Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep 750

Cerinol MK

weber.rep 750
weber.rep 750

Najważniejsze właściwości

  • bardzo łatwa obróbka
  • znakomita wytrzymałość na odrywanie od betonu
  • niski skurcz i naprężenia własne

Jednoskładnikowa, wiążąca na bazie cementu powłoka ochronna stali zbrojeniowej

Charakterystyka

Opis produktu

weber.rep 750 (Cerinol MK) to modyfikowana tworzywem sztucznym 1-komponentowa powłoka ochronna stali zbrojeniowej.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo łatwa obróbka
  • znakomita wytrzymałość na odrywanie od betonu
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • stosowana w systemach PCC z zaprawami naprawczymi: weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

Zastosowanie produktu

Powłoka ochronna stali zbrojeniowej przy renowacji żelbetu. Weber.rep 750  stosuje się w powiązaniu z zaprawami naprawczymi PCC: weber.rep 754, weber.rep 756, weber.rep 752, weber.rep 753.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Dopuszczenia

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: tworzywo sztuczne, cement, wypełniacze mineralne, dodatki regulujące
Barwa: brązowa
Konsystencja: proszek
Gęstość nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 g/cm³
Gęstość świeżej mieszanki: ok. 2,0 g/cm³
Ciecz zarobowa: woda
Proporcje mieszania: maks. 0,9 - 1 litr wody na 5-kilogramowy pojemnik weber.rep 750 (Cerinol MK)
Czas obróbki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina
Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +35°C
Grubość nakładanej warstwy: minimum 1,1 mm
Dokumenty odniesienia: IBDiM-KOT-2017/0032

Opakowania

pojemniki 5 kg, paleta 450 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca

Zużycie

Zużycie weber.rep 750 przy 2 warstwach ok. 190 g proszku/mb pręta zbrojeniowego o średnicy 14 mm.

 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Skorodowaną stal zbrojeniową należy oczyścić do stopnia czystości odpowiadającego Sa 2 1/2.

Przygotowanie produktu

Produkt należy mieszać w proporcjach wagowych 5 : 1 z wodą, przez ok. 4 minuty, za pomocą wolnoobrotowych mieszadeł np. wiertarki z nasadzonym wiertłem, aż do czasu uzyskania jednorodnej, bezgrudkowej, dającej się nakładać pędzlem zawiesiny. Najpierw do mieszalnika wlewamy wodę, a następnie sukcesywnie dodajemy weber.rep 750. Zarobioną zaprawę w czasie obróbki należy od czasu do czasu zamieszać.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C

Wskazówki wykonawcze

Oczyszczoną z rdzy stal zbrojeniową malujemy pędzlem na całej powierzchni w dwóch procesach roboczych w odstępie ok. 3 godzin. Grubość nanoszonej warstwy powinna wynosić, co najmniej 1,1 mm (powłoka ochronna powinna całkowicie zakrywać użebrowanie stali zbrojeniowej). Po wyschnięciu drugiej powłoki (co najmniej po 5 godzinach przy temperaturze +20°C), na czystą, zwilżoną wodą i szorstką powierzchnię ubytku, oraz wcześniej zabezpieczone antykorozyjnie zbrojenie, można nakładać kolejne skłądniki systemu (warstwę sczepną i zaprawę naprawczą).

Narzędzia czyścić czystą wodą przed związaniem zaprawy.