Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec bitumal

webertec bitumal
webertec bitumal

Nowość

Najważniejsze właściwości

 • do stosowania na suche i wilgotne podłoża
 • doskonała penetracja podłoży mineralnych
 • bezpieczny dla środowiska
 • posiada właściwości tiksotropowe

Hydroizolacyjna emulsja bitumiczno-lateksowa

Charakterystyka

Opis produktu

webertec bitumal jest wodną, bezrozpuszczalnikową emulsją bitumiczno-lateksową służącą do wykonywania powłok przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz impregnacyjnych. Charakteryzuje się wysoką zawartością części stałych (ok. 60%), co zapewnia powstanie trwałej i mocnej powłoki ochronnej gwarantującej odporność na wilgoć i substancje agresywne zawarte w ziemi.

Najważniejsze właściwości produktu

 • wysoka zawartość części stałych - ok. 60%
 • doskonałe wnikanie w podłoża mineralne
 • posiada właściwości tiksotropowe
 • material gotowy do użycia
 • wodorozcieńczalny, nie zawiera rozpuszczalników
 • nie degraduje styropianu i wełny mineralnej
 • bezpieczny dla środowiska naturalnego
 • możliwość stosowania na suche i wilgotne podłoża

Zastosowanie produktu

webertec bitumal przeznaczony jest do:

 • wykonywania trwałych i skutecznych zabezpieczeń przeciwwilgociowych i przeciwwodnych fundamentów i ścian fundamentowych
 • hydroizolacji dachów, stropodachów, wylewek betonowych, piwnic, łaźni, tarasów, itp.
 • wykonywania izolacji podposadzkowych
 • konserwacji i renowacji asfaltowych pokryć dachowych
 • wykonywania bezspoinowych i bezpapowych powłok dachowych zbrojonych siatkami i włókninami technicznymi
 • do zabezpieczania betonu przed korozją i wilgocią
 • po rozcieńczeniu z wodą do wykonywania warstw gruntujących i warstw podkładowych pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe
 • stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:

emulsja bitumiczno-lateksowa
Rozpuszczalniki: brak
Konsystencja: płynna
Kolor: czarny
Gęstość: ok. 1,0 kg/dm3
Sucha pozostałość: ok. 60%
Sposób nanoszenia: pędzel, szczotka, wałek
Ilość warstw: w zależności od zastosowania (patrz Wskazówki wykonawcze)
Temperatura stosowania: Od +5°C do +30°C
Czas schnięcia (1mm warstwy mokrej): Do 6 godzin (przy +20°C / 65% w.w.)
Dokumenty odniesienia

PN-B-24002:1997

 

 

Opakowania

Wiadro 10 kg, paleta 550 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Liczba warstw składowania: 2. Uwaga: chronić przed mrozem. 

Zużycie

Całkowite zużycie webertec bitumal zależy od zastosowania i rodzaju podłoża.

0,5 - 1,0 kg/m2 na 1 warstwę (nierozcieńczonego webertec bitumal, w zależności od zastosowania i chłonności podłoża)

Środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże pod powłoki ochronne i hydroizolacyjne musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Z powierzchni betonowych usunąć mleczko cementowe. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Wszelkie krawędzie należy sfazować, wklęsłe naroża zaokrąglić zaprawą cementową, na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosować fasetę (wyoblenie). Wszelkie uszkodzenia podłoża, spoiny, raki, szczeliny należy
wypełnić. Powierzchnie o nieregularnych kształtach, licznych ubytkach lub wypukłościach należy pokryć przed gruntowaniem tynkiem cementowym. 

Podłoże powinno być suche lub lekko wilgotne (w przypadku podłoży wilgotnych czas schnięcia powłoki ulegnie wydłużeniu).

Przygotowanie produktu

webertec bitumal jest dostarczanyw postaci gotowej do użycia. Przed aplikacją materiał należy starannie wymieszać.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Aplikację należy wykonywać w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +30°C i przy przewidywanym braku opadów do czasu związania. Czas wiązania zależy od temperatury i wilgotności względnej powietrza (dla wilgotności względnej 65% i temp. powietrza +20°C powłoka właściwa schnie do 6 godzin). Wzrost temperatury i spadek wilgotności powietrza wpływa na skrócenie czasu wiązania, natomiast spadek temperatury i wzrost wilgotności może wydłużyć czas wiązania, nawet kilkukrotnie. Przy wilgotności powyżej 80% zalecane jest aby nie wykonywać aplikacji materiału.

W okresie schnięcia izolacja musi być chroniona przed przemarznięciem, kontaktem z wodą oraz uszkodzeniem mechanicznym. Aby uniknąć uszkodzenia izolowanej powierzchni np. podczas zasypywania wykopu lub osuwania gruntu należy poczekać do całkowitego zaschnięcia izolacji i zastosować odpowiednie płyty drenujące lub inne osłony.

Wskazówki wykonawcze

Przed przystąpieniem do aplikacji materiał należy dokładnie wymieszać.

Do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych, w zależności od nasiąkliwości, webertec bitumal rozcieńczyć wodą w stosunku od 1:1 (1 część webertec bitumal na 1 część wody) do 1:6.

Masę można nakładać na powierzchnię ręcznie za pomocą pędzla, wałka lub szczotki. Możliwe jest również nakładanie natryskowe. Przy układaniu kilku warstw, każdą następną nanosimy po wyschnięciu poprzedniej. Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 1 mm.

Izolacja przeciwwilgociowa: nanieść 1 warstwę webertec bitumal

Izolacja przeciwwodna typu lekkiego: nanieść 2 warstwy webertec bitumal

Izolacja przeciwwodna typu lciężkiego: nanieść 5-6 warstw webertec bitumal, minimalna grubość suchej warstwy minimum 3 mm