Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec EP 47

weber.tec EP 47

Najważniejsze właściwości

 • niska lepkość
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%)
 • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
 • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
 • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoża

Bezbarwna, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec EP 47 jest żywicą gruntującą o bardzo niskiej lepkości, dzięki czemu bardzo dobrze wnika w podłoże. Powłoka jest dyfuzyjna dla pary wodnej.

Najważniejsze właściwości produktu

 • niska lepkość
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%)
 • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków.
 • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 47 jest przeznaczona do gruntowania cementowych (beton, jastrych, tynk) powierzchni, na które ma być nałożona powłoka z wodorozcieńczalnej żywicy epoksydowej weber.tec EP 48. Żywicę tę można również wykorzystywać do wykonywania impregnacji na powierzchniach betonowych posadzek hal przemysłowych, warsztatów, parkingów, pomieszczeń technicznych, itp. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Barwa:

przezroczysta

Gęstość: ok. 1,06 kg/dm3 w temp. +20°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz):

w stosunku wagowym
100 : 46,2

Lepkość mieszaniny (A+B): ok. 56 s (kubek Forda,
Ø 6mm) w temp. +25°C
Przepuszczalność wody po 24h wg PN-EN 1062-3:2000: 0,0759 kg/(m2xh0,5) - klasa III
Głębokość wnikania wg PN-EN 14630: 5,5 mm
Dokumenty odniesienia: EN 1504-2:2004
DOP-PL-ZEPW/01/13

Opakowania

pojemniki 15 kg

Magazynowanie i transport

weber.tec EP 47 w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować, co najmniej przez 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu (temperatura przechowywania od +5°C do +25°C). Chronić przed mrozem.
Składnik B żywicy weber.tec EP 47 zawiera składniki, które przed wymieszaniem są niebezpieczne dla środowiska i dlatego wymagają stosowania przepisów ADR w transporcie oraz odpowiedniego oznakowania i opisu na opakowaniu UN 3082.

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.tec EP 47 wynosi 150-200 g/m2

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów, a także ma być w miarę możliwości suche (wilgotność maks. 10%). W przypadku nakładania na bardzo gładkie i szczelne podłoża, należy je uszorstnić. Należy uzyskać przyczepną, chłonną powierzchnię o otwartej strukturze porów. Wytrzymałość podłoża musi być dostosowana do obciążeń użytkowych.

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Do gruntowania podłoża i impregnacji wymieszaną żywicę można rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5-15% (zależy od chłonności podłoża).

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +12°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. 

Czas obróbki: ok. 30 minut przy +20°C
Dalsza obróbka po:  12-16 godzinach przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C

Wskazówki wykonawcze

Aplikacja Żywicę weber.tec EP 47 należy rozprowadzać wałkiem przeznaczonym do materiałów epoksydowych lub pędzlem. Dopuszczalny czas stosowania wymieszanego materiału w temp. +20°C wynosi ok. 30 min. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu obróbki żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.

Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym).

Pielęgnacja Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.