Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber ZP412

weber ZP412
weber ZP412

Najważniejsze właściwości

 • do wnętrz i na zewnątrz
 • do glazury i terakoty
 • zmniejszony spływ
 • mrozoodporna i wodoodporna

Cienkowarstwowy cementowy klej do przyklejania płytek

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • CIT
 • cienkowarstwowy 2-5 mm
 • maksymalny wymiar płytek: 33,3 x 33,3 cm
 • do glazury i terakoty
 • mrozoodporny - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • na podłoża betonowe, z cegły, bloczki, pustaki, posadzki cementowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne

Zastosowanie produktu

Zaprawa klejąca weber ZP412 może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym, np. w kuchniach, łazienkach. Jest ona przeznaczona do układania płytek glazury i terakoty (nasiąkliwość >3%) o rozmiarach do 33,3 x 33,3cm, na ścianach i podłogach.

Podłożem pod okładziny może być:

 • beton
 • tynk cementowy i cementowo –wapienny;
 • jastrych cementowy;
 • surowe powierzchnie z elementów drobnowy-miarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe i inne tego typu materiały budowlane.

Zaprawy weber ZP412 nie można stosować na podłoża gipsowe. Zaprawa może służyć do wyrównywania powierzchni pod układane płytki na ścianach (grubość jednej warstwy wynosi 2-5 mm) oraz do murowania niewielkich elementów, np. osłon wanny lub brodzika, itp. Zaprawa może być stosowana na zewnątrz, ale należy użyć płytek mrozoodpornych.

Rekomendacje

 • Do stosowania w kuchniach, łazienkach, korytarzach i innych powierzchniach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym.
 • Produkt nieodpowiedni do płytek gresowych oraz na podłoża gipsowe, uszczelnienia podpłytkowe i ogrzewanie podłogowe.

Uwaga

Nie nakładać jednorazowo na dużej powierzchni.

Nie nakładać zaprawy klejącej na płytkę punktowo.

Temperatura w trakcie nakładania i wiązania nie powinna być niższa niż +5°C oraz wyższa niż +25°C. podczas nakładania i wiązania unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci, chronić przed deszczem.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Proporcje mieszania 6,5-7,5 l/25 kg
Czas dojrzewania 5 min
Czas otwarty 20 min
Czas korekcji 20 min
Czas gotowości do użycia (temp.
ok 20ºC)
3 h
Minimalna grubość warstwy 2 mm
Maksymalna grubość warstwy 5 mm
Spływ ≤ 0,5 mm
Przyczepność ≥0,5 N/mm2
Pełna wytrzymałość po 3 dniach
Ruch pieszy/fugowanie po 24 h
Zużycie 2-5 kg/m2

 1614; 1488

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

13

DoP-PL-ZP412/01/13

EN 12004:2007+A1:2012

weber ZP412

Klej do płytek, cementowy, normalnie wiążący, o zmniejszonym spływie, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków
Typ i klasa: C1T

Reakcja na ogień Klasa A1 / A1fl
Wydzielanie substancji
niebezpiecznych
nie wydziela substancji niebezpiecznych
(patrz Karta Charakterystyki)
Przyczepność przy
rozciąganiu początkowa
≥ 0,5 N/mm²
Trwałość, przyczepność przy rozciąganiu:
- po zanurzeniu w wodzie  ≥ 0,5 N/mm²
- po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm²
- po cyklach zamrażania
i rozmrażania
≥ 0,5 N/mm²
Czas otwarty: przyczepność
po czasie nie krótszym
niż 20 minut
≥ 0,5 N/mm2
Spływ ≤ 0,5 mm

Opakowania

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu oraz oznaczenie zakładu produkcyjnego, umieszczone są na boku worka. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

2-5 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, stabilne, odtłuszczone i oczyszczone z mleczka cementowego, pyłów, kurzu, klejów i pozostałości zapraw, które mogą pogorszyć przyczepność. Podłoże należy naprawić i wyrównać. Nierówności do 5 mm można wyrównywać za pomocą zaprawy weber ZP412. Do napraw o grubości >5 mm, zaleca się stosować zaprawy do napraw i wyrównywania betonu: weber ZT601 i weber ZT602. Naprawy powierzchni poziomych można przeprowadzać z użyciem podkładów podłogowych weber.floor. Po naprawie i wyrównaniu podłoże pozostawić do stwardnienia na ok. 24 godziny.

W przypadku podłoży o znacznej chłonności i/lub porowatości należy nałożyć 1-2 warstwy płynu gruntującego weber.prim start. Wilgotność jastrychów cementowych nie powinna przekraczać 4,0% wagowo. W celu przyspieszenia prac oraz zmniejszenia zużycia zaprawy, na powierzchniach poziomych zaleca się stosowanie mas samopoziomujących weber.floor.

Przygotowanie produktu

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (6,5-7,5 l/25 kg zaprawy) i mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. Po wymieszaniu pozostawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 3 godzin od rozmieszania.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC.Prace należy wykonywać w suchych warunkach.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, wykonując warstwę kontaktową. Następnie rozprowadzać zaprawę krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy jest uzależniona od wielkości płytek. 

Suche i czyste płytki należy układać na zaprawę maksymalnie do 20 minut od momentu nałożenia zaprawy na podłoże – przed pojawianiem się matowego „naskórka”. Przyklejać płytki, przyciskając mocno do zaprawy i jednocześnie lekko przesuwając.

Prawidłowo ułożone płytki ścienne powinny być pokryte na spodniej powierzchni klejem w 80-90%. Powierzchnie poziome układać metodą kombinowaną, polegająca na pokrywaniu klejem zarówno podłoża jak i płytki, dla zapewnienia 100% pokrycia klejem jej spodniej powierzchni. Po przyklejeniu położenie płytki można skorygować jeszcze przez około 20 minut. 

Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości, stosując krzyżyki dystansowe. Płytki spoinować po 24 godzinach. Do spoinowania zaleca się stosować zaprawy fugowe weber.color, przy zastosowaniach na zewnątrz - wysokoelastycznych zapraw fugowych weber.fug 877.

W miejscach występowania w podłożu dylatacji, szczelin skurczowych, połączeń prefabrykatów, należy wykonać dylatacje płytek. Dylatacje w podłożu muszą pokrywać się z dylatacjami w okładzinie ceramicznej. Pola większe niż 5x5 m wewnątrz, należy również oddzielić szczelinami dylatacyjnymi. Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach, powinien wynosić 2-5 m. Dylatacje strefowe, brzegowe, na połączeniach z innymi elementami budynku należy wypełniać elastycznymi masami na bazie silikonu, np. weber.fug 881 i weber.fug 882.