Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 970

Plastikol TKS

weber.tec 970

Najważniejsze właściwości

  • bardzo wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny: 25%
  • odporność na materiały pędne
  • rozlewność - łatwość aplikacji w szczelinach poziomych

Elastyczny, odporny na ścieki i wodę działającą pod ciśnieniem, 2-składnikowy uszczelniacz do szczelin poziomych

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 970 (Plastikol TKS) trwale elastyczny materiał na bazie polisiarczków stosowanymi do trwałego i elastycznego wypełnienia i uszczelnienia poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Jest odporny na oleje, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny: 25%
  • odporność na materiały pędne
  • rozlewność, a co za tym idzie łatwość aplikacji w szczelinach poziomych

Zastosowanie produktu

Do elastycznego i trwałego wypełnienia i uszczelnienia szczelin, złączy i dylatacji w obiektach i konstrukcjach:

  • stacji benzynowych,
  • przepompowni (może być niezbędne przeprowadzenie prób),
  • garaży,
  • parkingów.

Szczególnie zalecany do elastycznego uszczelniania i wypełniania szczelin i dylatacji posadzkowych pomiędzy posadzkami poddanymi różnego rodzaju obciążeniom (ruch kołowy, pieszy, itp.) wykonanych z betonu monolitycznego, elementów prefabrykowanych, polimerobetonów itp. jak również w posadzkach z żywic syntetycznych. weber.tec 970 może być także stosowany do uszczelnień przy stalowych rynnach.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Baza:wielosiarczek
Rozpuszczalniki:brak
Kolor:szary
Konsystencja:samorozlewna
Gęstość:ok. 1,7 kg/dm3
Proporcja mieszania (wagowo):10 części żywicy – 1 część utwardzacza
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża):od +5°C do +40°C, zalecana od +10°C
Czas obróbki w +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza:1-2 godziny 
Czas twardnienia przy +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza:24-48 godzin
Zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny:25%
Odporność termiczna (bez uwzgledniania odporności chemicznej):od -20°C do +50°C 
Możliwość przemalowania materiału:nie
Zużycie zależy od wymiarów szczeliny:

dla przekroju 10*10mm - 0,1 litra/mb

dla przekroju 20*20mm - 0,4 litra/mb 

Dokumenty odniesienia:

ETA-12/0091

DOP-DE-tec 970

Opakowania

pojemnik 2,5 l, paleta 450 l
pojemnik 10 l, paleta 260 l

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze od +15°C do +25°C w suchym miejscu. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Nie wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Środki bezpieczeństwa

Należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie kontaktowe muszą być suche, czyste, nośne, wolne od zanieczyszczeń mleczkiem cementowym, tynkiem, farbami, olejem, smarami, luźnymi i niestabilnymi cząstkami, itp. Krawędzie szczelin muszą być wyoblone – promień wyoblenia 3-5 mm. Chłonne podłoża (np. betonowe) należy zagruntować dwuskładnikowym preparatem na bazie żywicy epoksydowej weber.tec 973. Po zagruntowaniu boków szczeliny, przed jej wypełnieniem należy odczekać 60 minut (w temperaturze +23° C i 50% wilgotności względnej powietrza). Przerwa technologiczna pomiędzy gruntowaniem a wypełnianiem szczeliny nie powinna przekraczać 4 godzin. Przed zagruntowaniem podłoża w szczelinie umieścić sznur dylatacyjny z polietylenu o zamkniętych porach, którego średnica jest większa o ok. 30% od szerokości szczeliny. Zabezpiecza to przed przyleganiem masy do spodu szczeliny. Krawędzie szczeliny zabezpieczyć przez zabrudzeniem np. za pomocą taśmy malarskiej.
Szerokość spoin w szczelinach obciążonych ruchem kołowym nie powinna przekraczać 20 mm. .
 

Przygotowanie produktu

Utwardzacz znajdujący się w górnym pojemniku wlać do masy zasadniczej (dolny pojemnik) i starannie wymieszać.
Czas mieszania powinien wynosić, co najmniej 3 minuty, otrzymana masa musi być jednorodna, bez smug. Szczególnie staranie mieszać przy ściankach i dnie pojemnika. Nierównomierne i/lub niestaranne rozmieszanie grozi niejednorodnym twardnieniem.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +40°C, zalecana od +10°C
Zalecana temperatura materiału przy mieszaniu i aplikacji: od +15°C do +30°C

Temperatura podłoża powinna być wyższa przynajmniej o 3° od punktu rosy
 

Wskazówki wykonawcze

weber.tec 970 wlewać w przygotowaną szczelinę, wypełniając jej cały przekrój. Maksymalne pochylenie (spadek) szczeliny to 2%. W wysokich temperaturach już przy spadku 1,5% zaleca się stosować weber.tec 971. Narzędzia czyścić rozpuszczalnikiem, np. weber.sys 992.