Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber ZK557

weber ZK557
weber ZK557

Najważniejsze właściwości

 • zawiera tras, który znacznie zmniejsza ryzyko powstawania wykwitów wapiennych i przebarwień
 • do wnętrz i na zewnątrz
 • bardzo dobra przyczepność
 • mrozoodporna i wodoodporna
 • dostępna w palecie 20 kolorów

Zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

Zaprawa do fugowania cegieł klinkierowych i elewacyjnych

 • z dodatkiem trasu, który redukuje powstawanie wykwitów i przebarwień
 • dostępna w palecie 5 kolorów
 • odporna na wodę, mróz i czynniki atmosferyczne
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • bardzo dobra przyczepność
 • paroprzepuszczalna

Zastosowanie produktu

Zaprawa weber ZK557 (Fuga Elewacyjna) służy do spoinowania:

 • Ścian elewacyjnych, ogrodzeń, kominów wykonanych z cegieł klinkierowych, cegieł i bloczków silikatowych, bloczków betonowych, elementów kamiennych,
 • Elewacyjnych płytek klinkierowych, kamiennych i ręcznie formowanych, o grubości 1,5-2,0 cm,
 • Ścian wewnętrznych, kominków, łuków, sklepień wykonanych z cegieł klinkierowych, cegieł i bloczków silikatowych, bloczków betonowych, elementów kamiennych.

Przed zastosowaniem zaprawy do spoinowania elementów z materiałów nasiąkliwych, należy wykonać próbę, czy zaprawa nie powoduje przebarwień.  

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Skład surowcowy: cement, wapno hydratyzowane, piasek, dodatki modyfikujące
Proporcje mieszania:  3,0-3,75 l /25 kg
Czas dojrzewania [min]: 10
Czas gotowości do użycia (temp.ok 20ºC) [h] 2
Minimalne wymiary spoin [mm]  10x10
Maksymalne wymiary spoin [mm]  20x20
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] >10
Termin przydatności  12 miesięcy
od daty produkcji

Opakowania

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu oraz numer i data wystawienia deklaracji zgodności są również umieszczone na boku worka.
Chronić przed wilgocią.

Zużycie

 • ok. 4 kg/m2
  dla muru z cegieł pełnych 25 x 12 x 6,5 cm, przy spoinie 12 x 12 mm
 • wydajność: 14,5 l zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Spoinowanie można przeprowadzić po związaniu zaprawy murarskiej, nie wcześniej niż po 2 tygodniach od zakończenia murowania. Spoiny należy oczyścić z resztek zaprawy na głębokość 12–15 mm, usunąć, pył i kurz, po czym zwilżyć wodą. Cegły i spoiny nie mogą być mokre. Elementy wykonane z cegieł licowych powinny być zabezpieczone przed nasiąkaniem wodą, np. obróbkami blacharskimi, a murki, czy słupki ogrodzeń, wodoszczelnymi „czapkami”.

Przygotowanie produktu

Do 3 l czystej wody wsypać opakowanie – 25 kg suchej zaprawy weber ZK557 (Fuga Elewacyjna). Mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego lub betoniarki. Czas mieszania mieszadłem: 3-4 minuty, w betoniarce: 6-8 minut, do uzyskania jednorodnej masy. Pozostawić na ok. 10 minut, po czym ponownie lekko zamieszać. Sprawdzić konsystencję zaprawy. Prawidłowa konsystencja powinna umożliwiać ulepienie kulki, bez brudzenia rąk. W razie potrzeby dodać maksymalnie 0, 75 l wody. Dla zapewnienia jednolitego koloru spoiny, kolejne porcje zaprawy mieszać z wodą w takiej samej proporcji. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 2 godzin. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie pisaku, cementu i innych materiałów.

Wskazówki wykonawcze

Elementy spoinować zaprawą weber ZK557 (Fuga Elewacyjna) od góry do dołu. Spoiny wypełniać dokładnie zaprawą, mocno wciskając ja w metodą „świeże na świeże”. Nadmiar zaprawy usuwać za pomocą tzw. fugówki lub giętkiego węża. Minimalne wymiary spoin wynoszą 10x10 mm, maksymalne 20x20 mm. Zaleca się, aby wykonane spoiny były zlicowane z murem lub lekko wklęsłe. Unikać zabrudzeń powierzchni licowej muru, a ewentualne zabrudzenia usuwać miękką, suchą szczotką. Nie używać wody! Zastosowanie do czyszczenia wody może skutkować powstaniem wykwitów wapiennych lub przebarwień na powierzchni spoin i cegieł.

Warunki podczas stosowania i wiązania wyrobu Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna wynosić od +10ºC do +25ºC. W okresie 7 dni od spoinowania należy chronić powierzchnię muru przed bezpośrednim nasłonecznieniem, deszczem, rosą, przeciągami oraz gwałtownymi spadkami temperatury. W tym celu spoinowane powierzchnie należy osłonic plandeką, folią lub matami, zapewniając wystarczająca wentylację wokół wykonanego elementu (np. zastosować podkładki). Środki do impregnacji murów można zastosować nie wcześniej niż miesiąc od zakończenia spoinowania.