Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 773

Deiterol S

weber.tec 773
weber.tec 773

Najważniejsze właściwości

 • niewielka masa cząsteczkowa - stąd bardzo dobre wnikanie w podłoże
 • nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
 • wysycha nie klejąc się
 • nadaje się także na podłoża lekko wilgotne
 • szybko daje efekt perlenia się wody - dlatego szybko staje się odporny wobec silnego deszczu

Przezroczysty, hydrofobowy środek impregnacyjny na bazie siloksanu

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 773 (Deiterol S) zawierający rozpuszczalnik, bezbarwny, hydrofobowy środek impregnujący na bazie siloksanu.

Najważniejsze właściwości produktu

 • niewielka masa cząsteczkowa - stąd bardzo dobre wnikanie w podłoże
 • nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
 • wysycha nie klejąc się
 • nadaje się także na podłoża lekko wilgotne
 • szybko daje efekt perlenia się wody - dlatego szybko staje się odporny wobec silnego deszczu

Zastosowanie produktu

 • zabezpiecza elewacje i inne elementy konstrukcji przed powstawaniem wilgotnych plam i wykwitów wapnia oraz rozwojem mchów i glonów
 • do zabezpieczenia elewacji (fasad) i innych powierzchni pionowych lub silnie nachylonych przed przenikającą wilgocią (silny deszcz)
 • do zabezpieczenia elementów betonowych przed zabrudzeniami na skutek opadów atmosferycznych, działaniem mrozu oraz soli wysypywanej zimą

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja zgodności

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

 

Baza małocząsteczkowy siloksan
Rozpuszczalnik występuje
Barwa

bezbarwny

Konsystencja ciekła
Gęstość od 0,75 do 0,85 g/cm3
Lepkość od 45 do 53 mPa s
Zawartość składników nielotnych od 4,8 do 5,8 % (m/m)
Stan powierzchni pokrytej powłoką po 200 cyklach zamrażania i odmrażania  powłoka bez zmian
Absorpcja kapilarna ≤ 0,1 kgm-2h-0,5
Dokument odniesienia:

AT-2007-03-1372/2

DZ 1372/02/13

Opakowania

pojemnik 10 litrów, paleta 500 litrów

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach w temperaturze nie wyższej niż +300C

Zużycie

Podane poniżej wartości odnoszą się do dwukrotnego, nasyconego pokrycia obrabianej powierzchni. 

MateriałZużycieDziałanie
cement włóknisty0,1 - 0,3 l/m2b. dobre
beton0,3 - 0,5 l/m2dobre do b. dobre
beton lekki0,5 - 1,0 ll/m2b. dobre
cegła wapienno-piaskowa
(silikatowa)
0,4 - 0,5 l/m2b. dobre
kamień sztuczny
(wiązany cementem)
0,2 - 0,3 l/m2dobre
farby mineralne 0,1 - 0,3 l/m2b. dobre
tynki mineralne 0,5 - 0,8 l/m2b. dobre
kamień naturalny 0,1 - 1,5 l/m2różne
cegła0,4 - 0,8 l/m2b. dobre
gipsnie nadaje się 
farby na bazie żywic syntetycznychnie nadaje się 
tynki na bazie żywic syntetycznychnie nadaje się 

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą i mydłem. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztki produktu utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Usunąć wszelkie zabrudzenia z obrabianej powierzchni. Stabilne spękania i rysy naprawić, dylatacje uszczelnić. Sprawdzić połączenia dachowe i okienne.
Powierzchnie nieprzeznaczone do obróbki oraz szyby, drewniane i stalowe ościeżnice jak również elementy z tworzyw sztucznych zakryć. Rośliny należy nakryć folią. Polistyren w kontacie z weber.tec 773 ulega uszkodzeniu.
 

Przygotowanie produktu

Produkt jest fabrycznie gotowy do użycia.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +10°C do +30°C
Temperatura podłoża musi być wyższa, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy
Pokrywane powierzchnie muszą być zabezpieczone przed zakurzeniem, deszczem i wilgocią
 

Wskazówki wykonawcze

weber.tec 773 należy obficie nanosić w postaci nierozcieńczonej za pomocą aparatu do natryskiwania, aż do momentu nasycenia podłoża. W przypadku mniejszych powierzchni miękką szczotką dekarską lub pędzlem. Na bardzo chłonnych powierzchniach nakłada się dwie lub trzy warstwy. Nakładanie to odbywa się tak, aby nowa warstwa była nakładana na gotową, ale jeszcze mokrą powłokę (okres czasu między nanoszeniem dwóch warstw: maks. 4 godziny). Natomiast na powierzchnie słabo chłonne preparat nakłada się tylko raz. W przypadku bardzo szczelnych powierzchni (niechłonących) celowe jest przemycie świeżo wykonanej impregnacji np. rozcieńczalnikiem. W ten sposób usuwa się z powierzchni nadmiar preparatu.
Największe głębokości penetracji uzyskuje się przy ciepłej pogodzie i suchych podłożach.
Narzędzia czyścić rozpuszczalnikiem natychmiast po zakończeniu pracy.