Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber ZP418

weber ZP418
weber ZP418

Najważniejsze właściwości

 • znacząco zmniejszone pylenie produktu
 • odkształcalność S1
 • na podłoża o zwiększonym obciążeniu użytkowym
 • do pomieszczeń wilgotnych i mokrych i na zewnątrz

Niepyląca, wysokoelastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejąca do płytek

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • C2TE S1
 • cienkowarstwowy 2-5 mm
 • do płytek wielkoformatowych, w wątpliwych przypadkach zalecane zrobienie próby
 • niepylący
 • do wykonywania okładzin ceramicznych na elewacjach, balkonach i cokołach
 • na podłoża o zwiększonym obciążeniu mechanicznym i termicznym
 • na podłoża betonowe, cementowe, gipsowe i anhydrytowe oraz na gładkie i nienasiąkliwe np. istniejące płytki, powłoki malarskie, również na OSB po wykonaniu warstwy sczepnej
 • znacząco zmniejszone pylenie produktu
 • wysokoelastyczna - odkształcalność S1

Zastosowanie produktu

Zaprawa klejąca weber ZP418 może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń w budownictwie mieszkaniowym oraz na podłoża o zwiększonym obciążeniu użytkowym, np. posadzki w obiektach handlowych, przemysłowych i usługowych. Jest przeznaczona do układania dowolnego rodzaju płytek, oprócz nasiąkliwego kamienia naturalnego, na ścianach i podłogach.

Rodzaj podłoża:

 • beton
 • tynk cementowy i cementowo–wapienny
 • tynk gipsowy
 • płyty gipsowo-kartonowe i wiórowo-cementowe
 • jastrych cementowy i anhydrytowy
 • podłoża gładkie i nienasiąkliwe: stare powłoki malarskie, istniejąca okładzina ceramiczna, lastryko–bez wykonywania warstwy sczepnej
 • powierzchnie obciążone termicznie i odkształcalne: elewacje, balkony i tarasy, cokoły, ogrzewanie podłogowe, płyty OSB, płyty termoizolacyjne
 • izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
 • surowe powierzchnie z elementów drobnowymiarowych: cegła, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe i inne tego typu materiały budowlane.

W przypadku podłoży o znacznej chłonności i/lub porowatości należy nałożyć 1-2 warstwy płynu gruntującego weber.prim start, a dla podłoży gipsowych-głęboko penetrującego weber PG212. W przypadku klejenia na gładkie, nienasiąkliwe podłoża, nie ma potrzeby wykonywania warstwy sczepnej. Zaprawa może służyć do wyrównywania powierzchni pod układane płytki na ścianach (grubość jednej warstwy do 5 mm) oraz do murowania niewielkich elementów, np. osłon wanny lub brodzika, itp. Przed przyklejaniem płytek w systemach ogrzewania podłogowego, należy wygrzać podłoże, włączyć instalację grzewczą na 24 godziny, po czym wyłączyć i odczekać do ostygnięcia. Zaprawa może być stosowana na zewnątrz, ale należy użyć płytki mrozoodporne.

Rekomendacje

 • Produkt niepylący, zapewniający komfort pracy w pomieszczeniach zamkniętych.
 • Zalecana do wykonywania okładziny cermiacznej na elewacji w systemie ociepleń weber.therm WS odmiana CERAMIC i weber.therm LAMBDA.
 • Rekomendowana na powierzchnie obciążone termicznie - na ogrzewanie podłogowe oraz balkony, tarasy i cokoły.
 • Szczególnie zalecana do układania płytek na podłożach odkształcalnych.

Nie stosować na elewacji do płytek o rozmiarach większych niż 30x30 cm.

Temperatura w trakcie nakładania i wiązania nie powinna być niższa niż +5°C oraz wyższa niż +25°C. podczas nakładania i wiązania unikać bezpośredniego nasłonecznienia i wilgoci, chronić przed deszczem.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Proporcje mieszania 6,0-6,5 l/25 kg
Czas dojrzewania 5 min
Czas gotowości do użycia (temp. ok. 200C) 4 h
Czas otwarty 30 min
Czas korekcji 20 min
Spływ ≤ 0,5 mm
Odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 i <5 mm
Przyczepność  ≥ 1,0 N/mm2
Pełna wytrzymałość po 3 dniach
Ruch pieszych/fugowanie po 24 godzinach
Zużycie 2-6 kg/m2

1614; 1488

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

13

DoP-PL-ZP418/01/13

EN 12004:2007+A1:2012

weber ZP418

Klej do płytek, cementowy, o podwyższonych parametrach, zmniejszonym spływie i wydłużonym czasie otwartym, odkształcalny, do zastosowań podlegających przepisom reakcji na ogień, do stosowania na ścianach i podłogach wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Typ i klasa: C2TE S1

Reakcja na ogień Klasa A2 - s1,d0 / A2fl - s1
Wydzielanie substancji
niebezpiecznych
nie wydziela substancji niebezpiecznych (patrz Karta Charakterystyki)
Przyczepność przy rozciąganiu początkowa ≥ 1,0 N/mm²
Trwałość, przyczepność przy rozciąganiu:
- po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm²
- po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm²
- po cyklach zamrażania i
rozmrażania
≥ 1,0 N/mm²
Czas otwarty: przyczepność po czasie nie krótszym niż 30 minut ≥ 0,5 N/mm2
Spływ ≤ 0,5 mm
Odkształcenie poprzeczne ≥2,5 mm i <5 mm

Opakowania

Worek 25 kg, paleta 1050 kg.

Magazynowanie i transport

Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętym, nieuszkodzonym opakowaniu do 12 miesięcy od daty produkcji. Chronić przed wilgocią. 

Zużycie

2-6 kg/m2
 

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być nośne, stabilne, odtłuszczone i oczyszczone z mleczka cementowego, pyłów, kurzu, klejów i pozostałości zapraw, które mogą pogorszyć przyczepność. Podłoże należy naprawić i wyrównać. Nierówności do 5 mm można wyrównać za pomocą zaprawy weber ZP418. Do napraw o grubości >5 mm, zaleca się stosować zaprawy do wyrównywania i napraw weber ZT601 lub weber ZT602. Naprawy powierzchni poziomych można przeprowadzać z użyciem podkładów podłogowych weber.floor. Po naprawie i wyrównaniu podłoże pozostawić do stwardnienia na ok. 24 godziny. W pomieszczeniach wilgotnych i mokrych należy wykonać warstwę hydroizolacji stosując produkt weber.tec 822. W miejscach połączeń ściana-ściana, ściana-podłoga oraz przejściach rur, należy zamontować taśmę uszczelniającą 120/70, narożniki oraz mankiety uszczelniające.

Wilgotność jastrychów nie powinna przekraczać wagowo:

 • cementowych: 4,0%,
 • anhydrytowych: 0,5%,
 • podłoży gipsowych: 1,0%.

W celu przyspieszenia prac oraz zmniejszenia zużycia zaprawy, na powierzchniach poziomych zaleca się stosowanie mas samopoziomujących weber.floor.

Przygotowanie produktu

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej ilości czystej wody (6-6,5 l/25 kg zaprawy) i mieszać za pomocą mieszadła wolnoobrotowego do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek. Po wymieszaniu pozostawić na około 5 minut i ponownie wymieszać. Przygotowana masa zachowuje swoje właściwości przez około 4 godziny.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 24 godziny po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Prace należy wykonywać w suchych warunkach, chronić powierzchnię przed bezpośrednim działaniem deszczu w trakcie klejenia i wiązania.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę nanosić na podłoże gładką krawędzią pacy, wykonując warstwę kontaktową. Następnie rozprowadzać zaprawę krawędzią zębatą. Wielkość zębów pacy jest uzależniona od wielkości płytek. 

Suche i czyste płytki należy układać na zaprawę do 30 minut od momentu nałożenia zaprawy na podłoże przed pojawianiem się matowego „naskórka”. Przyklejać płytki przyciskając mocno do zaprawy, jednocześnie lekko przesuwając. Prawidłowo ułożone płytki ścienne powinny być pokryte na spodniej powierzchni klejem w 80-90%. Powierzchnie poziome, w szczególności usytuowane na zewnątrz lub w strefach mokrych i wilgotnych, układać metodą kombinowaną, polegająca na pokrywaniu klejem zarówno podłoża jak i płytki, dla zapewnienia 100% pokrycia klejem spodniej powierzchni płytki. Po przyklejeniu położenie płytki można skorygować jeszcze przez około 20 minut. 

Nie układać płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych pozostawić spoiny odpowiedniej szerokości stosując krzyżyki dystansowe. Na powierzchniach zewnętrznych szerokość spoin nie może być mniejsza niż 5 mm, niezależnie od wielkości płytek. Płytki spoinować po 24 godzinach. Do spoinowania wewnątrz i na zewnątrz zaleca się stosowanie zapraw fugowych weber.fug 877. W zastosowaniach na zewnątrz należy zapewnić spadek od ściany minimum 2%. Do wykonania spadku można zastosować zaprawy weber ZT601, weber.floor 1000 lub weber.floor RAPID. W miejscach występowania w podłożu dylatacji, szczelin skurczowych, połączeń prefabrykatów należy wykonać dylatacje płytek. Dylatacje w podłożu muszą pokrywać się z dylatacjami w okładzinie ceramicznej. Pola większe niż 5x5 m wewnątrz należy również oddzielić szczelinami dylatacyjnymi. Rozstaw dylatacji strefowych na balkonach i tarasach powinien wynosić 2-5 m. Dylatacje strefowe, brzegowe, na połączeniach z innymi elementami budynku należy wypełniać elastycznymi masami na bazie silikonu, np. weber.fug 881 lub weber.fug 882.