Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 940 E

Adexin HS 2

weber.tec 940 E
weber.tec 940 E

Najważniejsze właściwości

 • może być stosowany w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią
 • o dobrej zdolności penetracji kapilar o małej średnicy
 • nie tworzy związków soli szkodliwych dla murów
 • może być stosowany w grubych murach
 • rozcieńczany czystą wodą bezpośrednio przed zastosowaniem
 • szczególnie zalecany do iniekcji ciśnieniowych,
 • może być stosowany do iniekcji wielostopniowych

Koncentrat mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtórnej izolacji poziomej muru

(przepony poziomej)

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 940 E (Adexin HS 2) jest koncentratem mikroemulsji silikonowej do wykonywania wtórnej izolacji poziomej (przepony) w murze metodą iniekcji. Posiada certyfikat WTA.

Najważniejsze właściwości produktu

 • może być stosowany w murach o wysokim stopniu przesiąknięcia wilgocią
 • o dobrej zdolności penetracji kapilar o małej średnicy
 • może być stosowany w grubych murach
 • szczególnie zalecany do iniekcji ciśnieniowych
 • do wykonywania iniekcji metodą "mokre" w "mokre"

Zastosowanie produktu

Do wykonywania wtórnej izolacji poziomej zapobiegającej kapilarnemu podciąganiu wilgoci w istniejących budynkach za pomocą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej (powyżej strefy występowania obciążenia wodą pod ciśnieniem). Może być stosowany w murach mokrych, o stopniu przesiąknięcia wilgocią wynoszącym 95%. W przypadku murów z pustkami może być stosowany do wykonania iniekcji wielostopniowej (metoda z aktywatorem oraz opatentowana metoda „mokre w mokre”).

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:żywica silikonowa modyfikowana siloksanem
Kolor:bezbarwny
Proporcja mieszania z wodą:1:9 do 1:14
Postać:ciecz
Gęstość:ok. 0,99 kg/dm3

Sposób stosowania:

iniekcja ciśnieniowa lub grawitacyjna
Dokumenty odniesienia:Certyfikat WTA 4-4-04 nr. M1551

 

Opakowania

pojemnik 5 l, paleta 450 litrów

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować
w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

Zużycie zależy od chłonności muru. Przeciętnie wynosi ono 2-5 litrów koncentratu na 1 m2 rzutu poziomego muru.

Grubość muru [cm]Zużycie - koncentrat[l/mb]Zużycie - rozcieńczony z wodą 1:10  [l/mb]
400,8 - 2,08 - 20
601,2 - 3,012 - 30
801,6 - 4,016 - 40
1002,0 - 5,020 - 50

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zachalpaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone prepratem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikajacych z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Iniekcja ciśnieniowa
Zalecaną metodą wykonywania iniekcji jest metoda ciśnieniowa. Otwory o średnicy dopasowanej do stosowanych pakerów należy wywiercić poziomo lub pod niewielkim kątem w odstępie osiowym od 10 do 12 cm. Mogą one być wykonywane w spoinie poziomej lub w cegle (kamieniu). Pomiędzy końcem otworu a licem ściany (w poziomie) powinna pozostać odległość 5-8 cm. Iniekcję można wykonać jako jedno- lub dwurzędową, w tym drugim przypadku drugi rząd wykonać 8 cm powyżej pierwszego a nawierty przesunąć w poziomie o połowę odległości miedzy otworami. Iniekcję dwurzędową zaleca się wykonywać w murach o stopniu przesiąknięcia wilgocią > 75%. Jeżeli otwory wykonywane są w cegle (kamieniu), kąt ich nachylenia musi być taki, aby przecinały przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą)

Iniekcja grawitacyjna (bezcisnieniowa)
Otwory o średnicy 30 mm należy wywiercić w odstępie osiowym od 10 do 12 cm i pod kątem od 25o do 45o. Pomiędzy końcem otworu a licem ściany (w poziomie) powinna pozostać odległość 5-8 cm. Otwór musi przecinać przynajmniej jedną spoinę wsporczą (poziomą). Jeżeli jest wykonywana iniekcja dwurzędowa, drugi rząd przesunąć w poziomie o połowę odległości miedzy otworami, a w pionie na odległość nie większą niż 8 cm

Iniekcja wielostopniowa „mokre w mokre”
Przy murach z dużą ilością pustek zaleca się wykonać iniekcję cisnieniową w wariancie „mokre w mokre”. Otwory należy wywiercić pod kątem 15o-20o w odstępie osiowym od 10 do 12 cm. Pomiędzy końcem otworu a licem ściany (w poziomie) powinna pozostać odległość 5-8 cm. Otwór wiercić w takim miejscu, aby przecinał on przynajmniej dwie spoiny wsporcze (poziome).

Przygotowanie produktu

weber. tec 940 E rozcieńczyć wodą w proporcji od 1:9 do 1:14, w zależności od stopnia przesiąknięcia wilgocią muru. W przypadku wysokiego stopnia przesiąknięcia wilgocią stosuje się mniejsze proporcje mieszania (1:9).

Warunki podczas stosowania i wiązania

Nie wykonywać iniekcji w zamarznięte podłoża, temperatura aplikacji nie powinna być niższa niż +5°C.
 

Wskazówki wykonawcze

Wskazówki ogólne
Przy wykonywaniu iniekcji w murach o grubości powyżej 60 cm oraz w narożnikach ścian zaleca się wykonanie iniekcji dwustronnej. Otwory, po ich wywierceniu oczyścić (przedmuchać) czystym powietrzem pod ciśnieniem. Przed rozpoczęciem iniekcji pustki w murze wypełnić systemową zaprawą weber.tec 942. Następnie wykonać nowe nawierty ok. 5 cm powyżej zasklepionych otworów lub zasklepione otwory rozwiercić. Alternatywnie zastosować iniekcję wielostopniową.

Iniekcja cisnieniowa
Po obsadzeniu pakerów preparat weber. tec 940 E wprowadzać w mur w sposób ciągły przy użyciu pompy. Ciśnienie z reguły nie powinno być większe niż 10 bar i nie powinno powodować uszkodzenia struktury muru.

Iniekcja wielostopniowa – opatentowany wariant „mokre w mokre”
Wykonać iniekcję wypełniającą pustki z systemowej zaprawy weber.tec 942. Następnie otwory przebić np. prętem zbrojeniowym (gdy zaprawa jeszcze nie związała) i wykonać iniekcję ciśnieniową preparatem weber. tec 940 E, wprowadzanym w mur przy użyciu pompy. Ciśnienie powinno wynosić 15-20 bar, lecz nie może powodować uszkodzenia struktury muru. Po 60-180 minutach iniekcję powtórzyć i otwory wypełnić zaprawą weber.tec 942.

Po zakończeniu procesu wysycania otwory zasklepić systemową zaprawą weber.tec 942. Wykonanie wtórnej izolacji poziomej jest jednym z etapów prac renowacyjnych. Przy wykonywaniu robót przestrzegać zaleceń dokumentacji technicznej oraz instrukcji WTA nr 4-4-04.