Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 942

Cerinol BSP

weber.tec 942
weber.tec 942

Najważniejsze właściwości

  • niewielki skurcz podczas wiązania,
  • odporna na siarczany,
  • kompatybilność z materiałami murów,
  • bardzo dobre upłynnienie i zdolność do wypełniania pustek.

Zaprawa do wypełniania pustek w murze i zasklepiania otworów po wykonaniu przepony poziomej metodą iniekcji

Charakterystyka

Opis produktu

weber. tec 942 (Cerinol BSP) jest fabrycznie przygotowaną, upłynnioną cementową zaprawą, cechującą się zdolnością wypełniania pustek i rys oraz dobrą przyczepnością do muru.

Najważniejsze właściwości produktu

  • niewielki skurcz podczas wiązania,
  • odporna na siarczany,
  • kompatybilność z materiałami murów,
  • bardzo dobre upłynnienie i zdolność do wypełniania pustek.

Zastosowanie produktu

weber.tec 942 stosowany jest do wypełnienia pustek i rys w ścianach, w których wykonywana jest wtórna izolacja pozioma materiałami weber. tec 941 (Adexin HS) lub weber.tec 940 E (Adexin HS 2), do zasklepiania otworów po wykonaniu iniekcji oraz do wypełniania większych pustych przestrzeni, jak i otworów w murach. Może być wprowadzany w mur za pomocą iniekcji lub wlewania. W połączeniu z preparatem weber.tec 940 E (Adexin HS 2) jest stosowany do wykonywania iniekcji wielostopniowej w wariancie „mokre w mokre”.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:cement trasowy, dodatki, modyfikatory
Kolor:szary
Konsystencja:płynna
Gęstość nasypowa suchej zaprawy:ok. 1 kg/dm3
Czas obróbki:ok. 60 minut
Wytrzymałość na ściskanie
po 7 dniach (wg DIN 18555):
ok. 10 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie
po 28 dniach (wg DIN 18555):
ok. 20 N/mm2
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (wg DIN 18555):ok. 4,8 N/mm2
Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża):
od +5ºC do +30ºC
Sposób aplikacji:za pomocą iniekcji lub wlewania
Proporcje mieszania:od 6 do 9,2 litra czystej wody na worek 20 kg
(30-45% czystej wody)

Magazynowanie i transport

weber. tec 942 (Cerinol BSP) w oryginalnie zamkniętych opakowaniach można składować przez przynajmniej 12 miesięcy w suchym miejscu.
weber. tec 942 (Cerinol BSP) w myśl przepisów ADR jest bezpiecznym ładunkiem.

Zużycie

Z worka 20 kg suchej zaprawy weber. tec 942 (Cerinol BSP) uzyskuje się około 12 litrów płynnej zaprawy.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, wolne od kurzu, oleju i tłuszczu. Otwory wiertnicze przed ich napełnieniem muszą być przedmuchane czystym, sprężonym powietrzem.

Przygotowanie produktu

Do czystego naczynia wlać od 6 do 9,2 litra czystej wody (w zależności od żądanej konsystencji zaprawy) i wsypać 20 kg (1 worek) weber. tec 942 (Cerinol BSP) (nigdy odwrotnie). Przy mniejszych ilościach należy pamiętać o proporcjach mieszania: na 1 kg zaprawy 300-450 ml czystej wody.
Mieszać intensywnie, przez co najmniej 3 minuty nałożonym na wiertarkę mieszadłem łopatkowym, aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy.

Wskazówki wykonawcze

Aplikacja 
Wprowadzać w mur za pomocą iniekcji za pomocą pompy do iniekcji niskociśnieniowej i pakerów o średnicy wewnętrznej >6 mm, tam gdzie jest to możliwe otwory i pustki można wypełniać wlewając zaprawę przy pomocy np. lejka. Aplikację przeprowadzać bezpośrednio po przygotowaniu zaprawy. Gdy weber. tec 942 wykorzystywany jest do wstępnej iniekcji wypełniającej rysy i pustki w murze (prace związane z wykonywaniem przepony poziomej z preparatów weber. tec 941 (Adexin HS) lub weber.tec 940 E(Adexin HS 2)), nowe nawierty wykonać ok. 5 cm powyżej pierwotnych. Iniekcję otworów można wykonywać po stwardnieniu weber. tec 942 (Cerinol BSP) – ok. 24. godz. Po zakończeniu iniekcji odtwarzającej izolację poziomą otwory wypełnić zaprawą weber. tec 942 (Cerinol BSP). Alternatywnie stosować iniekcję wielostopniową – wariant „mokre w mokre”.

Czyszczenie narzędzi Wodą, przed związaniem zaprawy.