Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.xerm KM Flex

weber.xerm KM Flex
weber.xerm KM Flex

Najważniejsze właściwości

 • szczególnie polecana do płytek gresowych
 • na podłoża nienasiąkliwe i obciążone termicznie
 • na ogrzewanie podłogowe
 • długi czas korekcji płytek
 • do wewnątrz i na zewnątrz

Odkształcalny klej cementowy do gresu

Charakterystyka

Opis produktu

weber.xerm KM Flex  to elastyczny cementowy klej odkształcalny, o zwiększonej przyczepności i wydłużonym czasie otwartym i bardzo dobrych właściwościach roboczych. Klasyfikacja według normy PN-EN 12 004 - C2TE S1.

 

Najważniejsze właściwości produktu

 • C2TE S1
 • cienkowarstwowy 2-6 mm
 • do płytek średnioformatowych, maks. 60 x 90 cm
 • dobra przyczepność
 • mrozoodporny - do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
 • do stref mokrych
 • na ogrzewania podłogowe
 • na podłoże betonowe, cementowe, gipsowe, jastrych anhydrytowy i drenujący
 • na podłoża okształcalne, narażone na lekkie naprężenia i drgania

Zastosowanie produktu

Zaprawa klejowa weber.xerm KM Flex stosowana jest w szczególności:

 • w miejscach narażonych na obciążenia termiczne (balkony, tarasy, cokoły, itp.),
 • na podłożach odkształcalnych, narażonych na niewielkie naprężenia lub lekkie drgania,
 • w miejscach narażonych na lekkie obciążenie wodą (np. łazienki, natryski),
 • w basenach kąpielowych,
 • do przyklejania płytek na istniejącej okładzinie ceramicznej
 • do stosowania w systemach ogrzewania podłogowego.

Zaprawa klejowa weber.xerm KM Flex nadaje się do wykonywania ściennych i podłogowych okładzin z płytek ceramicznych, mozaiki, gresu, kamionki, fajansu, klinkieru, glazury, mozaiki szklanej, lekkich płyt budowlanych i izolacyjnych. Podłożem pod okładziny może być:

 • beton,
 • tynk tradycyjny (np. cementowy, cementowo-wapienny),
 • jastrych cementowy (zarówno zespolony, na warstwie rozdzielającej jak i pływający),
 • jastrych anhydrytowy,
 • mur z elementów drobnowymiarowych (cegła, pustak betonowy, bloczek z betonu komórkowego, itp),
 • płyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, suchy jastrych gipsowy,
 • uszczelnienie zespolone (szlamy uszczelniające, np. weber.tec Supeflex D 2weber.tec 824 (Superflex D 1) lub folia w płynie, np. weber.tec 822.

weber.xerm KM Flex nadaje się także do klejenia niewrażliwych na przebarwienia płytek i płyt z kamieni naturalnych o średnim rozmiarze np. 60x60 cm, 60x90 cm Z powodu występującej na rynku dużej ilości różniących się parametrami płytek i płyt z kamienia naturalnego nie można ustalić generalnej zasady stosowania weber.xerm KM Flex do ich przyklejania. W wątpliwych przypadkach należy wykonać próbę. Do przyklejania wrażliwych na przebarwienia kamieni naturalnych należy stosować kleje dedykowane takim zastosowaniom.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Kolor:

szary

Gęstość nasypowa: ok. 1,38 kg/dm³
Proporcje mieszania: 7,0– 7,5 l wody na worek weber.xerm KM Flex 25 kg
(0,28 – 0,30 l wody na 1 kg weber.xerm KM Flex)
Narzędzia robocze:  tradycyjne narzędzia (paca zębata, kielnia)
Grubość warstwy kleju:

od 3 do 6 mm

Czas obróbki (+20°C):  ok. 3 godzin
Temperatura  aplikacji (powietrza i podłoża):  co najmniej +5°C
Czas otwarty1) ok. 30 minut
Możliwość chodzenia oraz spoinowanie2) po ok. 24 godzinach
Pełne obciążenie2): po 7 dniach
Zużycie:  ok. 1,5 kg/m2 przy grubości warstwy 1 mm
Czyszczenie narzędz: w stanie świeżym – woda

1) W zależności od temperatury i miejsca budowy czas otwarty kleju może ulec skróceniu (w wyższych temperaturach) lub wydłużeniu (w niskich temperaturach).
2) W temperaturze +20 °C i względnej wilgotności powietrza 65 %.

 

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania produktu oraz oznaczenie zakładu produkcyjnego, umieszczone są na boku worka. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

ok. 1,5 kg/m2/1 mm warstwy przy układaniu na pełne podparcie.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć przyczepność. Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również ubytków, spękań, raków itp. Przed wykonaniem okładziny podłoże należy odpowiednio przygotować. Usunąć (np. skuć) wystające resztki zaprawy, mleczko cementowe, stare powłoki, wymalowania, zanieczyszczenia itp. usunąć np. przez skucie, szlifowanie, zmywanie wodą pod ciśnieniem itp. Ubytki uzupełnić np. zaprawami naprawczymi, adekwatnie do rodzaju i miejsca uszkodzenia podłoża lub wykonać jastrych. Do wypełniania lokalnych ubytków o głębokości do 6 mm można stosować takżeweber.xerm KM Flex. Do odtłuszczania można zastosować preparat weber.sys 894.

Ogólne zalecenia dotyczące przygotowania podłoża

Podłoże Obróbka wstępna  Gruntowanie
beton, jastrych cementowy, tynk tradycyjny, wysezonowany, w stanie powietrzno-suchym oczyścić brak w przypadku podłoży o małej chłonności, w przeciwnym razie materiałem weber PG212
płyty gipsowe i gipsowo-kartonowe, suchy jastrych gipsowy i inne podłoża o dużej chłonności oczyścić weber PG212
podłoża niestabilne (pylące), stare powłoki malarskie usunąć, następnie podłoże oczyścić weber PG212
tynki gipsowe zmatowić mechanicznie, następnie podłoże oczyścić weber PG212
jastrychy anhydrytowe (max. wilgotność 0,5%, dla systemów ogrzewania podłogowego 0,3%) przeszlifować, odkurzyć i oczyścić weber PG212
podłoża drewniane i płyty wiórowe    oczyścić weber.prim 807 + posypka z piasku kwarcowego
istniejące okładziny ceramiczne w budynkach mieszkalnych (np. łazienki, ubikacje), bez stałego obciążenia wodą  oczyścić, ewentualnie naprawić brak
istniejące okładziny ceramiczne w obiektach przemysłowych przy wysokich obciążeniach mechanicznych), bez stałego obciążenia wodą (magazyny, hale produkcyjne) oczyścić, ewentualnie naprawić weber.prim 803

Przygotowanie produktu

Do naczynia zawierającego 7- 7,5 litra czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej zaprawy weber.xerm KM Flex i mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minut i ponownie lekko wymieszać. Nie należy przygotowywać więcej kleju niż można wykorzystać w ciągu czasu otwartego. 

Wskazówki wykonawcze

Przygotowany klej weber.xerm KM Flex należy nanosić pacą o zębach dostosowanych do wielkości płytek. Dla pomieszczeń/obiektów narażonych na oddziaływanie wody (baseny, pomieszczenia mokre) oraz dla okładzin zewnętrznych (tarasy, balkony, cokoły, itp.) wymagane jest ułożenie na pełne podparcie. Na powierzchniach pionowych płytki należy układać tzw. metodą kombinowaną, polegającą na nakładaniu kleju zarówno na podłoże jak i płytkę. Położenie płytki można skorygować jeszcze przez ok. 30 minut2). Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych, pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości stosując krzyżyki dystansowe. Na powierzchniach zewnętrznych (tarasy, balkony) szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm (niezależnie od wielkości płytek). Resztki zaprawy zbierać z powierzchni okładziny za pomocą mokrej gąbki. 

Spoinowanie
Płytki spoinować po 24 godzinach2). Do spoinowania okładzin zewnętrznych oraz okładzin w systemach ogrzewania podłogowego należy stosować zaprawę weber.fug 877 (Cerinol Flex)

Dylatacje
Dylatacje w podłożu muszą się pokrywać z dylatacjami w okładzinie ceramicznej. Dylatacje strefowe, brzegowe, na połączeniach z innymi elementami budynku, itp. należy wypełnić elastycznymi masami na bazie silikonów, np. weber.fug 881 (Plastikol FDN) lub poliuretanów, np. weber.tec PU K 25.

Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach czy tarasach powinien wynosić 2-3 m (zalecana szerokość 8-10 mm). Dla okładzin wewnętrznych zaleca się, aby zdylatowane pole nie było większe niż 6*6m.

Czyszczenie narzędzi Bezpośrednio po zakończeniu prac, czystą wodą.