Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec PU K2D (H)

Harz PU K2D (H)

weber.tec PU K2D (H)

Najważniejsze właściwości

 • wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
 • wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny
 • odporność na materiały pędne
 • rozlewność, a co za tym idzie łatwość aplikacji w szczelinach poziomych

Elastyczny, barwny i chemoodporny, 2-składnikowy uszczelniacz na bazie poliuretanu do poziomych szczelin i dylatacji

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec PU K2D (H) (Harz PU K2D (H)) jest trwale elastycznym materiałem na bazie poliuretanów stosowany do wypełnienia i uszczelnienia poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Materiał jest odporny na liczne zasady, rozcieńczone kwasy, środki odkażające, a także oleje, smary, paliwa.

Najważniejsze właściwości produktu

 • wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
 • wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny
 • odporność na materiały pędne
 • rozlewność, a co za tym idzie łatwość aplikacji w szczelinach poziomych

Zastosowanie produktu

weber.tec PU K2D (H) przeznaczony jest do elastycznego i trwałego wypełnienia i uszczelnienia pozomych szczelin, złączy i dylatacji w obiektach i konstrukcjach:

 • stacji benzynowych
 • balkonów, tarasów
 • zbiorników oczyszczalni ścieków
 • garaży
 • parkingów

W szczególności weber.tec PU K2D (H) służy do elastycznego uszczelniania i wypełniania szczelin i dylatacji posadzkowych pomiędzy posadzkami poddanymi różnego rodzaju obciążeniom (ruch kołowy, pieszy, itp.) wykonanych z betonu monolitycznego, elementów prefabrykowanych, polimerobetonów itp. jak również w posadzkach z żywic syntetycznych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: poliuretan
Rozpuszczalnik: brak
Kolor:

standardowe - RAL 7032

Konsystencja: samorozlewna
Gęstość: ok. 1,25 kg/dm3
Proporcja mieszani (wagowo): 5:2
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C

Opakowania

pojemniki 3 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie weber.tec PU K2D (H) zależy od rozmiarów szczeliny (1,25kg/dm3 szczeliny):

Przekrój szczeliny 10*10 mm - zużycie 0,125 kg/mb

Przekrój szczeliny 20*10 mm - zużycie 0,25 kg/mb

 

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zanieczyszczeniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie kontaktowe muszą być suche, czyste, nośne, wolne od zanieczyszczeń mleczkiem cementowym, tynkiem, farbami, olejem, smarami, luźnymi i niestabilnymi cząstkami. Uszkodzone powierzchnie szczelin należy naprawić/uzupełnić np. systemami betonu naprawczego - weber.rep 752, weber.rep 753 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM 93 kierując się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego. Zbyt wąskie szczeliny poszerzyć. Wilgotność podłoża w czasie układania żywicy nie powinna przekraczać 4% (metoda CM). Gruntowanie powierzchni bocznych szczelin wymagane jest wyłącznie w przypadku mocno chłonnych powierzchni. Polecamy w tym przypadku żywicę weber.tec EP 10. Przed zagruntowaniem podłoża w szczelinie umieścić sznur dylatacyjny z polietylenu o zamkniętych porach, którego średnica jest większa o ok. 30% od szerokości szczeliny. Zabezpiecza to przed przyleganiem masy do spodu szczeliny. Krawędzie szczeliny zabezpieczyć przez zabrudzeniem np. za pomocą taśmy malarskiej. Szerokość spoin w szczelinach obciążonych ruchem kołowym nie powinna przekraczać 20 mm.

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C. Temperatura podłoża powinna być wyższa przynajmniej o 3° od punktu rosy.

Czas obróbki:
w +10°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 70-80 minut
w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 40-45 minut
w +30°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 20-22 minuty
Można chodzić po:
w +10°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 2-3 dniach
w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 16-20 godzinach
w +30°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 8-10 godzinach
Lekkie obciążenie po:
w +10°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 7 dniach
w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 2 dniach
w +30°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 24 godzinach
Pełna odporność po:
w +10°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 10 dniach
w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 7 dniach
w +30°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 3 dniach
Twardość wg Shore’a A: 65
Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 120%
 

Wskazówki wykonawcze

weber. tec PU K2D (H) wlewać w przygotowaną szczelinę, wypełniając jej cały przekrój.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (uszczelniacz musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.