Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber IP PLUS

weber IP PLUS
weber IP PLUS

Najważniejsze właściwości

 • wysoka wydajność - zawiera kruszywo lekkie
 • mrozoodporny
 • do nakładania agregatem tynkarskim lub ręcznie
 • doskonałe właściwości aplikacyjne

Lekki tynk cementowo-wapienny na zewnątrz i do wewnątrz

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • Wysoka wydajność - zawiera kruszywo lekkie
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Do nakładania agregatem tynkarskim lub ręcznie 
 • Doskonałe właściwości aplikacyjne
 • Odporny na warunki atmosferyczne
 • Niska nasiąkliwość
 • Niepalny

Zastosowanie produktu

Tynk weber IP PLUS  jest lekkim, cementowo-wapiennym tynkiem podkładowym pod kolejne warstwy wykończeniowe w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach handlowych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej.
Służy do:

 • wykonywania tynków podkładowych pod tynki cienkowarstwowe, gładzie tynkarskie, płytki ceramiczne itp.
 • wykonywania tynków zatartych na gładko, np. pod malowanie, tapety itp.
 • tynkowania podłoży z lekkich materiałów ściennych, takich jak bloczki keramzytowe, bloczki gazobetonowe, zwykłe i poryzowane pustaki ceramiczne, cegły ceramiczne i silikatowe
 • tynkowania powierzchni betonowych i innych podłoży gładkich lub o niskiej chłonności (nasiąkliwości), pod warunkiem zastosowania warstwy sczepnej z zaprawy klejowo-szpachlowej weber KS122
 • ostatecznego wykańczania powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynków, również w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, np. łazienki, natryski, pralnie
 • zastępuje tradycyjne zaprawy budowlane, przygotowywane na placu budowy ze składników jest przy tym znacznie lżejszy, szybszy i łatwiejszy w przygotowaniu oraz wykonaniu. Zdecydowanie zmniejsza też ryzyko pojawienia się rys skurczowych.

Rekomendacje

 • Dedykowany do nakładania agregatem tynkarskim na powierzchnie na zewnątrz
 • Zwłaszcza do tynkowania podłoży z lekkich materiałów budowlanych, np. bloczki keramzytowe, bloczki gazobetonowe, itp.
 • Zalecany jako podkład pod warstwy wykończeniowe: tynki cienkowarstwowe, gładzie tynkarskie, zaprawy klejące, a wykończony na gładko również pod malowanie i tapetowanie.

Nie stosować, jeśli w trakcie nakładania i wiązania występuje bezpośrednie nasłonecznenie, wilgoć, deszcz lub przeciągi powodujące gwałtowne wysychanie.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Proporcje mieszania6,0-6,5 l/25 kg
Minimalna grubość warstwy [mm]10
Maksymalna grubość warstwy [mm]20
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]≥2,5 (CSII)
Przyczepność [N/mm2]≥0,2 (FP:B)
Absorpcja wody [kg/m2*min 0,5]≤0,2 (W2)
Współczynnik przewodzenia ciepła λ10,dry [w/mK]0,45 (P=50)
Czas gotowości do użycia (temp.ok 20ºC) [h]2
Termin przydatności12 miesięcy od daty produkcji
Zużycie11-12 kg/m2 dla gubości warstwy 10 mm

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

14

DoP-PL-IP PLUS/01/14

EN 998-1:2010

weber IP PLUS 01/14

Zaprawa tynkarska lekka (LW) do wnętrz i na zewnątrz.
LW – CS II – W 2

Reakcja na ogieńKlasa A1
Substancje niebezpiecznepatrz Karta Charakterystyki
Gęstość w stanie suchym≤ 1300 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie CS II
Przyczepność≥ 0,2 N/mm2 (FP:B)
Absorpcja wodyW 2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej, μ≤ 15
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry (wartość tabelaryczna)0,45 W/m*K (P=50%)
(wartość tabelaryczna wg EN 1745:2012 tablica A.12)
 

Trwałość (odporność na zamrażanie-odmrażanie)

- ubytek masy:
- spadek wytrzymałości na zginanie:
- spadek wytrzymałości na ściskanie:

 

< 5 %
< 10 %
< 10 %

 

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

 • ok. 11-12 kg na 1 m2 tynku grubości 10 mm

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie ( tłuszcze, kleje, bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Wszelkie, większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Na podłożach silnie nasiąkliwych (np. gazobeton) wykonać obrzutkę (szpryc) z weber TP541 i pozostawić do wyschnięcia. Na podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton) nałożyć pacą zębatą warstwę sczepną z zaprawy klejowo-szpachlowej weber KS122 i pozostawić do wyschnięcia.

Przygotowanie produktu

Tynk weber IP PLUS mieszać z wodą w ilości 6,0 l/25 kg suchego produktu, w mieszalnikach przepływowych, agregatach tynkarskich lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać 2-3 minuty do uzyskania jednorodnej masy. Sprawdzić konsystencję i w razie potrzeby dodać wodę do ilości maksymalnie 6,5 l/25 kg, ponownie zamieszać. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 2 godzin. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość tynku i może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest dodawanie „dodatkowo” piasku, cementu i innych materiałów.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Należy chronić powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. W upalne dni oraz przy intensywnym ogrzewaniu, tynk należy zraszać wodą.

Wskazówki wykonawcze

Tynk weber IP PLUS należy nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie. Tynk układać w jednej warstwie lub w dwóch warstwach, narzucając go w dwóch cyklach roboczych w odstępie kilkudziesięciu minut (czas zależny od temperatury i wilgotności), stosując zasadę „mokre na mokre”.
Grubość tak wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm. 

Narzucony tynk równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku należy pierwszą jego warstwę „przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do związania. Drugą warstwę tynku o grubości 10 - 20 mm można układać, zachowując przerwę technologiczną około 1 dzień/mm grubości pierwszej warstwy tynku. 

Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od potrzeb:

 • tynk podkładowy-na ostro pacą styropianową lub drewnianą;
 • tynk gładki/filcowany (np. pod malowanie)-równomierne zatrzeć na gładko pacą z gąbką lub filcem. 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie zacierania naprawiać na bieżąco tynkiem weber IP PLUS. W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton-cegła) i na podłożach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego powlekanego lub siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20x20 mm, ø1 mm). We wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych zaleca się stosować siatkę zbrojącą oraz nierdzewne profile ochronne. Na dużych powierzchniach należy stosować dylatacje. Na związany i wyschnięty tynk weber IP PLUS można nakładać wszelkiego rodzaju tynki cienkowarstwowe, gładzie, płytki ceramiczne itp.