Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec PU 3650

Harz PU 3650

weber.tec PU 3650
weber.tec PU 3650

Najważniejsze właściwości

  • mostkuje rysy w podłożu,
  • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu,
  • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady.

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa elastyczna żywica poliuretanowa

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 3650 (Harz PU 3650) - dwukomponentowa, niezawierająca rozpuszczalnika, elastyczna żywica poliuretanowa. 

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobrze mostkuje rysy w podłożu
  • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu
  • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
  • stosowana w systemach chodników mostowych

Zastosowanie produktu

weber.tec 3650 stosuje się do wykonywania powłok ochronnych i łączących na podłożach obciążonych dynamicznie i narażonych na zarysowania, takich jak np. chodniki mostowe, parkingi wielopoziomowe. Jako zamknięcie powłoki ochronnej wykonanej z tej żywicy polecamy, m.in. barwną, odporną na promienie UV, żywicę weber.tec KVN.

Powłoka ta po stwardnieniu jest skuteczną powłoką ochronną, odporną na oleje, smary, ropę i benzynę, wodę morską, ścieki, liczne rozcieńczone kwasy i zasady oraz sole odladzające rozsypywane na traktach komunikacyjnych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica poliuretanowa
Konsystencja: płynna
Kolor: standardowe - RAL 7023 i RAL 7032,
inne na indywidualne zamówienie
Wytrzymałość na odrywanie: przełom w podłożu
Gęstość: 1,5 g/cm3
Lepkość przy + 25°C: składnik A - 3000 - 4000 mPas
składnik B – 100 - 300 mPas
Twardość Shore D: 60
Zużycie: 1,5 kg/m2 na 1 mm grubości warstwy
Dokumenty odniesienia: AT/2011-01-2705
DZ 2705/01/13

Opakowania

pojemniki 30 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

Zużycie

1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

 

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Oczy i skórę chronic przed zanieczyszczeniem (stosować środki ochrony osobistej - okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

weber.tec 3650 można stosować na podłożu betonowym o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 25 N/mm2 i wytrzymałości powierzchni na odrywanie wynoszącą przynajmniej 1,5 N/mm2. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa mierzona aparatem CM nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów.

Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Ubytki naprawić stosując materiały odpowiednie do występujących obciążeń i miejsca wbudowania materiału (np. zaprawy PCC, zaprawę żywiczną).
Podłoże zagruntować jedną z następujących żywic: weber.tec Ergodur, weber.tec EP 10 lub weber.tec EP 15.

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) oraz B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiedniej proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Minimalny czas mieszania ok. 2 min. Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Z tego też względu zaleca się przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. 

Warunki podczas stosowania i wiązania

Czas obróbki przy temperaturze podłoża:

+10°C: 60 - 80 minut,
+20°C: 35 - 45 minut,
+30°C: 17 - 22 minut
Minimalna temperatura podłoża dla stosowania żywicy +5°C.
Maksymalna temperatura podłoża dla stosowania żywicy +30°C

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. Temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Wskazówki wykonawcze

weber.tec 3650 nakłada się na całkowicie utwardzoną warstwę gruntującą. Najpierw wylać żywicę weber.tec 3650 na utwardzoną warstwę gruntującą, następnie równomiernie rozprowadzić żywicę za pomocą pacy zębatej na wymaganą grubość warstwy. W dalszej kolejności należy starannie odpowietrzyć warstwę żywicy za pomocą kolczastego wałka. W przypadku pokrywania powierzchni pochyłych lub pionowych należy żywicę weber.tec 3650 zagęścić.

Wykonanie membrany elastycznej:
W przypadku zastosowania żywicy weber.tec 3650 jako membrany elastycznej należy wylać ją na posypaną piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8 mm lub 0,7-1,2 mm i utwardzoną warstwę gruntującą z żywicy weber.tec Ergodur lub inne wymienione wyżej żywice gruntujące. W celu nadania przyczepności weber.tec 3650 należy zaraz po nałożeniu posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8 mm lub 0,7-1,2 mm. Należy przy tym także zwracać uwagę, aby zużycie żywicy nie było mniejsze niż zalecana ilość.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy stosując weber.sys 992.

temperatura podłoża +10°C  +20°C  +30°C
można wchodzić
(wykonywać kolejne procesy) 
po 16 -20 godz. po 8-10 godz. po 4-5 godz.

częściowe obciążenie
po 2 dniach  po 24 godz.  po 20 godz.
pełne obciążenie po 10 dniach po 7 dniach po 3 dniach

W zależności od rodzaju podłoża, temperatury otoczenia i podłoża, cyrkulacji powietrza, przerwa czasowa do następnej operacji roboczej, tj. nakładania następnej warstwy tej samej lub innej żywicy wynosi około 24 godzin.

Jeżeli czas ten nie może być dotrzymany, to świeżą jeszcze powłokę gruntującą należy posypać wysuszonym piecowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,5 mm lub o uziarnieniu większym jeżeli docelowa powłoka ma być szorstka. Po wyschnięciu warstwy nadmiar piasku należy usunąć przed dalszą obróbką.