Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 944 S

Eurolan FK Inject 2 BS

weber.tec 944 S
weber.tec 944 S

Najważniejsze właściwości

  • bardzo wydajny
  • umożliwia stosowanie iniekcji w niskich temperaturach dodatnich

Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) reaktywny środek przyspieszający wiązanie żywicy iniekcyjnej weber.tec 944 .

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo wydajny
  • umożliwia stosowanie iniekcji w niskich temperaturach dodatnich

Zastosowanie produktu

weber.tec 944 S domieszany do weber.tec 944 stosuje się do wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienie, rys (spękań) w betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczyszczalniach ścieków, nabrzeżach, fundamentach i studniach. Stosuje się go również do uszczelnień rur o połączeniu mufowym.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:poliamina
Rozpuszczalnik:nie występuje
Zużycie:od 0,5% do 5% weber.tec 944 (wagowo)
Gęstość:ok. 0,97 kg/dm3

Opakowania

pojemnik 0,1 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (odzież ochronna, rękawice, okulalary lub maskę na twarz).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być lekko wilgotne,mocne, przyczepne, czyste, bez oleju i tłuszczy ze względu na przyczepność zaprawy zamykającej szczelinę.

Przygotowanie produktu

Dodawanie przyspieszacza zaleca się wtedy, kiedy iniekcja przeprowadzana jest w obszarze występowania wody. Przyspieszacz weber.tec 944 S dodaje się do weber.tec 944 poprzez wymieszanie. Dawka przyspieszacza waha się w granicach od 0,5 do 5%. Po wymieszaniu powstałą substancję należy od razu zużyć. Dodanie przyspieszacza weber.tec 944 S w ilości 0, 5% dwukrotnie przyspiesza szybkość reakcji preparatu weber.tec 944. Szybkość ta zależy od ilości wody i temperatury. Objętość pianki ulega zwiększeniu.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +35°C.

Wskazówki wykonawcze

Sposób nanoszenia: iniekcja, wlewanie.

Metoda iniekcji ciśnieniowej: weber.tec 944 zmieszany z weber.tec 944 S wtłaczany jest za pomocą pompy iniekcyjnej do szczeliny (rysy, spękania) pod ciśnieniem. Narzędzia i pompę zaraz po zakończeniu pracy (a najpóźniej po 1-2 godzinach) pracy starannie wymyć rozcieńczalnikiem, np. weber.sys 992.