Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 902

Plastikol 4 V

weber.tec 902
weber.tec 902

Najważniejsze właściwości

  • do stosowania także w niskich temperaturach
  • nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
  • wysycha nie klejąc się
  • o wysokiej zdolności wnikania w podłoże

Asfaltowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec 902 (Plastikol 4 V) to asfaltowy, rozpuszczalnikowy, odporny na alkalia preparat gruntujący.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do stosowania także w niskich temperaturach
  • nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
  • wysycha nie klejąc się
  • o wysokiej zdolności wnikania w podłoże

Zastosowanie produktu

  • Do gruntowania podłoży pod weber.tec 905  lub weber.tec 911.
  • Do gruntowania podłoży pod papy termozgrzewalne i membrany samoprzylepne.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza:roztwór asfaltu
Rozpuszczalnik:zawiera

Kolor:

czarny
Konsystencja:płynna
Gęstość:ok. 0,9 kg/dm3

Sucha pozostałość:

38%

Opakowania

pojemnik 12 l, paleta 600 litrów

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 24 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Nie przegrzewać opakowania do temperatuty powyżej +30°C.

Zużycie

150-300 ml/m2 w zależności od stanu podloża

Środki bezpieczeństwa

Produkt zwieta rozpuszczalnik. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztek nieużytego preparatu nie wolno wlewać do kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych.

 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów oraz niezamarznięte.

Przygotowanie produktu

Produkt jest fabrycznie gotowy do użycia.

Wskazówki wykonawcze

Sposób nanoszenia: malowanie, natryskiwanie.
Czas całkowitego wyschnięcia: zależnie od pogody.

Preparat nanosić w 1-2 zabiegach. Dalsze prace wykonywać po wyschnięciu warstwy gruntującej. Rozpoczęcie nakładania papy termozgrzewalnej (przy użyciu palnika) dopuszczalne jest dopiero po całkowitym odparowaniu (palnego) rozpuszczalnika z podłoża.
Jeżeli weber.tec 902 nakładany jest na powierzchnię metali nieżelaznych jak np. aluminiowe lub cynkowe to należy nałożyć kilka warstw, aby utworzyć szczelną powłokę.

Narzędzia czyścić bezpośrednio po zakończeniu pracy ropuszczalnikiem weber.sys 992. Po związaniu preparatu stosować benzynę ekstrakcyjną.