Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 933

DEITERMANN HKS

weber.tec 933
weber.tec 933

Najważniejsze właściwości

 • wodoszczelna
 • bezskurczowa
 • szybkowiążąca
 • odporna na siarczany
 • może być stosowana do szpachlowania wyrównującego

Cementowa szpachlówka do wykonywania uszczelnień powierzchniowych i faset

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 933 (Deitermann HKS) hydraulicznie wiążąca, nieprzepuszczająca wody zaprawa do wykonywania faset (wyobleń) oraz do wykonywania warstw wyrównawczych pod powłoki hydroizolacyjne przy wykonywaniu izolacji typu wannowego

Najważniejsze właściwości produktu

 • wodoszczelna
 • bezskurczowa
 • szybkowiążąca
 • do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
 • łatwa w aplikacji
 • odporna na siarczany
 • może być stosowana do szpachlowania wyrównującego
   

Zastosowanie produktu

 •  do wykonywania faset (wyobleń) na styku podłoga/ściana lub ściana/ściana,
 • do wypełniania ubytków w betonie lub w murze oraz powierzchniowego wyrównywania (szpachlowania wyrównawczego).

Po stwardnieniu może być pokrywana innymi materiałami uszczelniającymi, jak np. polimerowo-bitumiczne masy KMB czy elastyczne szlamy uszczelniające.
 

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: cement, modyfikatory, środki nadające szczelność
Kolor: szary
Konsystencja: od sztywnoplastycznej do pozwalającej na nakładanie pacą
Gęstość nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3
Gęstość gotowej zaprawy: ok. 1,85 kg/dm3
Proporcje mieszania: 2,5 - 3 litry czystej wody na worek 25 kg (10-12% czystej wody)
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 25 N/mm2
Wytrzymałość na zginanie przy rozciąganiu po 28 dniach: > 5 N/mm2
Sposób nanoszenia: kielnia do faset, kielnia, paca
Grubość nakładanej warstwy:

- do uszczelnień powierzchniowych – do 10mm

- do wykonywania faset – do 50mm

Zużycie:

- 1,8 kg na 1m2 na warstwy o grubości 1mm

- 1,8 kg na 1 dm3 wypełnianego ubytku lub wykonywanego wyoblenia

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu zużyć w ciągu 1 miesiąca.

Zużycie

 • 1,8 kg na 1m2 na warstwę o grubości 1 mm
 • 1,8 kg na 1 dm3 wypełnianego ubytku lub wykonywanego wyoblenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąc działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Odpowiednimi podłożami są: beton, jastrych cementowy, mur ceglany oraz mur z cegieł (bloczków) silikatowych.
Podłoże musi być czyste, nośne i stabilne, wolne od zanieczyszczeń, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych substancji mogących pogorszyć przyczepność. Podłoże zwilżyć, tak, aby w momencie nakładania zaprawy było matowo-wilgotne.
 

Przygotowanie produktu

Worek (25 kg) weber.tec 933 wymieszać z 2,5-3 litrami czystej wody. Przy mniejszych ilościach należy pamiętać o proporcjach mieszania: na 1 kg zaprawy 100-120 ml czystej wody. Mieszać aż do uzyskania jednorodnej, homogenicznej masy. Do mieszania można stosować wiertarki z mieszadłem łopatkowym.
Czas mieszania wynosi przynajmniej 2 minuty. Dodatek wody na worek w ilości 2,5 litra pozwala na uzyskanie zaprawy o sztywnej konsystencji, przy dodaniu 3 litrów wody uzyskuje się konsystencję pozwalającą na nakładanie zaprawy pacą.
 

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C. Nie nakładać na zamarznięte podłoże, nie prowadzić prac podczas ujemnych temperatur oraz podczas opadów atmosferycznych. Dalsza obróbka po: 2-3 godzinach.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę nakładać na przygotowane podłoże za pomocą kielni i pacy.
Wyoblenia/fasety wykonać stosując zasadę „mokre na mokre”, czyli na świeżą warstwę sczepną z zaprawy weber.tec 933 zarobionej do plastycznej konsystencji nanieść zaprawę weber.tec 933 formując wyoblenie odpowiednią kielnią. Czas obróbki: ok. 15 minut w temperaturze +20ºC, (wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki). Dalsza obróbka po: 2-3 godzinach

 • grubość nakładanej warstwy:
  • do uszczelnień powierzchniowych – do 10 mm
  • do wykonywania faset – do 50 mm
 • czas obróbki: ok. 15 minut w temperaturze +20ºC, (wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas obróbki)
 • dalsza obróbka po: 2-3 godzinach

Narzędzia czyścić wodą przed związaniem zaprawy