Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 905

Plastikol 2

weber.tec 905
weber.tec 905

Najważniejsze właściwości

 • wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
 • dodatki podnoszące przyczepność umożliwiają stosowane tego materiału również na podłożu wigotnym
 • zawarte plastyfikatory działają przeciw pojawieniu się kruchości
 • na powierzchnie pionowe i poziome

Trwale elastyczna, zawierająca rozpuszczalniki, polimerwo-bitumiczna powłoka ochronna

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 905 (Plastikol 2) jest zawierającą rozpuszczalniki, stosowaną na zimno masą uszczelniającą, która po związaniu jest elastyczna, odporna na czynniki atmosferyczne (absorbery UV hamują powstawanie szkód w wyniku działania promieni ultrafioletowych), gazy przemysłowe oraz występujące w gruncie agresywne substancje.

Najważniejsze właściwości produktu

 • wysoka odporność na roztwory kwasów i zasad
 • dodatki podnoszące przyczepność i umożliwiają stosowanie tego materiału na podłożu wilgotnym
 • zawarte plastyfikatory działają przeciw pojawianiu się kruchości
 • na powierzchnie pionowe i poziome

Zastosowanie produktu

 • jako powłoka ochronna do dachowych pokryć papowych, blaszanych, eternitu, betonu
 • do uszczelniania zewnętrznych ścian piwnicznych, betonu, tynku przed wilgocią i przesączającą się wodą.
 • do antykorozyjnego zabezpieczania metalowych powierzchni stykających się z gruntem
   

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:roztwór polimerowo-bitumiczny
Rozpuszczalnik:zawiera
Kolor:czarny
Konsystencja:półpłynna
Gęstość:ok. 1,1 kg/dm3
Sucha pozostałość:ok. 60%
Punkt mięknięcia wg metody pierścień i kula:ok. +95°C
Współczynnik oporu dyfuzyjnego:µH2O = ok. 8000
Temperatura aplikacji (powietrza) podłoża i materiału:od +1°C do +30°C
Wodoszczelność:3 bary

Opakowania

Pojemnik 10 l, paleta 450 l

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. 

Zużycie

 • na powierzchniach metalowych: ok. 250-350 ml/m2 (przeciętnie 330 ml/m2)
 • na pokryciach papowych: ok. 450-750 ml/m2 (przeciętnie 600 ml/m2)
 • beton: ok. 700-900 ml/m2 (przeciętnie 600 ml/m2)
 • powłoka z wtopionym welonem szklanym: ok. 1800-2700 ml/m2

Środki bezpieczeństwa

Produkt zawiera rozpuszczalnik. Zapoznać się kartą charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowniach. 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże należy oczyścić z brudu, rdzy i kurzu. Podłoża betonowe należy pozbawić ostrych nierównościi gdy jest to konieczne (np. w przypadku ścian z gazobetonu) otynkować tynkiem III kat. (bez zacierania na gładko). Podłoża chłonne, piaszczące i pylące zagruntować preparatem weber.tec 902 (Plastikol 4 V). Dalsze prace wykonywać po wyschnięciu powłoki gruntującej. Rysy i spękania naprawić masą bitumiczną weber.tec 911 (Plastikol 1). 

Przygotowanie produktu

Produkt dostarczany jest gotowy do użycia.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +1°C do +30°C

Wskazówki wykonawcze

Sposób nanoszenia: szczotka dekarska, wałek, pędzel. W przypadku podłoży szorstkich lub wilgotnych materiał wcierać za pomocą szczotki.
Wymagana liczba warstw: 1 do 3.
Odstęp czasowy pomiędzy nakładaniem kolejnej warstwy: min. 12 godzin.
Czas wysychania: od 1 do 3 dni.
Pustki oraz wilgoć zamknięta w podłożu, pod wpływem ogrzewania promieniami słonecznymi może prowadzić do powstania pęcherzy osmotycznych. Jedno- lub wielokrotne gruntowanie pozwala uniknąć powstawania pęcherzy powietrznych.
Przy renowacji mocno zwietrzałych powierzchni dachowych w jeszcze świeżą powłokę z weber.tec 905 można wtopić welon szklany (na 5-centymetrowy zakład), a po jej wyschnięciu ponownie nanieść na całą pwoierzchnię preparat weber.tec 905. Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy benzyną ekstarkcyjną.