Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec PU Inject

Harz PU Inject

weber.tec PU Inject

Najważniejsze właściwości

  • jest 2-komponentową, reaktywną żywicą poliuretanową
  • dobrej przyczepności do podłoża
  • do iniekcji uszczelniających

Żywica na bazie poliuretanu do elastycznego zamykania rys

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec PU Inject (Harz PU Inject)  2-komponentowa żywica poliuretanowa, przeznaczona do iniekcji rys, pustek i spękań w elementach betonowych, kamiennych i murowych. Żywica cechuje się niską lepkością i zdolnością do penetracji w pory i kapilary podłoża także w niskich temperaturach. Jest odporna na alkalia, nie wpływa negatywnie na beton, mur, bitumy, tworzywa sztuczne.

Najważniejsze właściwości produktu

  • 2-komponentowa, reaktywna żywica poliuretanowa
  • nie zawiera rozpuszczalnika
  • o dobrej przyczepności do podłoża

Zastosowanie produktu

weber.tec PU Inject  nadaje się do wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienia rys. Żywicę stosuje się w miejscach, gdzie siłowe zamknięcie jest niewskazane, ponieważ konieczne jest zastosowanie materiału posiadającego zdolność przenoszenia ograniczonych odkształceń i/lub wymagane jest elastyczne uszczelnienie rysy.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: 2-komponentowa żywica poliuretanowa
Kolor: bezbarwny do lekko żółtego
Gęstość:

ok. 1,01 kg/dm3

Zużycie: ok. 1,01 kg/dm3 na dm3 spoin lub pustek
Lepkość w temperaturze +250C: składnik A : 500-800 mPas
składnik B : 20-30 mPas
Temperatura aplikacji
(powietrza) podłoża i materiału:

od +5°C do +30°C

Czas obróbki: 50-60 minut przy +10°C
40-45 minut przy +20°C
25-30 minut przy +30°C
Pełna odporność po: 10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

Opakowania

opakowanie 6 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zanieczyszczeniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże może być maksymalnie lekko wilgotne, poza tym musi być mocne, przyczepne, czyste, bez oleju i tłuszczy. Szczotką drucianą lub za pomocą szlifierki dokładnie wyczyścić powierzchnię w sąsiedztwie szczeliny tzn. 3-4 cm po obu stronach.

Przygotowanie produktu

Żywica jest dostarczana w proporcjach gotowych do wymieszania. Mieszanie może następować w pompie iniekcyjnej lub w czystym pojemniku. Po wymieszaniu powstałą substancję należy zużyć w ciągu czasu obróbki.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu podczas aplikacji: od +5°C do +30°C.

Wskazówki wykonawcze

Metoda iniekcji ciśnieniowej  Nawiercić otwory w odstępach ok. 30 cm i zamocować pakery wkręcane lub wbijane. Rysy pomiędzy zamocowanymi pakerami należy zaszpachlować preparatem weber.xerm 848 i odczekać, aż szpachla stwardnieje, aby podczas iniekcji nie wyciekał wtłaczany materiał. Po stwardnieniu szpachli można zacząć iniekcję. Żywicę weber.tec PU Inject wtłaczać za pomocą pompy iniekcyjnej do szczeliny (spękania) pod ciśnieniem do 200 barów. Jeżeli podczas wtłaczania utrzymuje się stałe ciśnienie na jednym pakerze, wówczas można przejść na drugi i dalej kontynuować iniekcję.

Metoda wlewania W przypadku powierzchni poziomych nawierca się otwory wlewowe w odstępie 50 do 100 cm, na głębokość 20 do 50 cm. Nawiercony otwór powinien mieć średnicę od 2 do 5 cm. Miejsca, gdzie istnieje obawa, że wlewana żywica może wycieknąć, należy uszczelnić zaprawą weber.rep 760. Następnie można rozpocząć wlewanie żywicy weber.tec PU Inject. Żywicę należy natychmiast dolewać, jeżeli zwierciadło cieczy w otworze wlewowym opada. W przypadku powierzchni pionowych, rysy należy uszczelniać odcinkowo za pomocą weber.rep 760, a następnie wlewać powoli żywicę iniekcyjną powyżej tego uszczelnienia. Należy tak wlewać preparat, aby powietrze uciekało do góry, a nie zostawało w otworze wlewowym. Po zakończeniu wlewania otwory wlewowe i rysy należy zamknąć zaprawą weber.rep 760.

Narzędzia i pompę czyścić natychmiast po zakończeniu pracy preparatem weber.sys 992.