Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim 807

Eurolan FK 28

weber.prim 807
weber.prim 807

Najważniejsze właściwości

  • doskonała przyczepność do betonu, jastrychu, stali
  • odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady (patrz tabela odporności)
  • odporna na termiczne oddziaływania i ścieranie
  • wysoka wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie

2-komponentowa żywica reaktywna służąca do gruntowania powierzchni

Charakterystyka

Opis produktu

Niezawierająca rozpuszczalnika, bezwonna, bezbarwna, o niskiej lepkości 2-komponentowa żywica epoksydowa przeznaczona do gruntowania.

Najważniejsze właściwości produktu

  • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, stali, drewna, płyt wiórowych
  • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
  • jest odporna na termiczne oddziaływania i ścieranie
  • cechuje się wysoką wytrzymałość na ściskanie, zginanie i odrywanie  

Zastosowanie produktu

weber.prim 807 (Eurolan FK 28) nadaje się do gruntowania pod warstwy i powłoki na bazie żywicy epoksydowej, wykonane z  weber.tec 793 czy weber.tec 827 S. Żywicę należy stosować na powierzchniach betonowych, tynku oraz na drewnie i płytach wiórowych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:żywica epoksydowa
Rozpuszczalnik:brak

Barwa:

przezroczysta
Konsystencja:płynna
Lepkość w temp. +25°C:550 mPa s
Gęstość w temp. +20°C:ok. 1,09 kg/dm3

Proporcje mieszania:
masa podstawowa (na dole),
utwardzacz (na górze)

w stosunku wagowym 7 : 3

Sposób nanoszenia:smarowanie, nanoszenie wałkiem
Czas obróbki
1 kg preparatu temp. +20°C:

ok. 30 min

Wymagana liczba warstw:

od 1 do 2

Okres czasu między nakładaniem
dwóch warstw:
od 2 do 10 godzin
Temperatura obróbki:+10°C do +35°C
Czas twardnienia:24 godz.
Zużycie:250-500 g/m2/warstwę, w zalezności od stanu podłoża

Opakowania

pojemniki 1 kg i 9 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie zależy od chłonności podłoża i przeciętnie wynosi 250-500 g/m2/warstwę.

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem (produkt żrący w stanie niezwiązanym). Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche (może być lekko wilgotne), nośne, czyste, przyczepne, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub pokryte mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie itp. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. 

Przygotowanie produktu

weber.prim 807 dostarczany jest w pojemnikach o zawartości 2-komponentowej. Składniki miesza się w dolnej części pojemnika za pomocą wiertarki ustawionej na wolne obroty i zaopatrzonej w końcówkę mieszającą. Po wymieszaniu masa powinna być jednorodna, bez widocznych smug. Czas mieszania wynosi 2 minuty. Wymieszana masa zostaje przelana do innego naczynia, gdzie należy ją wymieszać jeszcze raz przez 1 minutę. W ten sposób ma się pewność, że wymieszanie jest prawidłowe.   

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i obiektu musi wynosić przynajmniej +10°C. Poniżej temperatury +10°C nie wolno używać tego preparatu. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C powyżej punktu rosy. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie jakości gruntowania. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy. W przypadku przedwczesnego związania wody przez powłokę (przed całkowitym stwardnieniem) na powierzchni mogą utworzyć się smugi. Smugi te można jedynie częściowo usunąć poprzez przemycie powierzchni rozcieńczonym kwasem solnym. Zaleca się, aby nie nakładać weber.prim 807 podczas deszczu lub też wtedy, gdy się spodziewamy opadów.

Wskazówki wykonawcze

weber.prim 807 nakłada się pędzlem lub wałkiem aż do momentu nasycenia. Jeżeli podłoże jest bardzo chłonne, należy wykonać drugą warstwę. Przerwa między nakładaniem dwóch warstw powinna być tak dobrana, aby gotowa warstwa jeszcze się kleiła, kiedy już nakładana jest na nią warstwa druga. Chodzi o to, aby uzyskać odpowiednią przyczepność między tymi warstwami. Tak, więc w zależności od podłoża, ilości powłok, temperatury i cyrkulacji powietrza przerwa ta może wynosić od 2 do 10 godzin. Jeżeli czas ten nie może być dotrzymany, to świeżą jeszcze warstwę z weber.prim 807 należy posypać suszonym piaskiem kwarcowym do żywic. Po wyschnięciu warstwy nadmiar piasku należy usunąć przed dalszą obróbką. Narzędzia czyścić preparatem weber.sys 992.

Czas obróbki zależy od temperatury otoczenia i pojemności naczynia, dla 1 kg materiału w temperaturze +20°C wynosi ok. 30 minut. W przypadku większych pojemników i wyższych temperatur czas ten ulega skróceniu.