i bloczków silikatowych i pustaków ceramicznych.

 

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.

Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu
 

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Reakcja na ogień: A1 - niepalny
Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 10 N/mm²
Początkowa wytrzymałość na ścinanie: ≥ 0,3 N/mm²
Absorpcja wody  ≤ 0,25 kg/(m² *min0,5)
Współczynnik przepuszczalności
pary wodnej, μ:
15 / 35 (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A.12) 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry 0,61 W/m*K (P=50%) (wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A.12)
Zawartość chlorków: ≤ 0,05%
Proporcje mieszania: 5,25 - 5,75 l wody na 25 kg
Czas przydatności do użycia (temp. ok. 20°C): 3 godziny
Grubość warstwy: 2 - 3 mm

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu jest umieszczona na boku worka. Chronić przed wilgocią.
 

Zużycie

ok. 1,6 kg/m² dla spoiny grubości 1 mm

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.

Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku zanieczyszczenia, oczy przemyć wodą, skórę przemyć wodą z mydłem. Świeże zabrudzenia zaprawą usuwać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże oraz murowane elementy muszą być suche i wolne od zanieczyszczeń osłabiających wiązanie: pyłu, kurzu, resztek zapraw, klejów, tłuszczów, olejów i bitumów.

Przygotowanie produktu

Do 5,25 - 5,75 l czystej wody wsypać opakowanie 25 kg suchej zaprawy murarskiej weber ZM10 fix. Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 3-4 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawić zaprawę na około 10 minut. Ponownie przemieszać zaprawę i w razie potrzeby dodać maks. 0,5 l wody.

Kolejne porcje zaprawy mieszać z wodą w takiej samej proporcji. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 3 godziny.

Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest dodawanie „dodatkowo” piasku, cementu i innych materiałów.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich, nie powinna być niższa niż +5°C. W okresie 7 dni od murowania należy chronić powierzchnię muru przed opadami atmosferycznymi oraz czynnikami powodującymi gwałtowne wysychanie.

Wskazówki wykonawcze

Pierwszą warstwę należy wypoziomować, do murowania użyć zapraw weber ZM5.

Koleje warstwy murować stosując zaprawę weber ZM10 fix. W tym celu zaprawę nanosić równomiernie na niewielki fragment pacą 4-6 mm lub czerpakiem z zębatą krawędzią i zanim zaprawa utraci własności klejące, układać murowane elementy lekko je dociskając, a następnie dobijać gumowym młotkiem.

Przestrzegać tradycyjnych zasad technologii murowania na cienkie spoiny oraz zasad określonych przez producenta elementów do murowania.

Przestrzegać tradycyjnych zasad murowania na cienkie spoiny i przestrzegać zaleceń producentów elementów murowanych. Zalecana grubość spoin wynosi 2-3 mm.

Nie stosować do cegieł klinkierowych i elewacyjnych – do murowania tych elementów zaleca się używać zaprawę do murowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych z trasem weber ZK552.