Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.san 950

DEITERMANN AS

weber.san 950
weber.san 950

Najważniejsze właściwości

 • na bazie spoiw hydraulicznych
 • zarabiana tylko wodą

Obrzutka pod tynki renowacyjne

Charakterystyka

Opis produktu

weber.san 950 (Deietermann AS) jest specjalną, hydraulicznie wiążącą zaprawą stosowaną jako obrzutka poprawiająca przyczepność pod tynki.

Najważniejsze właściwości produktu

 • na bazie spoiw hydraulicznych
 • zarabiana tylko wodą

Zastosowanie produktu

 • W systemie tynków renowacyjnych, pod tynk podkładowy weber.san 952  lub renowacyjny: weber.san 953 – jako obrzutka półkryjąca pokrywająca maksymalnie 50% powierzchni.
 • Jako obrzutka całopowierzchniowa na hydroizolacjach z mikrozapraw uszczelniających – np. weber.tec 930  lub weber.tec Supeflex D2.
 • Jako obrzutka (pierwsza warstwa) przy wykonywaniu tradycyjnych tynków cementowych lub cementowo-wapiennych.
 • Szczególnie zalecana do poprawiania przyczepności do podłoży betonowych.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Baza:cement, kruszywo, dodatki
Kolor:szary
Gęstość nasypowa suchej zaprawy:ok. 1,6 kg/dm3
Gęstość gotowej zaprawy:ok. 1,7 kg/dm3
Proporcje mieszania:5 litry czystej wody na worek 25 kg
 
Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża):
od +5ºC do +25ºC
Nakładanie:kielnia, paca
Grubość nakładanej warstwy:od 3 do 6 mm
Czas obróbki:ok. 90 minut w temperaturze +20ºC
Dokumenty odniesienia:

PN-EN 998-1

certyfikat WTA-2-9-04

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować
w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.

Zużycie

 • dla obrzutki półkryjącej (pokrywającej 50 % powierzchni) - 3 do 4 kg/m²
 • dla obrzutki pokrywającej 70 % powierzchni - ok.5 kg/m2
 • dla obrzutki całopowierzchniowej - ok. 7 kg m2

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachalapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z oodpwiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, nośne, stabilne, matowo-wilgotne oraz wolne od zanieczyszczeń. Luźne i niezwiązane fragmenty usunąć. Siatki zbrojące itp. elementy (np. kotwy), które w skrajnych przypadkach mogą być stosowane, muszą być odporne na korozję. Jeżeli weber.san 950 jest stosowany, jako obrzutka w systemie tynków renowacyjnych, stare tynki, wymalowania, itp. usnąć aż do uzyskania nośnego podłoża, do wysokości przynajmniej 80 cm powyżej widocznej linii uszkodzeń (zawilgoceń, zasoleń). Jeżeli to konieczne, zniszczony mur naprawić. Spoiny usunąć na głębokość ok. 2 cm. Powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Jeżeli na podłożu ma być wykonywana hydroizolacja z mikrozapraw uszczelniających, konieczne jest zamknięcie spoin – szczegóły patrz karta techniczna przewidzianej do zastosowania mikrozaprawy uszczelniającej).
W przypadku wykonywania prac w piwnicach (wewnątrz pomieszczeń) na ścianach zewnętrznych (fundamentowych), konieczne jest przygotowanie w analogiczny sposób stref przyległych ścian lub sklepień (pas o szerokości przynajmniej 1 metra).

Przygotowanie produktu

Do czystego naczynia wlać 5 litrów czystej wody i wsypać 25 kg (1 worek) weber.san 950. Mieszać intensywnie, przez co najmniej 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania można stosować betoniarki przeciwbieżne lub mieszarki (wiertarki) z mieszadłem łopatkowym lub koszyczkowym.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Świeżo nałożoną obrzutkę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. W przeciwnym razie stosować odpowiednie zabiegi (osłonięcie plandekami, utrzmywanie w stanie wilgotnym). Należy stosować się do zasad sztuki budowlanej.

Wskazówki wykonawcze

Obrzutkę weber.san 950 nakładać na przygotowane podłoże natychmiast po zarobieniu za pomocą kielni. Tynk nakładać po 1-2 dniach od momentu wykonania obrzutki. W systemie tynków renowacyjnych obrzutka musi być wykonana, jako półkryjaca, jej grubość nie może przekraczać 5 mm. Przy wykonywaniu obrzutki na hydroizolacji ze szlamu (np. weber.tec 930  lub weber.tec Supeflex D2 ) obrzutkę wykonać, jako pełnokryjącą, na wyschniętej (związanej) powłoce hydroizolacyjnej.
Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy.