Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 960 V

Superflex V

weber.tec 960 V
weber.tec 960 V

Najważniejsze właściwości

  • przydatny do stosowania w niskich temperaturach
  • przydatny do podłoży bitumicznych, blaszanych i azbestocementowych

Polimerowy rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 960 V (Superflex V) to polimerowy, rozpuszczalnikowy, preparat gruntujący.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do stosowania także w niskich temperaturach
  • na podłoża bitumiczne, blaszane i azbestocementowe  

Zastosowanie produktu

weber.tec 960 V (Superflex V) służy do gruntowania podłoży pod weber.tec 960 (Superflex FDF) na odnawianych pokryciach papowych, blaszanych oraz azbestocementowych w obszarach zewnętrznych.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:roztwór polimeru
Rozpuszczalnik:zawiera
Kolor:bezbarwny
Zużycie:od 200 do 300 ml/m2, w zależności od chłonności podłoża
Gęstość:ok. 1,0 kg/dm3

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Uwaga: nie przechowywać w temperaturze wyższej niż +300C.

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.).
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą i mydłem. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Powinno być suche, nośne, mocne, nieoblodzone oraz wyczyszczone z wszelkich powłok i zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność, jak np. oleje, smary i pył.

Przygotowanie produktu

weber.tec 960 jest fabrycznie gotowy do użycia.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Nie stosować bezpośrednio przed lub podczas opadów deszczu.

Wskazówki wykonawcze

Aplikacja

  • Sposób nanoszenia: malowanie, natryskiwanie
  • Czas całkowitego wyschnięcia: zależnie od pogody

Czyszczenie narzędzi

  • w stanie świeżym: preparatem weber.sys 992
  • po związaniu preparatu: mechanicznie