Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dry PUR coat

weber.dry PUR coat

weber.dry PUR coat
weber.dry PUR coat

Najważniejsze właściwości

 • łatwa aplikacja
 • wysoka elastyczność
 • niezwykle wydajny - pożądany efekt już po nałożeniu jednej warstwy
 • zwiększa odporność na ścieranie powłok i membran żywicznych
 • odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna warstwa nawierzchniowa do stosowania w strefach o małym natężeniu ruchu pieszego

Charakterystyka

Opis produktu

weber.dry PUR coat to jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, wysoce elastyczna powłoka nawierzchniowa stosowana jako warstwa ochronna konstrukcji budowlanych i membran hydroizolacyjnych PUR System.  

weber.dry PUR coat oparty jest na bazie poliuretanu alifatycznego, dzięki czemu wykonana warstwa wierzchnia ma dużą odpornośc na ścieranie i na czynniki zewnętrzne - w tym promieniowanie UV. Zastosowanie powłoki gwarantuje niezmieność koloru pod wpływem promieniowania UV (szczególnie zalecane przy ciemnych kolorach), jak również brak efektu kredowania.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
 • Wysoka elastyczność
 • Niezwykle wydajny - pożądany efekt już po nałożeniu jednej warstwy
 • Powłoka wodoszczelna
 • Zwiększa odporność na ścieranie powłok i membran żywicznych
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Odporność na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania - gwarancja stabilności koloru
 • Odporność na kwasy i zasady w steżeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje własciwości w zekresie temperatur od -30°C do +90ºC

Zastosowanie produktu

weber.dry PUR coat stosowany jest jako warstwa wierzchnia na:

 • dachach (nieużytkowych i poddanych ruchowi pieszemu)
 • balkonach i tarasach
 • chodznikach i ścieżkach dla pieszych (małe natężenie ruchu)
 • powłokach żywicznych
 • natryskowych izolacjach pianowych na bazie poliuretanu
 • kostrukcjach betonowych i żelbetowych

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza poliuretan alifatyczny
Rozpuszczalnik zawiera
Konsystencja płynna
Kolor

srebrno szary RAL 7001
jasnoszary RAL 7035
czerwony RAL 3011
biały RAL 9010
transparentny
inne kolory - na zapytanie

Gęstość mieszaniny 1,15 g/cm3
Wydłużenie przy zerwaniu

289 %

Wytrzymałość na rozciąganie 3,72 N/mm2
Wodoszczelność

brak przecieku

Efekt kredowania po przyśpieszonym procesie starzenia (2000h) brak efektu kredowania
Wytrzymałość na odrywanie od weber.dry PUR seal > 2 N/mm2
Twardość (Skala Shore'a A) 65
Odporność na promieniowanie UV - przyśpieszony proces starzenia brak uszkodzeń i zmian koloru powłoki

 

Opakowania

pojemniki 5 kg i 20kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:

od 120 g/m2  do 250 g/m2 – w jednej albo dwóch warstwach
 

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM). 

Przygotowanie produktu

Produkt jest jednoskładnikowy i dostarczany jako produkt gotowy do użycia. Należy go natomiast dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Czas mieszania ok. 2-3 min. Żywicy nie należy rozcieńczać.

Produkt wiąże poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu i kontaktem z podłożem. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy niezwłocznie zużyć.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura materiału, powietrza i podłoża podczas stosowania powinna się zawierać pomiędzy +5°C a +35°C. 

W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża i powietrza 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 1-3 h
Częściowe obciążenie 12 h
Pełne obciążenie 7 dni

Wskazówki wykonawcze

Warstwa wierzchnia

weber.dry PUR coat aplikować na przygotowane podłoże bądź na związaną membranę hydroizolacyjną np. weber.dry PUR seal za pomocą wałka futrzanego z krótkim włosiem albo za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomednowane przy dużych powierzchniach) w jednej albo dwóch warstwach. Po 3-6 godzinach (nie później niż 36h) nanosić drugą warstwę produktu weber.dry PUR coat.

Powłoka wykonana na gładko z weber.dry PUR coat jest śliska gdy jest mokra. Dla uzyskania antypoślizgowej powierzchni należy ją aplikować na powierzchnię wcześniej uszrostnioną np. piaskiem kwarcowym odpowiedniej granulacji.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.