Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 946

weber.tec 946
weber.tec 946

Nowość

Najważniejsze właściwości

  • do murów o wysokim stopniu zawilgocenia (do 95%)
  • dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
  • nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów
  • łatwy w zastosowaniu

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru (przepony poziomej)

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 946 jest 1-składnikowym, gotowym do użycia kremem iniekcyjnym na bazie silanów.

Najważniejsze właściwości produktu

  • możliwość stosowania w murach o wysokim zawilgoceniu (do 95%)
  • szczególnie polecany do iniekcji w murach z pustkam i rysami - brak niebezpieczeństwa niekontrolowanego wypływu iniektu
  • dobra zdolność penetracji kapilar o małej średnicy
  • łatwy w zastosowaniu
  • iniekcja z zastosowaniem ręcznego pistoletu
  • nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów

Zastosowanie produktu

Do wykonywania wtórnej izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci w istniejących budynkach za pomocą iniekcji bezciśnieniowej (powyżej strefy występowania obciążenia wodą pod ciśnieniem). Może być stosowany w murach mokrych, o stopniu zawilgocenia do 95%.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: silany
Rozpuszczalnik: nie występuje
Kolor: biały
Postać: krem
Gęstość: ok. 0,95kg/dm3
Sposób stosowania: iniekcja bezciśnieniowa
Zawartość składników aktywnych: ok. 80%
Dokument odniesienia: Certyfikat WTA 4-4-04 nr M1242/2

Opakowania

kiełbaska 600 ml, karton 12 szt.

wiadro 10 l

Magazynowanie i transport

Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych i nieotwieranych opakowaniach, w suchych warunkach najlepiej zużyć w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie preparatu weber.tec 946 zależy od chłonności muru. Przeciętnie wynosi ono 1,5 litra na 1m2 rzutu poziomego muru. Zużycie na 1mb muru z uwzględnieniem jego grubości podano poniżej:

Grubość muru [cm] Zużycie [ml]
24 180 - 305
36 280 - 500
48 390 - 700

 

Podane wartości zużycia są danymi teoretycznymi nie uwzgledniającymi strat przy aplikacji, niejednorodności muru, itp.

 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Odsłonić strefę iniekcji usuwając zmurszałe, niestabilne i zasolone tynki do uzyskania stabilnego podłoża.
Otwory o średnicy 12 - 16 mm należy wywiercić w odstępie osiowym od 8 do 12 cm, tak, aby odległość między końcem nawiertu a licem ściany wynosiła 5 cm. Otwory zazwyczaj wierci się poziomo w spoinie wsporczej. Możliwe jest także wykonanie nawiertów pod kątem do 45º. W takiej sytuacji należy zadbać, aby otwór przecinał przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Przy wykonywaniu iniekcji w narożnikach ścian zaleca się wykonanie iniekcji dwustronnej.

Przy wykonywaniu iniekcji w murach mocno zawilgoconych (stopień zawilgocenia > 75%) zaleca się wykonać iniekcję dwurzędową. Otwory należy wówczas wiercić z przesunięciem o połowę ich osiowego rozstawu, a odległość między rzędami nawiertów nie może przekraczać 8 cm.
Otwory, po ich wywierceniu, należy oczyścić z pyłu i luxnych czastek, np. poprzez odessanie lub przedmuchanie czystym powietrzem pod ciśnieniem.

 

Warunki podczas stosowania i wiązania

Nie wykonywać iniekcji w zamarznięte podłoża. Temperatura aplikacji oraz podłoża nie powinna być niższa niż +5°C
 

Wskazówki wykonawcze

Do iniekcji stosować pistolet iniekcyjny aplikator do weber.tec 946 dedykowany do kiełbasek 600 ml.  Alternatywnie można stosować typowy sprzęt umożliwiający iniekcję z zastosowaniem kremów iniekcyjnych, jak również lance iniekcyjne.
W przypadku iniekcji dwurzędowej, aplikację zaczynać od dolnego rzędu. Otwory należy napełniać kremem iniekcyjnym weber.tec 946, zaczynając wypełnianie od dna otworu. Po całkowitym wchłonięciu się preparatu otwory wypełnić zaprawą weber.tec 942 lub zasklepić szpachlówką uszczelniającą weber.tec 933.
Wysychanie muru powyżej wykonanej przepony (do osiągnięcia tzw. wilgotności równowagowej) zależy od warunków cieplno-wilgotnościowych otoczenia i może być wydłużone np. przez szczelne wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie. W niektórych sytuacjach konieczne może być wykonanie dodatkowych czynności.