Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 935

Cerinol STM

weber.tec 935
weber.tec 935

Najważniejsze właściwości

  • szybkie wiązanie
  • hydrofobowość
  • uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

Szybkowiążąca zaprawa do uszczelnień przecieków wody pod ciśnieniem

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 935 (Cerinol STM) jest kombinacją hydraulicznie wiążących spoiw (fabrycznie przygotowana sucha zaprawa), wysokogatunkowych włókien mineralnych i bezchlorkowych wypełniaczy mineralnych. weber.tec 935 jest produktem odpornym na korozję (degradację), nie zawiera chlorków i wytwarza alkaliczne środowisko, co chroni elementy stalowe przed korozją. Znajdujące się w składzie suchej zaprawy wysokogatunkowe włókna nadają zaprawie właściwości pęczniejących. Proces wiązania masy zaczyna się natychmiast, dlatego weber.tec 935 może być stosowany do uszczelnień przecieków pod ciśnieniem. Zaprawa cechuje się dobrą przyczepnością praktycznie do każdego mineralnego podłoża.

Najważniejsze właściwości produktu

  • szybkie wiązanie
  • hydrofobowość
  • uszczelnienie poprzez zatkanie lub zaszpachlowanie miejsca przecieku

Zastosowanie produktu

Zaprawą weber.tec 935 uszczelnia się pęknięcia, szczeliny, rysy i naroża, które w trakcie stosowania zaprawy lub potem znajdują się pod naporem wody. Dzięki szybkiemu twardnieniu i hydrofobowym właściwościom można zatykać ubytki, szczeliny, pęknięcia, rysy i inne miejsca wdzierania się wody w betonie, jastrychu czy murze z cegły. Zaprawa weber.tec 935 nadaje się także do wykonywania szybkowiążących wyobleń (faset), jako szpachlówka do wyrównywania podłoża oraz jako zaprawa zamykająca np. rysy przy iniekcjach.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:spoiwa hydrauliczne, wypełniacze, dodatki
Kolor:szaro-brązowy
Gęstość nasypowa suchej zaprawy:ok. 1,14 kg/dm3
Sposób nanoszenia:szpachlowanie lub zatykanie miejsca przecieku
Grubość nanoszonej warstwy:zależy od konkretnej sytuacji
Czas obróbki:ok. 6 minut przy zarobieniu wodą o temp. +20ºC. (cieplejsza woda skraca czas obróbki)
Czas twardnienia:dalsze obciążenie możliwe po ok. 30 minut w temp. przynajmniej +5ºC
Zużycie:zależy od zastosowania. Na 1 dm3 objętości gotowej zaprawy potrzeba ok. 2 kg suchego proszku
Wytrzymałość na ściskanie po 2 godzinach:> 10 N/mm2
Wytrzymałość na ściskanie po 24 godzinach:> 30 N/mm2
Proporcje mieszania zależą od sposobu zastosowania:- jako wcierany suchy proszek – bez zarabiania
- jako zaprawa: 3,4 – 3,9 litra czystej wody na pojemnik 14 kg (24-28% czystej wody)
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża):od +5ºC do +30ºC

Opakowania

opakowanie 14 kg, paleta 616 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.
.

Zużycie

Około 2 kg / dm3    

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne i stabilne. Podłoże suche zwilżyć. Przy zastosowaniu weber.tec 935, jako zaprawy zamykającej np. rysy przy iniekcjach podłoże zagruntować mieszaniną wody i preparatu weber.ad 785 w proporcjach objętościowych 1 część weber.ad 785 na 3 części wody. Przed zastosowaniem zapoznać się z kartą techniczną weber.ad 785.

Przygotowanie produktu

weber.tec 935 zarobić czystą wodą w ilości 24-28% i natychmiast stosować. Uwaga: w niektórych sytuacjach (patrz podpunkt: Aplikacja) weber.tec 935 może być stosowany w postaci suchego proszku.

Warunki podczas stosowania i wiązania

temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +30ºC

Wskazówki wykonawcze

Głębokość szczeliny (rysy) powinna wynieść w miarę możliwości 3- do 4-krotności szerokości. Spękania zbyt wąskie lub niedostatecznie głębokie trzeba przed uszczelnieniem powiększyć do tych proporcji. Zaprawę weber.tec 935 wciskać w miejsce przecieku (ręka musi być zabezpieczona gumową lub lateksową rękawiczką). Przy uszczelnianiu suchych spękań i szczelin zaprawę należy zarabiać wodą i natychmiast po tym stosować. W przypadku mniejszych ubytków weber.tec 935 wciskać na sucho i aż do całkowitego stwardnienia utrzymywać wilgotność za pomocą mokrego pędzla. Masy nie wolno zwilżać zbyt mocno. Lekkie zwilżenie wciśniętej w ubytek zaprawy wystarcza do osiągnięcia uszczelnienia. Użycie, jako szpachlówki wyrównującej następuje przez całopowierzchniowe nanoszenie gładką kielnią ze stali szlachetnej. Następnie wyprofilować powierzchnię wilgotną szczotką murarską. Narzędzia wypłukać w czystej wodzie przed związaniem zaprawy