Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep 756

Cerinol FM

weber.rep 756
weber.rep 756

Najważniejsze właściwości

  • moduł sprężystości podłużnej jest mniejszy niż betonu
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • niski skurcz i naprężenia własne

Jednoskładnikowa, nadająca się do natrysku, hydraulicznie wiążąca zaprawa naprawcza PCC

Charakterystyka

Opis produktu

weber.rep 756 (Cerinol FM) jest jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, wiążącą hydraulicznie, fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą naprawczą PCC.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do uzupełniania ubytków w czasie renowacji betonów
  • moduł sprężystości podłużnej jest mniejszy niż betonu
  • szybki przyrost wytrzymałości
  • niski skurcz i niskie naprężenia własne

Zastosowanie produktu

weber.rep 756 jest zaprawą o grubym kruszywie, służącą w szczególności do wypełniania większych ubytków w czasie renowacji betonów. Stosowana może być zarówno na wewnętrznych, jak i zewnętrznych powierzchniach. weber.rep 756 pozwala się lekko i dobrze obrabiać.

Wygładzanie powierzchni zaprawą weber.rep 755 można wykonać po zakończeniu procesu wiązania (po ok. 3 godz.). Po stwardnieniu zaprawa odznacza się dobrą paroprzepuszczalnością, jest odporna na mróz oraz sole odladzające. Po zakończeniu trwającej ok. 6 dni pielęgnacji, weber.rep 756 można pokryć warstwą farby.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Dopuszczenia

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: cement, piasek kwarcowy, tworzywo sztuczne
Barwa: szara w odcieniu cementu

Konsystencja wymieszanej masy:

plastyczna
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,7 kg/dm³
Gęstość świeżej zaprawy: ok. 1,8 kg/dm³
Ciecz zarobowa: woda
Proporcje mieszanki: 25-kilogramowy worek weber.rep 756 i od 3,2 do 3,4 l wody
Wytrzymałość na ściskanie:  - 7 [d] - 25,0 MPa
- 28 [d] - 30,0 MPa
Wytrzymałość na zginanie: - 7 [d] - 4 MPa
- 28 [d] - 7 MPa
Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C
Suma grubości nakładanych warstw: do 40 mm
Dokument odniesienia: IBDiM-KOT-2017/0032

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca

Zużycie

ok. 1,8 kg / 1 m² na 1 mm grubości warstwy.

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Wstępnie przygotowane (przez nadanie szorstkości) podłoże musi być mocne oraz nośne. Podłoże należy zwilżyć jeden lub kilka razy wodą.

Warstwę sczepną z weber.rep 751 (w postaci szlamu) silnie wetrzeć w matowo wilgotne podłoże. Na mokrą warstwę sczepną należy nakładać świeżo przygotowaną warstwę naprawczą weber.rep 756.

Przygotowanie produktu

Należy wymieszać weber.rep 756 z odpowiednią objętością wody (najpierw wlać wodę). Odpowiada to zużyciu od 3,2 do 3,4 l wody na jeden 25-kilogramowy worek weber.rep 756. Czas mieszania: 3 minuty, do chwili, gdy w zaprawie reperacyjnej zostaną rozmieszane wszystkie grudki i uzyskana zostanie konsystencja nadająca się do obróbki kielnią. Jako urządzenia mieszające nadają się betoniarki o wymuszonym mieszaniu lub do tego celu możemy wykorzystać wolnoobrotową (maks. 400 obr./min.) wiertarkę z nasadzonym mieszadłem.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C
Nałożoną powłokę z zaprawy naprawczej PCC należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, dlatego też należy unikać podwyższonych temperatur i przeciągów powietrznych. Pielęgnacja powinna trwać, co najmniej 5 dni, w czasie, których należy chronić nałożoną powłokę przed mrozem oraz stosować przykrycia lub utrzymywanie wilgoci. W stanie świeżym zaprawy naprawczej nie można spryskiwać wodą.

Wskazówki wykonawcze

Świeżą zaprawę nakładać kielnią, szpachlą lub urządzeniami natryskowymi na mokrą warstwę sczepną weber.rep 751, na możliwie małej powierzchni. Przy warstwowym nakładaniu powłoki, drugą warstwę można nanieść na szorstką powierzchnię warstwy pierwszej dopiero po jej związaniu (po ok. 2 godzinach). Jeżeli ostateczna powłoka ma być wykonana z zaprawy o drobnym kruszywie, tj. weber.rep 755 , wtedy nie należy filcować lub wygładzać zewnętrznej powierzchni drugiej warstwy. Należy przestrzegać rzemieślniczych zasad techniki tynkarskiej.

Natryskiwanie Jeżeli weber.rep 756 ma być nakładany w procesie natryskiwania, zaleca się stosowanie urządzeń o mieszaniu wymuszonym z przenośnikami materiału. Narzędzia wypłukać w czystej wodzie przed związaniem zaprawy.