Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys 994

Adexin ZE

weber.sys 994

Najważniejsze właściwości

  • bardzo skuteczny
  • koncentrat rozcieńczany wodą

Płynny, niezawierający rozpuszczalnika środek do usuwania nalotu cementowego

Charakterystyka

Opis produktu

weber.sys 994 (Adexin ZE) to płynny środek czyszczący do usuwania nalotu cementowego i wapiennego, wykwitów (oprócz wykwitów związków siarki), jak też natrysków cementowych i wapiennych. Środek nadaje się do czyszczenia otwartych basenów (malowanych lub wykładanych płytkami), urządzeń do mieszania zapraw cementowych, mieszadeł, narzędzi ręcznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo skuteczny
  • koncentrat rozcieńczany wodą

Zastosowanie produktu

  • Do czyszczenia betonu, betonu elewacyjnego i powierzchni klinkierowych,
  • Do nadawania szorstkości gładkim powierzchniom betonowym w celu polepszenia przyczepności nakładanych powłok i warstw.
     

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:kwasy nieorganiczne, woda
Barwa:przezroczysta
Konsystencja:płynna
Gęstość:ok. 1,13 kg/dm3
Sposób nanoszenia:pędzlem, szczotką
Zużycie:zależy od stopnia zanieczyszczenia podłoża

Opakowania

pojemnik 10 litrów, paleta 600 litrów

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +35°C.
 

Środki bezpieczeństwa

Produkt silnie żrący. Stosować środki ochrony osobistej (ubranie ochronne, rękawice, ochronę twarzy). Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Przed obróbką podłoże należy gruntownie nasączyć wodą.

Przygotowanie produktu

W zalezości od rodzaju i stopnia zabrudzenia weber.sys 994 należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 1:10 do 1:15. Przy rozcieńczaniu stosować tylko pojemniki z tworzyw sztucznych. Wlewać zawsze weber.sys 994 do wody. Wlewanie wody do weber.sys 994 grozi poparzeniem.
Stosować w rozcieńczeniu z wodą, co najmniej w stosunku 1 część preparatu na 10 części wody.

Wskazówki wykonawcze

Koncentrat rozcieńczony wodą należy nanosić szczotką lub pędzlem jedno- lub wielokrotnie w zależności od zabrudzenia, wcieranie wzmacnia działanie. Następnie należy obficie spłukać wodą!