Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dry PUR coat traffic

weber.dry PUR coat traffic

weber.dry PUR coat traffic
weber.dry PUR coat traffic

Najważniejsze właściwości

 • łatwa aplikacja
 • wysoka elastyczność
 • niezwykle wydajny - pożądany efekt już po nałożeniu jednej warstwy
 • zwiększa odporność na ścieranie powłok i membran żywicznych
 • odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna warstwa nawierzchniowa do stosowania w publicznych strefach o dużym natężeniu ruchu pieszego i kołowego

Charakterystyka

Opis produktu

weber.dry PUR coat traffic to jednoskładnikowa, poliuretanowa, płynna, twardo-elastyczna powłoka nawierzchniowa stosowana jako warstwa ochronna membran hydroizolacyjnych PUR System. Dzięki dużej odporności na ścieranie znajduje zastosowanie w miejscach obciążonych dużym ruchem pieszym i ruchem kołowym.  

weber.dry PUR coat traffic oparty jest na bazie poliuretanu alifatycznego, dzięki czemu wykonana warstwa wierzchnia ma dużą odporność na ścieranie i na czynniki zewnętrzne - w tym promieniowanie UV. Zastosowanie powłoki gwarantuje niezmieność koloru pod wpływem promieniowania UV (szczególnie zalecane przy ciemnych kolorach), jak również brak efektu kredowania.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Łatwa aplikacja (wałkiem lub natryskowo)
 • Powłoka elastyczna
 • Powłoka wodoszczelna
 • Doskonała odporność na ścieranie i warunki atmosferyczne
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Odporność na przebarwienia, nadaje połysk, nie występuje efekt kredowania - gwarancja stabilności koloru
 • Odporność na kwasy i zasady w steżeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje własciwości w zekresie temperatur od -30°C do +90ºC

Zastosowanie produktu

weber.dry PUR coat traffic stosowany jest jako warstwa wierzchnia na:

 • nawierzchniach obciążonych ruchem pieszym lub kołowym
 • balkonach i tarasach
 • chodznikach i ścieżkach dla pieszych (o dużym natężeniu ruchu)
 • trybunach stadionowych
 • płytach parkingów wewnętrznych i zewnętrznych
 • powłokach żywicznych
 • kostrukcjach betonowych i żelbetowych
 • powierzchniach poddanych ciężkim warunkom eksploatacyjnym

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza poliuretan alifatyczny
Rozpuszczalnik zawiera
Konsystencja płynna
Kolor

srebrnoszary RAL 7001
jasnoszary RAL 7035
czerwony RAL 3011
biały RAL 9010
inne kolory: na zapytanie

Gęstość mieszaniny  1,17 g/cm3
Wydłużenie przy zerwaniu > 100%
Wytrzymałość na rozciąganie > 5 N/mm2
Wodoszczelność brak przecieku
Efekt kredowania po przyśpieszonym procesie starzenia (2000h) brak efektu kredowania
Wytrzymałość na odrywanie od weber.dry PUR seal > 2 N/mm2
Twardość (Skala Shore'a D) 30
Odporność na promieniowanie UV  - przyśpieszony proces starzenia brak uszkodzeń i zmian koloru powłoki

 

Opakowania

pojemniki 5 kg i 20 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:

od 400 g/m2  do 500 g/m2 – w dwóch warstwach
 

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM). 

Przygotowanie produktu

Produkt jest jednoskładnikowy i dostarczany jako produkt gotowy do użycia. Należy go natomiast dokładnie wymieszać przy pomocy mieszadła umocowanego w wolnoobrotowej wiertarce (max 300 obr/min). Czas mieszania ok. 2-3 min. Żywicy nie należy rozcieńczać.

Produkt wiąże poprzez reakcję z wilgocią zawartą w powietrzu i kontaktem z podłożem. Po otwarciu opakowania jego zawartość należy niezwłocznie zużyć.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura materiału, powietrza i podłoża podczas stosowania powinna się zawierać pomiędzy +5°C a +35°C. 

 W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża i powietrza 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 1-4 h
Częściowe obciążenie 12 h
Pełne obciążenie 7 dni

Wskazówki wykonawcze

Warstwa wierzchnia

weber.dry PUR coat traffic aplikować na przygotowane podłoże bądź na związaną membranę hydroizolacyjną np. weber.dry PUR seal za pomocą wałka futrzanego z krótkim włosiem albo za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomendowane przy dużych powierzchniach). Po 3-6 godzinach (nie później niż 36h) nanosić drugą warstwę produktu weber.dry PUR coat traffic.

Powłoka  z weber.dry PUR coat traffic musi być zawsze aplikowana na membranę weber.dry PUR seal przesypaną piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,1-0,3mm albo 0,4 - 08mm, który tworzy mostek sczepny. Piasek kwarcowy aplikować na świeżą drugą warstwę membrany weber.dry PUR seal. Tak przygotowane podłożę pod powłokę weber.dry PUR coat traffic staje się twardsze i bardziej odporne na czynniki zewnętrzne.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.