Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.prim 803

Eurolan TG 5

weber.prim 803
weber.prim 803

Najważniejsze właściwości

 • wysoka wytrzymałość na odrywanie na gładkich i szczelnych podłożach
 • nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, gdyż nie zawiera rozpuszczalników
 • do gruntowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
 • mały nakład pracy dzięki konsystencji dogodnej do malowania lub nakładania wałkiem
 • dodatkowa warstwa sczepna pod uszczelnienia zespolone z mikrozapraw uszczelniających, np. weber.tec Superflex D 2.

Jednoskładnikowa warstwa sczepna na bazie dyspersji tworzywa sztucznego

Charakterystyka

Opis produktu

weber.prim 803 (Eurolan TG 5) jest jednokomponentową warstwą sczepną, na bazie wolnej od rozpuszczalników dyspersji tworzywa sztucznego.

Najważniejsze właściwości produktu

 • wysoka wytrzymałość na odrywanie na gładkich i szczelnych podłożach
 • nieszkodliwy dla środowiska naturalnego, gdyż nie zawiera rozpuszczalników
 • do gruntowania powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych
 • mały nakład pracy dzięki konsystencji dogodnej do malowania lub nakładania wałkiem
 • wykazuje doskonałą przyczepność na mineralnych, ceramicznych, metalowych i wielu innych organicznych podłożach
   

Zastosowanie produktu

weber.prim 803 znajduje zastosowanie, jako grunt i warstwa sczepna zwiększająca przyczepność na gładkich i niechłonnych podłożach w pomieszczeniach mokrych pod hydroizolację z weber.tec 824, weber.tec Superflex D 2 układanej na podłożu takim jak: płytki ceramiczne, płyty drewnopochodne, lastriko, piaskowiec, klinkier, gładkie i szczelne posadzki betonowe, jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, jastrychy z lanego asfaltu, powłoki z tworzyw sztucznych, szczelne powłoki malarskie oraz na zewnątrz pod hydroizolację z weber.tec Superflex D 2 czy weber.tec 824 układaną np. na balkonach i tarasach.
weber.prim 803 ma szczególnie zastosowanie, jako warstwa sczepna pod jastrychy zespolone i zaprawy układane w postaci cienkich warstw jak również pod zaprawy klejące do płytek.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:dyspersja tworzywa sztucznego

Barwa:

jasnoczerwona
Rozpuszczalniki:brak
Gęstość:ok. 1,15 kg/dm3
Wartość pH:7 do 8
Sucha pozostałość:około 62%
Czas schnięcia:od 1 do 4 godzin
Temperatura aplikacji
(powietrza i podłoża):
od +5°C do +30°C

Opakowania

opakowanie 5 kg, paleta 300 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach,  w dodatnich temperaturach , w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach.

Zużycie

ok. 100 g/m2.

Środki bezpieczeństwa

Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
Resztek nieużytego preparatu nie wolno wlewać do kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche i wolne od oleju, kurzu, tłuszczu, środków antyadhezyjnych i innych zmniejszających przyczepność.

Przygotowanie produktu

Przed użyciem weber.prim 803 należy zamieszać.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu przy obróbce: +10°C do +30°C
 

Wskazówki wykonawcze

Sposób nanoszenia: wałek lub pędzel
Liczba wymaganych warstw: 1
Czas odczekiwania przed nanoszeniem następnych powłok: 4 godziny, maksymalnie 48 godzin
Należy zwracać uwagę na to, aby weber.prim 803 był rozprowadzony w postaci równomiernej i cienkiej warstwy. Należy unikać gromadzenia się materiału w zagłębieniach lub w obszarze spoin ceramicznych. Po wyschnięciu środka zwiększającego przyczepność i powstaniu przejrzystej warstwy (około 4 godziny) możliwe jest rozpoczęcie następnych prac. Warstwa sczepna, zwiększająca przyczepność jest tak długo funkcjonalnie czynna, jak długo wyczuwalna jest lekka kleistość tej powłoki. Nanoszenie klejów lub mas szpachlowych powinno nastąpić w ciągu 2 dni.

Narzędzia czyścić wodą natychmiast po zakończeniu pracy