Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec EP 15

Harz EP 15 Top

weber.tec EP 15

Najważniejsze właściwości

  • do stosowania na podłożu o wilgotności nie przekraczającej 6%
  • bardzo dobra przyczepność także do trudnych i krytycznych podłoży (okładziny np. ceramiczne)
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
  • odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
  • tworzy paroszczelną powłokę *)

Szybkowiążąca, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni o podwyższonej wilgotności

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec EP 15 (Harz EP 15 Top) jest niezawierającą rozpuszczalnika, bezbarwną, szybkowiążącą, dającą się nakładać pędzlem i wałkiem, 2-komponentową żywicą epoksydową.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do stosowania na podłożu o wilgotności nie przekraczającej 6%
  • bardzo dobra przyczepność także do trudnych i krytycznych podłoży (okładziny np. ceramiczne)
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
  • odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 15 stosuje się do gruntowania pod posadzki i powłoki z żywic epoksydowych i poliuretanowych. Może służyć także do wykonywania bezbarwnych powłok zamykających na podłożach betonowych. Jeżeli żywica ma pełnić funkcję paroizolacji musi być nakładana w dwóch procesach roboczych bez posypki z piasku kwarcowego między warstwami.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik: brak
Barwa: przezroczysta, lekko żółta
Konsystencja: płynna
Gęstość: ok. 1,08 kg/dm3 w temp. +20°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz): - w stosunku wagowym 2 : 1
- w stosunku objętościowym 1,8:1
Lepkość składnika A: 800 – 1000 mPas w temp. +25°C
Lepkość składnika B: 150 – 250 mPas w temp. +25°C
Przyczepność do podłoża betonowego C20/25 (B 25):  zerwanie w podłożu (1,5 MPa)
Dokumenty odniesienia:

EN 13813:2002
DOP-PL-tecEP15/01/13

Twardość wg Shore'a D: 75

Opakowania

pojemniki 10 kg

Magazynowanie i transport

weber.tec EP 15 w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować, co najmniej przez 12 miesięcy w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Chronić przed mrozem.
weber.tec EP 15 zawiera składniki, które przed wymieszaniem są niebezpieczne dla środowiska i dlatego wymagają stosowania przepisów ADR w transporcie oraz odpowiedniego oznakowania i opisu na opakowaniu: komponent A UN 3082, komponent B UN 2735.

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.tec EP 15 wynosi 300-500 g/m2.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłożem może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Wilgotność masowa podłoża nie powinna przekraczać 6% (pomiar aparatem CM). Ponadto podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Żywica cechuje się dobrą przyczepnością do podłoży trudnych (takich jak np. okładziny ceramiczne czy stal). Powierzchnię przygotować w sposób dostosowany do konkretnej sytuacji, np. przez piaskowanie, frezowanie. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Ubytki naprawić stosując materiały odpowiednie do występujących obciążeń i miejsca wbudowania materiału (np. zaprawy PCC, zaprawę żywiczną weber.tec FM 93.

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji.
W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 15 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych na wilgotne podłoże z nałożoną niezwiązaną powłoką może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych.

Czas obróbki: 70-80 minut przy +10°C
40-50 minut przy +20°C
20-25 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po:  24-36 godzinach przy +10°C
12-16 godzinach przy +20°C
6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po:  10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C 

Wskazówki wykonawcze

weber.tec EP 15 należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż. W celu uzyskania szorstkiej (nieśliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,4-0,8 mm (zużycie piasku 1-2 kg/m2, ilość niezbędna do całkowitego pokrycia ok. 3-4 kg/m2). Po związaniu nadmiar piasku usunąć. Aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni używać butów z kolcami.
Jeżeli żywica ma pełnić funkcję paroizolacji, musi być nakładana w dwóch przejściach, bez posypki z piasku kwarcowego między warstwami.
Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa umieszczonych na etykiecie.

Czyszczenie narzędzi Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.