Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim EP 2K

weber.prim EP 2K

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • łatwa aplikacja
 • doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
 • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
 • eliminuje efekt pylenia podłoża
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)
 • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoża

Bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej

Charakterystyka

Opis produktu

weber.prim EP 2K jest transparentną, dwuskładnikową, wodorozcieńczalną żywicą gruntującą. Używany jako uniwersalny grunt w żywicznych systemach: posadzkowych, hydroizolacyjnych i uszczelniających na chłonnych i niechłonnych podłożach. 

Najważniejsze właściwości produktu

 • łatwa aplikacja (wałkiem albo szczotką)
 • doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
 • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
 • eliminuje efekt pylenia podłoża
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)
 • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoża

Zastosowanie produktu

weber.prim EP 2K  jest głównie przeznaczony do gruntowania powierzchni, na które ma być nałożony system płynnych, poliuretanowych membran hydroizolacyjnych weber.dry PUR System. Żywicę można również wykorzystywać do gruntowania powierzchni pod uszczelniacze do dylatacji, poliuretanowe i epoksydowe systemy posadzkowe na chłonnych i niechłonnych podłożach. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Podłoża chłonne:

 • betonowe
 • zaprawy cementowe
 • tynki cementowe

Podłoża niechłonne:

 • metalowe
 • asfaltowe
 • papy bitumiczne
 • płytki ceramiczne
 • szkło
 • powłoki akrylowe

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Baza żywica epoksydowa
Barwa

przezroczysta

Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz)

w stosunku wagowym 3 : 1

Gęstość mieszaniny 1,02 g/cm3
Wodoszczelność brak przecieku przy 1m słupa wody w czasie 24h
Wytrzymałość na odrywanie od aluminium > 2 N/mm2
Wytrzymałość na odrywanie od betonu > 1,5 N/mm2
Twardość (Skala Shore'a A) > 95
Czas otwarty produktu 45 - 50 minut w temperaturze 20°C

Opakowania

pojemniki - Składnik (A + B) o wadze 4kg (3kg + 1kg) i 20kg (15kg +5 kg)

Magazynowanie i transport

weber.prim EP 2K w oryginalnie zamkniętych pojemnikach można składować, co najmniej przez 9 miesięcy w suchym pomieszczeniu (temperatura przechowywania od +5°C do +30°C). Chronić przed mrozem.
 

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.prim EP 2K wynosi od 100 do 200 g/m2 w jednej albo dwóch warstwach. 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinna wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 7% (metoda CM). 

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Po połączeniu obu składników należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Mieszać przez 3-5 minut. Należy bezwzglęnie przestrzegać czasu mieszania obu składników i zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika.

Tak wymieszaną żywicę należy rozcieńczyć czystą wodą w ilości 15% - 25%. Rozcieńczenie żywicy ma na celu wyregulowanie lepkości żywicy.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +5°C do +35°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. 

Dalsza obróbka po:  6 - 12 godzin przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C 

Wskazówki wykonawcze

Żywicę weber.prim EP 2K (wymieszaną z 15 - 25% czystej wody)  należy rozprowadzać wałkiem albo pędzlem do pełnego pokrycia podłoża. Po upływie 6 - 12 godzin (nie później niż po 24 godzinach) - kiedy zagruntowane podłoże jeszcze jest lepkie - aplikować poliuretanowe membrany hydroizolacyjne bądź inne powłoki żywiczne. 

Jeśli podłożę betonowe jest bardzo porowate należy nanieść drugą warstwę gruntu weber.prim EP 2K.

Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym).

Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.