Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san 952

DEITERMANN PG

weber.san 952
weber.san 952

Najważniejsze właściwości

 • duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
 • dyfuzyjność
 • bardzo duża porowatość
 • niewielkie zużycie
 • odporność na mróz i warunki atmosferyczne
 • możliwość nakładania mechanicznego

Podkładowy tynk renowacyjny z certyfikatem WTA

Charakterystyka

Opis produktu

weber.san 952 (Deitermann PG) jest porowatym i dyfuzyjnym mineralnym tynkiem podkładowym stosowanym w systemie tynków renowacyjnych.

Najważniejsze właściwości produktu

 • duża zdolność do magazynowania skrystalizowanych szkodliwych soli
 • dyfuzyjność
 • bardzo duża porowatość
 • niewielkie zużycie
 • odporność na mróz i warunki atmosferyczne
 • możliwość nakładania mechanicznego

Zastosowanie produktu

W systemie tynków renowacyjnych jako:

 • podkładowy tynk magazynujący sole,
 • tynk wyrównujący podłoże pod tynk renowacyjny weber.san 953.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:cement, kruszywo, dodatki i modyfikatory
Kolor:szary
Konsystencja:pozwalająca na nakładanie kielnią
Proporcje mieszania:6-7 litrów czystej wody na worek 25 kg (24-28% czystej wody)
Zawartość porów powietrza w świeżej zaprawie:ok. 30%
Porowatość stwardniałej zaprawy:ok. 45%
Gęstość gotowej zaprawy:ok. 1,3 kg/dm3
Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża):
od +5ºC do +30ºC
Nakładanie:kielnia, agregat tynkarski 
Czas obróbki:ok. 120 minut w temperaturze +20ºC
Dalsza obróbka:po 3 dniach, w temperaturze +20ºC i 60% wilgotności względnej powietrza
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach:4 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie po 7 dniach:2 N/mm2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej:µH20< 18
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym w ciągu 24 godzin:w24 > 1 kg/m2
Głębokość wnikania wody:> 5 mm
Dokumenty odniesienia:

PN-EN 998-1

certyfikat WTA-2-9-04

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca.

Zużycie

11-12 kg/m2 na warstwę o grubości 10 mm.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Stare tynki, wymalowania, itp. usnąć aż do uzyskania nośnego podłoża, do wysokości przynajmniej 80 cm powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). Jeżeli to konieczne, zniszczony mur naprawić. Spoiny usunąć na głębokość ok. 2 cm. Powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Spoiny można naprawić stosując weber.san 952. W przypadku wykonywania prac w piwnicach (wewnątrz pomieszczeń) na ścianach zewnętrznych (fundamentowych), konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposób stref przyległych ścian lub sklepień (pas o szerokości przynajmniej 1 metra).
Podłoże musi być stabilne oraz wolne od zanieczyszczeń. Skute tynki, fragmenty cegieł, itp. usuwać codziennie z terenu budowy, nie dopuszczając do ich kontaktu ze zdrowym murem.
Przed nałożeniem tynku weber.san 952 na podłożu wykonać obrzutkę z zaprawy weber.san 950. Grubość warstwy obrzutki nie powinna przekraczać 5 mm. Obrzutka powinna pokrywać 50% powierzchni ściany. Tynk nakładać po min. 24 godzinach od momentu wykonania obrzutki.

Przygotowanie produktu

Do czystego naczynia wlać 6-7 litrów czystej wody i wsypać 25 kg (1 worek) weber.san 952. Mieszać intensywnie aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania należy stosować betoniarki (mieszarki) przeciwbieżne lub mieszarki (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym jak również agregaty tynkarskie.
Czas mieszania w mieszarkach lub betoniarkach wynosi 4 minuty, przy stosowaniu mieszarek (wiertarek) ręcznych 3 minuty.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C.

Wskazówki wykonawcze

Tynk weber.san 952 nakładać na przygotowane podłoże ręcznie lub natryskowo. Po nałożeniu i wstępnym wyrównaniu powierzchnie tynku uszorstnić przez przeciągnięcie poziomo np. pacą lub listwą z zębami. Tynk należy nakładać w jednym przejściu, warstwą o grubości przynajmniej 1 cm. Min. po 3 dniach można wykonywać dalsze warstwy systemu, z zastosowaniem tynku renowacyjnego weber.san 953. Tynk weber.san 952 nie może być ostatnią warstwą systemu. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą techniczną tynku renowacyjnego weber.san 953 oraz obrzutki weber.san 950. Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy