Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 977

Plastikol 19

weber.tec 977

Najważniejsze właściwości

 • po stwardnieniu ciągle elastyczna
 • odporna na działanie czynników atmosferycznych, słodkiej i morskiej wody oraz gazów
 • odporna na działanie wielu ługów, kwasów oraz innych chemikaliów
 • o dobrej przyczepności do podłoża

Trwale elastyczna, chemoodporna, 2-komponentowa masa na bazie poliuretanu do zalewania spoin i uszczelniania dylatacji

Charakterystyka

Opis produktu

Trwale elastyczna, chemoodporna, 2-komponentowa masa na bazie modyfikowanego poliuretanu do uszczelniania dylatacji i zalewania spoin.

Najważniejsze właściwości produktu

 • po stwardnieniu ciągle elastyczna
 • odporna na działanie czynników atmosferycznych, słodkiej i morskiej wody oraz gazów
 • odporna na działanie wielu ługów, kwasów oraz innych chemikaliów
 • o dobrej przyczepności do podłoża

Zastosowanie produktu

 • do wykonywania elastycznego uszczelnienia muf w budownictwie podziemnym poprzez zalewanie np. muf kielichowych w rurociągach; muf stożkowych w prefabrykatach-betonowych profilach ramowych (optymalne wyrównanie tolerancji wymiarów uwarunkowanych technologicznie);
 • elastyczne uszczelnienie spoin poziomych, po których odbywa się ruch komunikacyjny (na ulicach, mostach, w posadzkach przemysłowych),
 • w budownictwie hal o bocznej obudowie (z betonu i na połączeniach stal/beton).

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: modyfikowany poliuretan
Rozpuszczalnik: nie występuje

Barwa:

szara
Konsystencja: płynna
Proporcje mieszania: 5:1 wagowo

Gęstość:

ok. 1,3 kg/dm3
Twardość wg Shore’a A: ok. 70
Pozostałość suchej masy: 100%
Zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny o ± 10%
Temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
Czas twardnienia: ok. 24 godzin
Pełne obciążenie: po 24 godzinach
Maksymalna szerokość szczeliny:

25 mm

Zużycie:  ok. 1,3 kg/dm3 spoiny

Opakowania

pojemniki 6 kg, paleta 60 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed mrozem.

Zużycie

ok. 1,3 kg/dm3 spoiny.

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, szorstkie, czyste, wolne od tłuszczu i oleju. Na podłoże nie nadają się powłoki gładkie, glazurowane, spieczone, wypolerowane, pokryte mleczkiem cementowym oraz powłokami bitumicznymi lub smołą. Podłoża takie należy najpierw np. wypiaskować, aby otrzymać suchą i czystą powierzchnię
Podłoża chłonne, podłoża asfaltowe oraz blachy ocynkowane gruntuje się preparatem weber. tec 973. Należy odczekać ok. 60 minut w celu odparowania rozpuszczalników. Nieskorodowane powierzchnie metalowe należy odtłuścić np. za pomocą weber.sys 992 i uszorstnić. Podłoża betonowe można gruntować żywicą weber.prim 807
 

Przygotowanie produktu

Materiał jest dostarczany w odpowiednich proporcjach. W przypadku pojemnika zawierającego 2 składniki w górnej jego części znajduje się utwardzacz, a w dolnej masa podstawowa. Oba te składniki są w odpowiednich proporcjach do mieszania. Górną część pojemnika nakłuć metalowym szpikulcem i odczekać, aż utwardzacz całkowicie spłynie do masy podstawowej (pozwala to na zachowanie odpowiednich proporcji). Mieszanie preparatu odbywa się w dolnej części pojemnika za pomocą wiertarki pracującej na wolnych obrotach i zaopatrzonej w nasadkę mieszającą. Po wymieszaniu masa musi być jednorodna (bez żadnych smug). Dlatego też podczas mieszania należy zwracać szczególną uwagę na dno i ścianki pojemnika. Czas mieszania wynosi ok. 3 minut. Po wymieszaniu masę przelać do innego, czystego naczynia i dodatkowo mieszać przez ok. 1 minutę.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji: od +50 C do +300 C
Czas twardnienia: ok. 24 godzin
Pełne obciążenie: po 7 dniach
 

Wskazówki wykonawcze

weber.tec 977 ze względu na płynną konsystencję nadaje się idealnie do wypełniania szczelin poziomych (maksymalny spadek 1%). W szczelinach dylatacyjnych, w celu zapobieżenia przylegania masy do dna szczeliny umieścić sznur dylatacyjny. Pozwala on także na uzyskanie żądanego przekroju szczeliny. Narzędzia czyścić natychmiast po użyciu za pomocą preparatu weber.sys 992. Masę chronić przed obciążeniem do czasu stwardnienia.