Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec EP 25 W

Harz EP 25 W

weber.tec EP 25 W

Najważniejsze właściwości

  • bardzo dobra przewodność elektryczna
  • bardzo dobra przyczepnością do podłoża

Epoksydowy, dwuskładnikowy przewodzący lakier żywiczny stosowany w systemach posadzek antyelektrostatycznych

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec EP 25 W (Harz EP 25 W) jest czarną, dwukomponentową, bezrozpuszczalnikową żywicą epoksydową wykazującą właściwości elektroprzewodzące. Charakteryzuje się bardzo dobrą przewodnością ładunków elektrycznych oraz bardzo dobrą przyczepnością do odpowiednio przygotowanego podłoża. Żywica ta w połączeniu z miedzianymi taśmami oraz żywicami weber.tec EP 26 AS lub weber.tec PU 26 AS tworzy systemy antyelektrostatycznych posadzek żywicznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobra przewodność elektryczna
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 25 W w połączeniu z miedzianymi taśmami służy do wykonywania warstwy odprowadzającej ładunki elektryczne w systemach antyelektrostatycznych posadzek żywicznych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: brak
Kolor:

czarny

Gęstość: ok. 1,1 kg/dm3 w temp. +23°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz):

w stosunku wagowym 1:5

Lepkość składnika A: 800 – 1100 mPas w temp. +23°C
Zawartość części stałych: 40 %
Oporność upływowa RE < 106 Ω
Przyczepność do podłoża
betonowego C20/25 (B 25):
zerwanie w podłożu
Dokumenty odniesienia: EN 13813:2002
DOP-PL-tecEP25W/01/13

Opakowania

pojemniki 12 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie weber.tec EP 25 W zależy od stanu podłoża i wynosi 100-150 g/m2.

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłożem pod system posadzek antyelektrostatycznych może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy. W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane metody: mechaniczne np. czyszczenie mechaniczne, frezowanie, śrutowanie, piaskowanie, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie) lub ręczne np. odkurzanie, szorowanie.
Ubytki, wykruszenia, pustki uzupełnić np. systemami betonu naprawczego - weber.rep 752, weber.rep 753 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM 93, szpachlą z weber.tec EP 10 i piasku do żywic. Przy doborze technologii naprawy należy kierować się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego. Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podłoża nie mogą powodować zamknięcia porów (powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko). W takiej sytuacji konieczne jest uszorstnienie podłoża.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie itp. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć.
Przed nakładaniem żywicy weber.tec EP 25 W podłoże zagruntować żywicą weber.tec EP 10. Należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną żywicy stosowanej do gruntowania.

Ułożenie i rozmieszczenie miedzianych taśm przewodzących Po utwardzeniu żywicy gruntującej weber.tec EP 10 na pokrytej tą powłoką powierzchni przyklejane są taśmy przewodzące ładunki elektryczne. Każde uziemienie może zebrać ładunki elektryczne z powierzchni 100 m2. Odległość pomiędzy dwoma miejscami uziemienia nie może być większa niż 10 m (o ile dokumentacja techniczna nie mówi inaczej). Miejsca montażu należy starannie oczyścić. Wolną końcówkę należy połączyć z głównym przewodem pierścieniem) uziemienia lub też bezpośrednio z uziemieniem. Liczba punktów odprowadzających ładunki z posadzki powinna zostać określona w dokumentacji technicznej – nie może być tych punktów jednak mniej niż 2 na jedno pomieszczenie. Czynność układania uziemienia powinna być przeprowadzona przez osobę z kwalifikacjami i uprawnieniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. Przed przystąpieniem do przygotowywania materiału pojemniki zdecydowanie zaleca się przechowywać przez 9-15 godzin w temperaturze wynoszącej +20°C.

Warunki podczas stosowania i wiązania

 

Czas obróbki: 70-90 minut przy +10°C
40-50 minut przy +20°C
20-25 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po:  16-24 godzin przy +10°C
8-12 godzinach przy +20°C
4-6 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po:  2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po:  10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C 

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża oraz późniejsze własności posadzki.

Wskazówki wykonawcze

weber.tec EP 25 W rozprowadzić równomiernie za pomocą wałka tak, aby po wyschnięciu otrzymać gładką matową powierzchnię. Nie przekraczać podanego powyżej maksymalnego zużycia materiału. Po ułożeniu taśm przewodzących i położeniu weber.tec EP 25 W należy przeprowadzić kontrolę oporności upływowych. Średnia oporność nie powinna przekroczyć 106 Ω. Pomiar należy przeprowadzać wtedy, gdy odstęp między elektrodą pomiarową i przyłączem uziemiającym wynosi nie więcej niż 10 metrów. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.