Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dry detail

weber.dry detail

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • łatwa aplikacja - pędzlem lub wałkiem
 • tworzy bezspoinową membranę
 • zachowuje właściwości mechaniczne w temperaturach od -30°C do +80°C
 • powłoka wodoszczelna i mrozoodporna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Umożliwia szybką naprawę punktowych uszkodzeń membran

Wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w weber.dry PUR System

Charakterystyka

Opis produktu

weber.dry detail to płynna, tiksotropowa, trwale elastyczna, wzmocniona włóknami, aplikowana na zimno, jednoskładnikowa membrana poliuretanowa stosowana do obróbek detali w weber.dry PUR System.

Wiązanie następuje w wyniku reakcji z wilgocią z podłoża i otoczenia.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Łatwa aplikacja - pędzlem lub wałkiem
 • Tworzy bezspoinową membranę
 • Zachowuje właściwości mechaniczne w temperaturach od -30°C do +80°C
 • Powłoka wodoszczelna i mrozoodporna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Umożliwia szybką naprawę punktowych uszkodzeń membran

Zastosowanie produktu

weber.dry detail stosowany jest przede wszystkim jako trwałe uszczelnienie trudnych miejsc obróbek detali i przejść w rozwiązaniach weber.dry PUR System:

 • połączenie ściana-posadzka
 • obróbki i kąty 90°
 • pasma śiwtlne
 • świetliki dachowe
 • kominy
 • rury
 • rynny, itp.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza poliuretan o wysokiej zawartości części stałych
Konsystencja półpłynna
Kolor szary
Wytrzymałość na rozciąganie > 2 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu > 250 %
Przepuszczalność pary wodnej > 20 gr/m2/24 h
Wodoszczelność brak przecieku przy 1m słupa wody w czasie 24h
Przyczepność do betonu > 2 MPa (zniszczenie w betonie)
Twrdość (skala Shore'a A) 65-70
Temperatura aplikacji od +5°C do +35°C
Reakcja na ogień klasa E
Odpornośc na deszcz po 3-4 godzinach
Lekki ruch pieszy po 12-18 godzinach
Pełne utwardzenie po 7 dniach
Odporność chemiczna Dobra odpornośc na roztwory kwaśne i zasadowe (5%), detergenty, wodę morską oraz oleje.

Opakowania

pojemniki 6 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

Zużycie

2 - 3 kg/m2 w zależności od aplikacji.
Podane zużycie jest wartością orientacyjną. Czynniki takie jak porowatość podłoża, temperatura i sposób aplikacji mogą wpływać na wartość zużycia materiału.

Środki bezpieczeństwa

Materiał zawiera izocjaniany. Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki.

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

weber.dry detail stosowany jest przede wszystkim jako trwałe uszczelnienie trudnych miejsc obróbek detali i przejść pomiedzy różnymi materiałami budowlanymi, jak:

 • papy bitumiczne
 • membrany PCW
 • Beton/zaprawy/jastrychy cementowe
 • różne metale
 • drewno, itp.

Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Nowe podłoża betonowe powinny mieć wiek minimum 28 dni. Stare powłoki, brud, tłuszcze, oleje, substancje organiczne i pyły muszą być usunięte poprzez szlifowanie. Wyrównać ewentualne nierówności podłoża. Wszelkie luźne fragmenty powierzchni oraz pył ze szlifowania muszą zostać starannie usunięte. Nie myć powierzchni wodą!

Przed aplikacją membrany uszczelniającej weber.dry detail na powierzchniach chłonnych i niechłonnych należy zastosować systemowy grunt weber.prim EP 2K. W zależności od rodzaju podłoża dopuszcza się stosowania także innych prepartów gruntujacych takich jak: weber.tec EP 10, weber.tec EP 15, weber.tec Ergodur i weber.tec EP 47. Przed zastosowaniem wybranego preparatu gruntującego należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

 

Przygotowanie produktu

Produkt jest jednoskładnikowy, dostarczany jako produkt gotowy do użycia.

Przed aplikacją materiał należy powoli i dokładnie wymieszać drewnianą szpatułką. Nie stosować mieszadeł mechanicznych!

 

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +35°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża i powietrza20°C
Wykonywanie kolejnych prac12h
Częściowe obciążenie24h
Pełne obciążenie7 dni

Wskazówki wykonawcze

Nanieść weber.dry detail na przygotowane i zagruntowane podłoże przy użyciu pędzla o szerokości 10 cm lub wałka. Nanosić materiał do całkowitego pokrycia podłoża. Po 18-36 godzinach nanieść drugą warstwę materiału weber.dry detail.

W miejscach narażonych na szczególnie wysokie obciążenia mechaniczne zalecane jest dodatkowe zastosowanie tkaniny zbrojącej weber.dry fabric. Tkanine należy dokładnie zatopić w świeżo naniesionej pierwszej warstwie weber.dry detail a następnnie wykonać drugą warstwę zgodnie z informacjami podanymi powyżej.

Nie nanośić weber.dry detail jeśli temperatura podczas aplikacji oraz w ciagu 4 godzin od aplikacji jest niższa niż +5°C, nie nanosić na zmrożone podłoża, w czasie deszczu lub mgły, na niewyschnięta powłokę gruntującą oraz na podłoża, na których może wystapić kapilarne podciąganie wilgoci.

Niskie temperatury wydłużają proces wiazania, wysokie temperatury przyspieszają wiązanie.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.

Warstwa wierzchnia

Powłoka weber.dry detail jest odporna na promieniowanie UV, natomiast może wystąpić nieznaczne jej odbarwienie bądź kredowanie. Takie zmiany powierzchniowe nie mają wpływu na jej właściwości i parametry. Dla zapewnienia stabilnego koloru  i uniknięcia efektu kredowania nałożyć jedną bądź dwie warstwy powłoki zamykającej weber.dry PUR coat na membranę hydroizolacyjną weber.dry detail. Nałożenie weber.dry PUR coat jest szczególnie zalecane dla zastosowania finalnego ciemnego koloru (np. czerwony, zielony). Jeśli wymagane jest uzyskanie powierzchni o bardzo dużej odporności na ścieranie (np. publiczne ciągi komunikacyjne, parkingi zewnętrzne, garaże itp.) zalecamy nałożenie dwóch warstw weber.dry PUR coat traffic.

Szczegóły dotyczące powłok zamykających znajdą Państwo w kartach technicznych produktów.