Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec PU K2D

Harz PU K2D

weber.tec PU K2D

Najważniejsze właściwości

 • wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
 • wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny
 • odporność na materiały pędne
 • konsystencja pozwalająca na aplikację w szczelinach pionowych

Elastyczny, barwny i chemoodporny, 2-składnikowy uszczelniacz na bazie poliuretanu do szczelin i dylatacji

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec PU K2D (Harz PU K2D) jest trwale elastycznym materiałem na bazie poliuretanów stosowany do wypełnienia i uszczelnienia pionowych i poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Materiał jest odporny na liczne zasady, rozcieńczone kwasy, środki odkażające, a także oleje, smary, paliwa.

Najważniejsze właściwości produktu

 • wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
 • wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny
 • odporność na materiały pędne
 • konsystencja pozwalająca na aplikację w szczelinach pionowych

Zastosowanie produktu

weber.tec PU K2D służy do elastycznego i trwałego wypełnienia i uszczelnienia pionowych i poziomych szczelin, złączy i dylatacji w obiektach i konstrukcjach:

 • stacji benzynowych
 • elewacji, balkonów, tarasów
 • zbiorników oczyszczalni ścieków
 • garaży
 • parkingów
 • posadzek przemysłowych

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: poliuretan
Rozpuszczalnik: brak
Kolor:

RAL 7032

Konsystencja: pastowata
Gęstość: ok. 1,25 kg/dm3
Proporcja mieszania (wagowo): 2:1
Temperatura aplikacji (powietrza) podłoża i materiału:

od +5°C do +30°C

Sposób aplikacji: szpachelką, pistoletem pneumatyczny
Czas obróbki w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza:

30-40 minut

Można chodzić po w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 18-24 godzinach
Pełna odporność w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: po 7 dniach
Twardość wg Shore’a A:

65

Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 120%

Zuzycie zależy od przekroju szczeliny (1,25kg/dm3 szczeliny):

Przekrój szczeliny w mm Zużycie na 1mb w kg
10*10 0,125
20*10 0,25

Opakowania

pojemniki 3 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zanieczyszczeniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie kontaktowe muszą być suche, czyste, nośne, wolne od zanieczyszczeń mleczkiem cementowym, tynkiem, farbami, olejem, smarami, luźnymi i niestabilnymi cząstkami. Uszkodzone powierzchnie szczelin należy naprawić/uzupełnić np. systemami betonu naprawczego - weber.rep 752, weber.rep 753 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM 93 kierując się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego. Zbyt wąskie szczeliny poszerzyć. Wilgotność podłoża w czasie układania żywicy nie powinna przekraczać 4% (metoda CM). Gruntowanie powierzchni bocznych szczelin wymagane jest wyłącznie w przypadku mocno chłonnych powierzchni. Polecamy w tym przypadku żywicę weber.tec EP 10. Przed zagruntowaniem podłoża w szczelinie umieścić sznur dylatacyjny z polietylenu o zamkniętych porach, którego średnica jest większa o ok. 30% od szerokości szczeliny. Zabezpiecza to przed przyleganiem masy do spodu szczeliny. Krawędzie szczeliny zabezpieczyć przez zabrudzeniem np. za pomocą taśmy malarskiej. Szerokość spoin w szczelinach obciążonych ruchem kołowym nie powinna przekraczać 20 mm. 

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przełożyć mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C. Temperatura podłoża powinna być wyższa przynajmniej o 3° od punktu rosy.

Wskazówki wykonawcze

weber.tec PU K2D nakładać za pomocą szpachelki, wąskiej kielni lub pistoletu (wyciskacza) pneumatycznego. Ten ostatni sposób jest preferowany zwłaszcza w przypadku dużych powierzchni, przy mniejszym zakresie robót (np. naprawa dylatacji/szczelin) można korzystać także z ręcznego wyciskacza. Przy bardzo szerokiej szczelinie należy najpierw masę uszczelniającą nanieść na powierzchnie boczne szczeliny i docisnąć ją za pomocą szpachelki, a następnie wypełnić resztę. W każdym przypadku nie należy dopuścić do powstawania pęcherzy na brzegach fugi ani w jej środku. Po wypełnieniu fugi materiałem uszczelniającym, powierzchnię można wygładzić.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (uszczelniacz musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.