Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber TP541

weber TP541
weber TP541

Najważniejsze właściwości

 • wyrównuje chłonność podłoża
 • poprawia przyczepność tynków do podłoża
 • mrozoodporna i wodoodporna
 • do nakładania ręcznego i maszynowego

Obrzutka tynkarska, tzw. szpryc

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • poprawia przyczepność tynków do podłoża
 • wyrównuje chłonność podłoża
 • uziarnienie do 4 mm
 • do nakładania ręcznego
 • mrozoodporna i wodoodporna
 • wysoka wytrzymałość i trwałość

Zastosowanie produktu

Jako podkład poprawiający przyczepność do podłoża tynków cementowo-wapiennych, np. weber IP18, weber IP INTER, weber IP PLUS.

Do stosowaniana elementy ceramiczne, silikatowe, keramzytobetonowe, gazobetonowe, beton, prefabrykaty żelbetowe, kamienie naturalne itp. powierzchnie. Przeznaczona do nakładania mechanicznego i ręcznego.

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Zużycie ok. 4kg/m2 przy 50% pokryciu powierzchni
Czas mieszania 2-3 min.
Proporcje mieszania 5,0-6,0 l/25 kg
Wytrzymałość na ściskanie ≥6,0 N/mm2 (CS IV)
Przyczepność ≥0,7 N/mm2 (FP:A)
Absorpcja wody ≤ 0,2 kg/m2min0,5 (W2)
Czas gotowości do użycia do 2 h
Klasyfikacja wg PN-EN 998-1 GP-CS IV-W2

Saint-Gobain Construction Products Polska sp.z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

12

DoP-PL-TP541/01/13

EN 998-1:2010

weber TP541

zaprawa tynkarska ogólnego przeznaczenia (GP) do wnętrz i na zewnątrz
GP - CS IV - W 2

Reakcja na ogień Klasa A1
Substancje niebezpieczne patrz karta charakterystyki
Gęstość w stanie suchym 1750 - 1850 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie CS IV
Przyczepność ≥ 0,7 N/mm2 (FP:A)
Absorpcja wody W 2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, µ ≤ 35
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry
(wartość tabelaryczna)
0,83 W/m*K (P=50%)

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie):

- ubytek masy
- spadek wytrzymałości na zgnanie
- spadek wytrzymałości na ściskanie

 


< 5%
< 15%
< 15%

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Przechowywać w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

Zużycie

 • ok. 4 kg/m2 przy pokryciu ok. 50%

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyna alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, czyste, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązania (na przykład tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw).

Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Podłoże zwilżyć wodą, aby podczas nakładania zaprawy weber TP541 było matowo wilgotne.

Przygotowanie produktu

Tynk należy mieszać z wodą w agregatach tynkarskich, mieszalnikach przepływowych lub mieszadłem wolnoobrotowym (czas mieszania ok. 2-3 minuty). W przypadku stosowania betoniarek zaprawę mieszać przez ok. 10 min.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od + 5°C do + 25°C. 

Wskazówki wykonawcze

Przed naniesieniem obrzutki cementowej podłoże należy dokładnie zwilżyć wodą.

Podkład tynkarski weber TP541 nakładać natryskowo agregatem tynkarskim z dyszą 10 mm lub ręcznie przy pomocy kielni lub miotełki. Minimum 50% powierzchni ściany musi być pokryte podkładem.

W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton - cegła) i na podłożach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20 x 20 mm, Ø 1 mm). Siatka powinna zachodzić ok. 20 cm na każdą ze stron. Na narożnikach wypukłych ścian oraz w otworach okiennych i drzwiowych zaleca się stosować profilowane narożniki metalowe oraz siatkę zbrojącą.

Wymieszaną zaprawę nakładać natryskowo agregatem tynkarskim lub ręcznie przy pomocy kielni lub miotełki. Minimum 50% powierzchni ścianymusi być pokryte podkładem.

Wykonaną powierzchnię chronić przed opadami atmosferycznymi lub gwałtownym wysychaniem. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.