Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 905

Plastikol 2

weber.tec 905
weber.tec 905

Najważniejsze właściwości

 • do szybkiej naprawy pokryć dachowych
 • wysoka odporność na starzenie
 • trwale elastyczna
 • dodatki podnoszące przyczepność umożliwiają stosowane tego materiału również na podłożu wilgotnym

bitumiczna powłoka naprawcza

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 905 (Plastikol 2) jest zawierającą rozpuszczalniki, stosowaną na zimno masą uszczelniającą, która po związaniu jest trwale elastyczna, odporna na czynniki atmosferyczne (absorbery UV hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych), gazy przemysłowe a także występujące w gruncie agresywne substancje.

Najważniejsze właściwości produktu

 • szczególnie zalecana do stosowania jako powłoka ochronna do dachowych pokryć z papy, blachy, eternitu, betonu
 • do uszczelniania zewnętrznych ścian, metalowych powierzchni, piwnic, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą
 • wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
 • zawiera dodatki podnoszące przyczepność i umożliwiające stosowanie na podłożu wilgotnym
 • do stosowania na powierzchnie pionowe i poziome

Zastosowanie produktu

 • jako materiał do szybkich napraw bitumicznych pokryć papowych
 • jako powłoka ochronna do dachowych pokryć papowych, blaszanych, eternitu, betonu
 • do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnicznych, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą.
 • do antykorozyjnego zabezpieczania metalowych powierzchni stykających się z gruntem
   

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: roztwór polimerowo-bitumiczny
Rozpuszczalnik: zawiera
Kolor: czarny
Konsystencja: półpłynna
Gęstość: ok. 1,1 kg/dm³
Sucha pozostałość: ok. 60%
Punkt mięknięcia wg metody pierścień i kula: ok. +95°C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego: µH2O = ok. 8000
Temperatura aplikacji (powietrza) podłoża i materiału: od +1°C do +30°C
Wodoszczelność: 3 bary

Opakowania

Pojemnik 10 l, paleta 45 sztuk (450 l)

Pojemnik 33 l, paleta 16 sztuk (528 l)

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

Zużycie

 • na powierzchniach metalowych: ok. 250-350 ml/m²(przeciętnie 330 ml/m²)
 • na pokryciach papowych: ok. 450-750 ml/m²(przeciętnie 600 ml/m²)
 • beton: ok. 700-900 ml/m²(przeciętnie 600 ml/m²)
 • powłoka z wtopionym welonem szklanym: ok. 1800-2700 ml/m²

 

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera rozpuszczalnik. Zapoznać się kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowniach. 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże należy oczyścić z brudu, rdzy i kurzu. Podłoża betonowe należy pozbawić ostrych nierównościi gdy jest to konieczne (np. w przypadku ścian z gazobetonu) otynkować tynkiem III kat. (bez zacierania na gładko). Podłoża chłonne, piaszczące i pylące zagruntować preparatem weber.tec 902 (Plastikol 4 V). Dalsze prace wykonywać po wyschnięciu powłoki gruntującej. Rysy i spękania naprawić masą bitumiczną weber.tec 911 (Plastikol 1). 

Przygotowanie produktu

Produkt dostarczany jest w postaci gotowej do użycia.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +1°C do +30°C

Wskazówki wykonawcze

Sposób nanoszenia: szczotka dekarska, wałek, pędzel, paca, ściągaczka gumowa. W przypadku podłoży szorstkich lub wilgotnych materiał wcierać za pomocą szczotki.
Wymagana liczba warstw: 1 do 3.

Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy: min. 12 godzin.
Czas wysychania: od 1 do 3 dni.

Pustki oraz wilgoć zamknięta w podłożu pod wpływem ogrzewania promieniami słonecznymi może prowadzić do powstania pęcherzy osmotycznych. Jedno- lub wielokrotne gruntowanie pozwala uniknąć powstawania pęcherzy powietrznych.

Przy renowacji mocno zwietrzałych powierzchni dachowych w jeszcze świeżą powłokę z weber.tec 905 można wtopić welon szklany (na 5-centymetrowy zakład), a po jej wyschnięciu ponownie nanieść na całą pwoierzchnię preparat weber.tec 905. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy benzyną ekstarakcyjną.

 

 

Filmy