Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dry PUR seal 2K

weber.dry PUR seal 2K

weber.dry PUR seal 2K
weber.dry PUR seal 2K

Najważniejsze właściwości

 • Certyfikowana do kontaktu z wodą pitną
 • Łatwa aplikacja - wałkiem albo pędzlem
 • Wysoka elastyczność
 • Mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna i mrozoodporna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna membrana hydroizolacyjna

Charakterystyka

Opis produktu

weber.dry PUR seal 2K to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, płynna, elastyczna membrana hydroizolacyjna służąca do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych.

Wiąże poprzez reakcje chemiczne dwóch składników.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Bezrozpuszczalnikowy - certyfikowany do kontaktu z wodą pitną
 • Łatwa aplikacja (wałkiem albo pędzlem)
 • Wysoka elastyczność
 • Mostkuje rysy i peknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Odporność na kwasy i zasady w steżeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje własciwości w zekresie temperatur od -30°C do +90ºC

Zastosowanie produktu

weber.dry PUR seal 2K stosowany jest jako hydroizolacja:

 • zbiorników wody pitnej i rurociągów ją doprowadzających
 • basenów
 • zbiorników retencyjnych, zbiorników przeciwpożarowych
 • kanałów wodnych, sztucznych stawów
 • tarasów i balkonów
 • podpłytkowa - szczególnie zalecana do pomieszczeń mokrych i wlgotnych - np. kuchni, łazienek (przed przyklejeniem należy membaranę przesypać piaskiem kwarcowy)
 • pomieszczeń nie wentylowanych

 

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Baza poliuretan
Rozpuszczalnik brak
Konsystenscja płynna
Kolor standardowy: biały RAL 9010
na zamówienie: niebieski ca. RAL 5015
Gęstość mieszaniny 1,48 g/cm3
Wydłużenie przy zerwaniu > 100%
Wodoszczelność brak przecieku przy 1m słupa wody w czasie 24 godzin
Wytrzymałość na odrywanie 2 N/mm2
Twardość (Skala Shore'a A) 70 +/-5
Czas otwarty produktu 30 minut

 

Opakowania

pojemniki o łącznej wadze 17,5 kg - Składnik A+B (15 kg + 2,5 kg)

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:

1,2 - 1,5 kg/m2 – na gładkim podłożu w dwóch albo trzech warstwach

2,0 kg/m2 - na gładkim podłożu przy zbrojeniu tkaniną techniczną weber.dry fabric w dwóch albo trzech warstwach

Środki bezpieczeństwa

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM). 

Przed aplikacją membrany uszczelniającej weber.dry PUR seal 2K na powierzchniach chłonnych i niechłonnych należy zastosować systemowy grunt weber.prim EP 2K. W zależności od rodzaju podłoża i zastosowania dopuszcza się stosowania także innych prepartów gruntujacych takich jak: weber.tec EP 10, weber.tec EP 15, weber.tec Ergodur, weber.tec EP 47, weber.tec 793. Przed zastosowaniem wybranego preparatu gruntującego należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

Przygotowanie produktu

Produkt jest dwuskładnikowy (składnik A i B) dostarczany w proporcjach wagowych (6:1) gotowych do wymieszania. Na początku należy Składnik A dokładnie wymieszać przed użyciem. Następnie dodać Składnik B do Składnika A i dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie produktu pozostających przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania ok. 3-5 min. Mieszać do uzyskania jednorodnej substancji.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +30°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. 

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 6-8h
Częściowe obciążenie 24h
Pełne obciążenie 7 dni

Wskazówki wykonawcze

Membrana hydroizolacyjna

weber.dry PUR seal 2K nakładać na zagruntowaną powierzchnię wałkiem futrzanym z krótkim włosiem albo pędzlem. Po 12-18 godzinach (nie później niż 48h) należy nanieść drugą warstwę produktu weber.dry PUR seal 2K

Nie zostawiać wymieszanego weber.dry PUR seal 2K (A+B) w opakowaniu przez długi czas. Reakcja wiązania jest reakcją egzotermiczną i może spowodować skrócenie czasu otwartego (30 minut). Po wymieszaniu najlepiej nanieść mieszaninę na powierzchnię albo przelać do mniejszych pojemników aby zmniejszyć reakcje egzotermiczną. 

W miejscach narażonych na mechaniczne zniszczenie albo przy uszczelnieniu detali (styk ściany z powierzchnią poziomą, przejścia rurowe itp.) zastosować tkaninę zbrojącą weber.dry fabric. Należy zatopić w świeżo naniesionej warstwie weber.dry PUR seal 2K odpowiednio przycięty kawałek weber.dry fabric i nałożyć kolejną warstwę weber.dry PUR seal 2K. Pasy tkaniny technicznej przy całopowierzchniowym wzmocnieniu membrany powinny zachodzić na siebie w szerokości od 5 do 10 cm.

W miejscach narażonych na uszkodzenie poprzez ruch pieszy (balkony, tarasy) wykonaną powłokę z weber.dry PUR seal 2K  pokryć systemową warstwą wierzchnią weber.dry PUR coat albo weber.dry PUR coat traffic

Należy zapewnić pokrywanie powierzchni podłoża żywicą z tej samej serii produkcyjnej, w przeciwnym razie należy się liczyć ze znikomymi, ale jednak widocznymi odcieniami w barwie.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.