Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookies w przeglądarce.

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber IP 18

weber IP 18
weber IP 18

Najważniejsze właściwości

 • polecany do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności
 • drobne uziarnienie
 • do filcowania
 • do nakładania ręcznego i maszynowego

Tynk cementowo-wapienny, podkładowy, do pomieszczeń wilgotnych

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • polecany szczególnie do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności np. piwnice, garaże itp.
 • drobne uziarnienie - do 0,7 mm
 • tynk podkładowy pod gładzie i okładziny
 • również do filcowania
 • do stosowania wewnątrz pomieszczeń
 • do nakładania ręcznego i maszynowego

Zastosowanie produktu

Tynk weber IP18 jest cementowo-wapiennym tynkiem podkładowym pod kolejne warstwy wykończeniowe w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach handlowych, przemysłowych, oraz użyteczności publicznej. Służy do:

 • wykonywania tynków podkładowych pod tynki cienkowarstwowe, gładzie tynkarskie, płytki ceramiczne itp.,
 • wykonywania tynków zatartych na gładko, np. pod malowanie, tapety itp.,
 • tynkowania podłoży z materiałów ściennych, takich jak bloczki keramzytowe, bloczki gazobetonowe, zwykłe i poryzowane pustaki ceramiczne, cegły ceramiczne i silikatowe,
 • tynkowania powierzchni betonowych i innych podłoży gładkich lub o niskiej chłonności (nasiąkliwości), pod warunkiem zastosowania warstwy sczepnej z zaprawy klejowo-szpachlowej weber KS122
 • ostatecznego wykańczania powierzchni wewnątrz budynków, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, np. łazienki, natryski, pralnie, garaże.

Zastępuje tradycyjne zaprawy budowlane, przygotowywane na placu budowy ze składników - jest przy tym znacznie szybszy i łatwiejszy w przygotowaniu oraz wykonaniu.

Rekomendacje

Zalecany jako podkład pod ostateczne warstwy wykończeniowe, gładzie tynkarskie, zaprawy klejące, a po wykończeniu na gładko również jako tynk pod malowanie, tapetowanie i inne powłoki dekoracyjne.

Nie stosować jeśli w trakcie nakładania i wiązania występuje bezpośrednie nasłonecznienie, wilgoć, deszcz lub przeciągi powodujące gwałtowne wysychanie.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Zużycie ok. 13-14 kg/m2 przy grubści warstwy 10 mm
Czas mieszania 2-3 min.
Proporcje mieszania 4,5-5,0 l/25 kg
Grubość warstwy 8-20 mm
Wytrzymałość na ściskanie ≥1,5 (CS II) N/mm2
Przyczepność ≥0,3 (FP:A) N/mm2
Absorpcja wody W0
Czas gotowości do użycia do 2 h
Klasyfikacja wg PN-EN 998-1 GP-CS II -W0

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

14

DoP-PL-TP571 (IP18)/01/14

EN 998-1:2010

weber TP571 (IP18)

Zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do wnętrz
GP – CS II – W 0

Reakcja na ogieńKlasa A1
Substancje niebezpiecznepatrz Karta Charakterystyki
Gęstość w stanie suchym1300-1600 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie CS II
Przyczepność≥ 0,3 N/mm2 (FP:B)
Absorpcja wodyW 0
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry (wartość tabelaryczna)0,45 W/m*K (P=50%)

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca.
Chronić przed wilgocią.
 

Zużycie

 • ok. 13 - 14 kg na 1 m2 tynku grubości 10 mm

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.
Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.
Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

Na podłożach silnie nasiąkliwych (np. gazobeton) wykonać obrzutkę (szpryc) z weber TP541 i pozostawić do wyschnięcia. Na podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton) nałożyć pacą zębatą warstwę sczepną z zaprawy klejowo-szpachlowej weber KS122 i pozostawić do wyschnięcia.

Przygotowanie produktu

Tynk weber IP18 mieszać z wodą w ilości 4,5l/25 kg suchego produktu, w mieszalnikach przepływowych, agregatach tynkarskich lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać 2-3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Sprawdzić konsystencję i w razie potrzeby dodać wodę do ilości maksymalnie 5,0l/25kg, ponownie zamieszać. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 2 godzin. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość tynku i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest dodawanie „dodatkowo” piasku, cementu i innych materiałów.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura w trakcie nakładania i wiązania nie powinna być niższa niż +5°C oraz wyższa niż +25°C.Należy chronić powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. W upalne dni oraz przy intensywnym ogrzewaniu, tynk należy zraszać wodą.

Wskazówki wykonawcze

Tynk weber IP18 należy nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie. Tynk układać w jednej warstwie, narzucając go w dwóch cyklach roboczych w odstępie kilkudziesięciu minut (czas zależny od tempe-ratury i wilgotności), stosując zasadę „mokre na mokre”. Grubość tak wykonanej warstwy powinna wynosić od 8 do 20 mm.

Narzucony tynk równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku należy pierwszą jego warstwę „przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do związania. Drugą warstwę tynku o grubości 8 - 20 mm można układać, zachowując przerwę technologiczną około 1 dzień / mm grubości pierwszej warstwy tynku.

Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od potrzeb: tynk podkładowy - na ostro pacą styropianową lub drewnianą; tynk gładki/filcowany (np. pod malowanie) - równomierne zatrzeć na gładko pacą z gąbką lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie zacierania naprawiać na bieżąco tynkiem weber IP18.

Na związany i wyschnięty tynk weber IP18 można nakładać wszelkiego rodzaju tynki cienkowarstwowe, gładzie, płytki ceramiczne i inne materiały wykończeniowe.