Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dry PUR seal

weber.dry PUR seal

weber.dry PUR seal
weber.dry PUR seal

Najważniejsze właściwości

 • łatwa aplikacja
 • wysoka elastyczność
 • mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
 • odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna

Charakterystyka

Opis produktu

weber.dry PUR seal to jednoskładnikowa, zawierająca niewielkie ilości rozpuszczalnika, płynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyjna służąca do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych.

Produkt oparty jest na czystych, elastomerowych żywicach poliuretanowych, dzięki czemu zawdzięcza doskonałą odporność chemiczną, mechaniczną i na czynniki zewnętrzne - w tym promieniowanie UV

Najważniejsze właściwości produktu

 • Łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
 • Wysoka elastyczność
 • Mostkuje rysy i peknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Odporność powłoki na przebicie przez korzenie na dachach zielonych
 • Odporność na kwasy i zasady w steżeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje własciwości w zekresie temperatur od -30°C do +90ºC

Zastosowanie produktu

weber.dry PUR seal stosowany jest jako hydroizolacja:

 • dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)
 • balkonów i tarasów (w tym poddanych dużemu natężeniu ruchu pieszego)
 • podpłytkowa - możliwość przyklejania do hydroizolacji okładziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membaranę przesypać piaskiem kwarcowy)
 • starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, PCV i powłok akrylowych
 • płyt parkingowych wewnętrznych i zewnetrznych

Produkt stosowany jest również jako:

 • uszczelnienie i ochrona natryskowych izolacji pianowych na bazie poliuretanu
 • uszczelnienie i ochrona kostrukcji betonowych i żelbetowych

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza poliuretan
Rozpuszczalnik zawiera
Konsystencja płynna
Kolor

standardowy - jasnoszary - zbliżony do RAL 7035

na zamówienie: biały RAL 9010

inne kolory: na zapytanie

Gęstość mieszaniny 1,39 g/cm3
Wydłużenie przy zerwaniu > 900 %
Wytrzymałość na rozciąganie > 4 N/mm2
Przepuszczalność pary wodnej > 25 gr/m2/dzień
Wodoszczelność brak przecieku przy 1m słupa wody w czasie 24h
Wytrzymałość na odrywanie > 2 MPa
Zdolność mostkowania rys do 2mm
Twrdość (skala Shore'a A) 65
Odporność na przecicie korzeniami roslin odporny
Reakcja na ogień klasa E
Odpornośc na opad atmosferyczny po 4 godzinach

Opakowania

pojemniki 25 kg

pojemnik 6 kg

 

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:

1,4 - 1,8 kg/m2 – na gładkim podłożu w dwóch warstwach
2,0 - 2,5 kg/m2 – w dwóch albo trzech warstwach z użyciem tkaniny zbrojącej weber.dry fabric. Potwierdzona badaniami trwałość powłoki przez 10 lat przy zużyciu 2,4 kg/m2 i grubości warstwy 1,6mm (ETA - Europejska Aprobata Techniczna)

4,1 kg/m2 - w trzech warstwach z użyciem tkaniny zbrojącej weber.dry fabric. Potwierdzona badaniami trwałość powłoki przez 25 lat przy grubości warstwy 2,9mm (ETA - Europejska Aprobata Techniczna)

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM). 

Przed aplikacją membrany uszczelniającej weber.dry PUR seal na powierzchniach chłonnych i niechłonnych należy zastosować systemowy grunt weber.prim EP 2K. W zależności od rodzaju podłoża dopuszcza się stosowania także innych prepartów gruntujacych takich jak: weber.tec EP 10, weber.tec EP 15, weber.tec Ergodur i weber.tec EP 47. Przed zastosowaniem wybranego preparatu gruntującego należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

 

Przygotowanie produktu

Produkt jest jednoskładnikowy i dostarczany jako produkt gotowy do użycia. Należy go natomiast dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Czas mieszania ok. 2-3 min. Żywicy nie należy rozcieńczać.

Produkt wiąże poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu i kontaktem z podłożem. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy niezwłocznie zużyć.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +35°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża i powietrza 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 12h
Częściowe obciążenie 24h
Pełne obciążenie 7 dni

Wskazówki wykonawcze

Membrana hydroizolacyjna

weber.dry PUR seal wylać na zagruntowaną powierzchnię i rozprowadzić wałkiem futrzanym z krótkim włosiem bądź aplikować za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomednowane przy dużych powierzchniach). Po 12-18 godzinach (nie później niż 48h) należy nanieść drugą warstwę produktu weber.dry PUR seal.

W miejscach narażonych na mechaniczne zniszczenie albo przy uszczelnieniu detali (styk ściany z powierzchnią poziomą, wpusty dachowe itp.) zastosować tkaninę zbrojącą weber.dry fabric. Należy zatopić w świeżo naniesionej warstwie weber.dry PUR seal odpowiednio przycięty kawałek weber.dry fabric i nałożyć kolejną warstwę weber.dry PUR seal.

Przy dużych i intensywnie eksploatowanych powierzchniach, jak również na podłożach z pap asfaltowych i bitumicznych powłokę weber.dry PUR seal wzmocnić całopowierzchniowo tkaniną zbrojącą weber.dry fabric. Pasy tkaniny technicznej powinny zachodzić na siebie w szerokości od 5 do 10 cm.

Nie nakładać weber.dry PUR seal grubiej niż 0,6 mm na jedną warstwę, w rozwiązaniach bez warstwy zbrojącej weber.dry fabric. Na powierzchniach wymagających podwyższonej odporności bądź tam gdzie jest to wymagane - zastosować trzecią warstwę produktu.

Powłoka wykonana z weber.dry PUR seal jest śliska gdy jest mokra. Dla uzyskania antypoślizgowej powierzchni trzeba ją odpowiednio wykończyć poprzez przesypanie piaskiem kwarcowym odpowiedniej granulacji i zamknięcie powłoką zamykającą wykonaną z weber.dry PUR seal albo systemową warstwą wierzchnią.

Zapewnić pokrywanie powierzchni podłoża żywicą z tej samej serii produkcyjnej, w przeciwnym razie należy się liczyć ze znikomymi, ale jednak widocznymi odcieniami w barwie.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.

Warstwa wierzchnia (weber.dry PUR coat, coat traffic)

Powłoka weber.dry PUR seal jest odporna na promieniowanie UV, natomiast może wystąpić nieznaczne jej odbarwienie bądź kredowanie. Takie zmiany powierzchniowe nie mają wpływu na jej właściwości i parametry. Dla zapewnienia stabilnego koloru  i uniknięcia efektu kredowania nałożyć jedną bądź dwie warstwy powłoki zamykającej weber.dry PUR coat na membranę hydroizolacyjną weber.dry PUR seal. Nałożenie weber.dry PUR coat jest szczególnie zalecane dla zastosowania finalnego ciemnego koloru (np. czerwony, zielony). Jeśli wymagane jest uzyskanie powierzchni o bardzo dużej odporności na ścieranie (np. publiczne ciągi komunikacyjne, parkingi zewnętrzne, garaże itp.) zalecamy nałożenie dwóch warstw weber.dry PUR coat traffic.

Szczegóły dotyczące powłok zamykających znajdą Państwo w kartach technicznych produktów.