Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 973

Plastikol TKS V

weber.tec 973

Najważniejsze właściwości

  • bardzo dobra penetracja w podłoże

Preparat gruntujący pod masy do uszczelnień dylatacji weber.tec 970, weber.tec 971 oraz weber.tec 977

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 973 (Plastikol TKS V) dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywicy epoksydowej.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobra penetracja w podłoże

Zastosowanie produktu

Do gruntowania chłonnych podłoży (np. cementowych) przed wypełnieniem dylatacji/szczeliny elastycznymi masami uszczelniającymi weber.tec 970 , weber.tec 971 oraz weber.tec 977.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:żywica epoksydowa
Zużycie:zależy od wymiarów szczeliny, zazwyczaj
1-5 ml na mb długości
Dokumenty odniesienia:

ETA - 12/0091 i ETA 12/0092

DOP-DE-tec 973

Opakowania

pojemnik 0,815 litra, karton 7,335 litra

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +15°C do +25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Środki bezpieczeństwa

Prepatat jest łatwopalny i dlatego w czasie jego stosowania nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztki prosuktu tylizowac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie kontaktowe muszą być suche, czyste, nośne, wolne od zanieczyszczeń mleczkiem cementowym, tynkiem, farbami, olejem, smarami, luźnymi i niestabilnymi cząstkami, itp.

Przygotowanie produktu

Utwardzacz znajdujący się w górnym pojemniku wlać do żywicy (dolny pojemnik) i starannie wymieszać.

Wskazówki wykonawcze

weber.tec 973 nanosić równomiernie na boki szczeliny za pomocą pędzelka. Po zagruntowaniu boków szczeliny, przed jej wypełnieniem należy odczekać 60 minut (w temperaturze +23ºC i 50% wilgotności względnej powietrza). Przerwa technologiczna pomiędzy gruntowaniem a wypełnianiem szczeliny nie może jednak przekraczać 4 godzin. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z karta techniczną produktu stosowanego do uszczelnienia/wypełnienia dylatacji lub szczeliny (weber.tec 970, weber.tec 971 lub weber.tec 977)