Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 971

Plastikol TKS 2

weber.tec 971

Najważniejsze właściwości

  • bardzo wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny: 25%
  • odporność na materiały pędne
  • konsystencja pozwalająca na aplikację w szczelinach pionowych

Elastyczny, odporny na ścieki i wodę działającą pod ciśnieniem, 2-składnikowy uszczelniacz na bazie wielosiarczków

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 971 (Plastikol TKS 2) Trwale elastyczny materiał na bazie polisiarczków stosowany do trwałego i elastycznego wypełnienia i uszczelnienia pionowych i poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Materiały są odporne na oleje, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny: 25%
  • odporność na materiały pędne
  • konsystencja pozwalająca na aplikację w szczelinach pionowych - weber.tec 971 (Plastikol TKS 2)

Zastosowanie produktu

Do elastycznego, trwałego wypełnienia, uszczelnienia szczelin, złączy i dylatacji w obiektach i konstrukcjach:

  • stacji benzynowych,
  • przepompowni (może być niezbędne przeprowadzenie prób),
  • garaży,
  • parkingów.

W szczególności weber.tec 971 (Plastikol TKS 2) jest stosowany do elastycznego uszczelniania i wypełniania szczelin i dylatacji (także posadzkowych) pomiędzy elementami poddanymi różnego rodzaju obciążeniom (np. mechanicznym, chemicznym) wykonanych z betonu monolitycznego, elementów prefabrykowanych, polimerobetonów itp. jak również w posadzkach i powłokach z żywic syntetycznych.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:wielosiarczek
Rozpuszczalniki:brak
Kolor:czarny, szary
Konsystencja:pastowata
Gęstość:  ok. 1,6 kg/dm3
Proporcja mieszania (wagowo): 10 części żywicy
– 1,175 część utwardzacza
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +40°C, zalecana od +10°C
Sposób aplikacji: szpachelką, pistoletem pneumatycznym
Czas obróbki w +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 0,5-2 godziny
Czas twardnienia
przy +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 
24-48 godzin
Naprężenia przy wydłużeniu: 100%
W temperaturze 
+20°C: 
ok. 0,21 N/mm2
W temperaturze -20°C:ok. 0,34 N/mm2
Zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny:25%
Odporność termiczna
(bez uwzgledniania odporności chemicznej): 
od -20°C do +50°C
Możliwość przemalowania materiału:nie

Zużycie zależy od wymiarów szczeliny:

dla przekroju 10*10mm - 0,1 litra/mb

dla przekroju 20*20mm - 0,4 litra/mb

Czyszczenie narzędzi:weber.sys 992 (Verduennung AX)
Dokumenty odniesienia:ETA-12/0092, DOP-DE-tec 971

Opakowania

pojemnik 2,5 l, paleta 300 l

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od od +15°C do +25°C.  Nie wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie kontaktowe muszą być suche, czyste, nośne, wolne od zanieczyszczeń mleczkiem cementowym, tynkiem, farbami, olejem, smarami, luźnymi i niestabilnymi cząstkami, itp. Krawędzie szczelin muszą być wyoblone – promień wyoblenia 3-5 mm. Chłonne podłoża (np. betonowe) należy zagruntować dwuskładnikowym preparatem na bazie żywicy epoksydowej weber.tec 973 (Plastikol TKS V). Po zagruntowaniu boków szczeliny, przed jej wypełnieniem należy odczekać 60 minut (w temperaturze +23° C i 50% wilgotności względnej powietrza). Przerwa technologiczna pomiędzy gruntowaniem a wypełnianiem szczeliny nie powinna przekraczać 4 godzin. Przed zagruntowaniem podłoża w szczelinie umieścić sznur dylatacyjny z polietylenu o zamkniętych porach, którego średnica jest większa o ok. 30% od szerokości szczeliny. Zabezpiecza to przed przyleganiem masy do spodu szczeliny. Krawędzie szczeliny zabezpieczyć przez zabrudzeniem np. za pomocą taśmy malarskiej.
Szerokość spoin w szczelinach obciążonych ruchem kołowym nie powinna przekraczać 20 mm.  

Przygotowanie produktu

weber.tec 971 jest dostarczany w pojemniku zawierającym składniki A oraz B, w odpowiedniej proporcji. Składniki A i B znajdują się we wspólnym opakowaniu, są oddzielone od siebie pastą separacyjną. Składniki A i B należy dokładnie wymieszać stosując wiertarkę elektryczną lub mieszarkę i mieszadło łopatkowe – (max. 300 obr/min).
Czas mieszania powinien wynosić, co najmniej 3 minuty, otrzymana masa musi być jednorodna, bez smug. Szczególnie staranie mieszać przy ściankach i dnie pojemnika. Nierównomierne i/lub niestaranne rozmieszanie grozi niejednorodnym twardnieniem.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +40°C, zalecana od +10°C.

Zalecana temperatura materiału przy mieszaniu i aplikacji: od +15°C do +30°C.

Temperatura podłoża powinna być wyższa przynajmniej o 3° od punktu rosy.

Wskazówki wykonawcze

weber.tec 971 nakładać za pomocą szpachelki, wąskiej kielni lub pistoletu (wyciskacza) pneumatycznego. Ten ostatni sposób jest preferowany zwłaszcza w przypadku dużych powierzchni, przy mniejszym zakresie robót (np. naprawa dylatacji/szczelin) można korzystać także z ręcznego wyciskacza. Narzędzia czyścić rozpuszczalnikiem, np. weber.sys 992 (Verduennung AX)