Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber IP 18

weber IP 18
weber IP 18

Najważniejsze właściwości

 • polecany do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności
 • drobne uziarnienie
 • do filcowania
 • do nakładania ręcznego i maszynowego

Tynk cementowo-wapienny, podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • polecany szczególnie do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np. piwnice, garaże itp.
 • drobne uziarnienie - do 0,7 mm
 • tynk podkładowy pod gładzie i okładziny
 • również do filcowania
 • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 • do nakładania ręcznego i maszynowego

Zastosowanie produktu

Tynk weber IP18 jest cementowo-wapiennym tynkiem podkładowym pod kolejne warstwy wykończeniowe w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach handlowych, przemysłowych, oraz użyteczności publicznej. Służy do:

 • wykonywania tynków podkładowych pod tynki cienkowarstwowe, gładzie tynkarskie, płytki ceramiczne itp.,
 • wykonywania tynków zatartych na gładko, np. pod malowanie, tapety itp.,
 • tynkowania podłoży z materiałów ściennych, takich jak bloczki keramzytowe, bloczki gazobetonowe, zwykłe i poryzowane pustaki ceramiczne, cegły ceramiczne i silikatowe,
 • tynkowania powierzchni betonowych i innych podłoży gładkich lub o niskiej chłonności (nasiąkliwości), pod warunkiem zastosowania warstwy sczepnej z zaprawy klejowo-szpachlowej weber KS122
 • ostatecznego wykańczania powierzchni wewnątrz budynków, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, np. łazienki, natryski, pralnie, garaże.

Zastępuje tradycyjne zaprawy budowlane, przygotowywane na placu budowy ze składników - jest przy tym znacznie szybszy i łatwiejszy w przygotowaniu oraz wykonaniu.

Rekomendacje

Zalecany jako podkład pod ostateczne warstwy wykończeniowe, gładzie tynkarskie, zaprawy klejące, a po wykończeniu na gładko również jako tynk pod malowanie, tapetowanie i inne powłoki dekoracyjne.

Nie stosować jeśli w trakcie nakładania i wiązania występuje bezpośrednie nasłonecznienie, wilgoć, deszcz lub przeciągi powodujące gwałtowne wysychanie.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Zużycie ok. 13-14 kg/m2 przy grubści warstwy 10 mm
Czas mieszania 2-3 min.
Proporcje mieszania 4,5-5,0 l/25 kg
Grubość warstwy 8-20 mm
Wytrzymałość na ściskanie ≥1,5 (CS II) N/mm2
Przyczepność ≥0,3 (FP:A) N/mm2
Absorpcja wody W0
Czas gotowości do użycia do 2 h
Klasyfikacja wg PN-EN 998-1 GP-CS II -W0

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

14

DoP-PL-TP571 (IP18)/01/14

EN 998-1:2010

weber TP571 (IP18)

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do wnętrz
GP – CS II – W 0

Reakcja na ogieńKlasa A1
Substancje niebezpiecznepatrz Karta Charakterystyki
Gęstość w stanie suchym1300-1600 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie CS II
Przyczepność≥ 0,3 N/mm2 (FP:B)
Absorpcja wodyW 0
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry (wartość tabelaryczna)0,45 W/m*K (P=50%)

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.
Chronić przed wilgocią.
 

Zużycie

 • ok. 13 - 14 kg na 1 m2 tynku grubości 10 mm

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.
Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Na podłożach silnie nasiąkliwych (np. gazobeton) wykonać obrzutkę (szpryc) z weber TP541 i pozostawić do wyschnięcia. Na podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton) nałożyć pacą zębatą warstwę sczepną z zaprawy klejowo-szpachlowej weber KS122 i pozostawić do wyschnięcia.

Przygotowanie produktu

Tynk weber IP18 mieszać z wodą w ilości 4,5l/25 kg suchego produktu, w mieszalnikach przepływowych, agregatach tynkarskich lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać 2-3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Sprawdzić konsystencję i w razie potrzeby dodać wodę do ilości maksymalnie 5,0l/25kg, ponownie zamieszać. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 2 godzin. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość tynku i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest dodawanie „dodatkowo” piasku, cementu i innych materiałów.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura w trakcie nakładania i wiązania nie powinna być niższa niż +5°C oraz wyższa niż +25°C.Należy chronić powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. W upalne dni oraz przy intensywnym ogrzewaniu, tynk należy zraszać wodą.

Wskazówki wykonawcze

Tynk weber IP18 należy nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie. Tynk układać w jednej warstwie, narzucając go w dwóch cyklach roboczych w odstępie kilkudziesięciu minut (czas zależny od tempe-ratury i wilgotności), stosując zasadę „mokre na mokre”. Grubość tak wykonanej warstwy powinna wynosić od 8 do 20 mm.

Narzucony tynk równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku należy pierwszą jego warstwę „przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do związania. Drugą warstwę tynku o grubości 8 - 20 mm można układać, zachowując przerwę technologiczną około 1 dzień / mm grubości pierwszej warstwy tynku.

Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od potrzeb: tynk podkładowy - na ostro pacą styropianową lub drewnianą; tynk gładki/filcowany (np. pod malowanie) - równomierne zatrzeć na gładko pacą z gąbką lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie zacierania naprawiać na bieżąco tynkiem weber IP18.

Na związany i wyschnięty tynk weber IP18 można nakładać wszelkiego rodzaju tynki cienkowarstwowe, gładzie, płytki ceramiczne i inne materiały wykończeniowe.