Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber IP INTER

weber IP INTER
weber IP INTER

Najważniejsze właściwości

 • Do stosowania wewnątrz budynków
 • do pomieszczen suchych i wilgotnych
 • Do tynkowania ścian i sufitów
 • Drobne uziarnienie: do 0,7 mm
 • Niskie zużycie 10 - 11 kg/m2/10mm
 • Bardzo dobre właściwości aplikacyjne
 • Ograniczony skurcz
 • Zwiększona przyczepność
 • Do nakładania ręcznego i maszynowego
 • Do wygładzania metodą filcowania lub gąbką

Lekki tynk cementowo-wapienny do wnętrz o podwyższonej przyczepności

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • do stosowania wewnątrz budynków
 • do pomieszczeń suchych i wilgotnych
 • do tynkowania ścian i sufitów
 • drobne uziarnienie: do 0,7 mm
 • niskie zużycie: 10 - 11 kg/m2/10 mm
 • bardzo dobre właściwości aplikacyjne
 • ograniczony skurcz
 • zwiększona przyczepność
 • do nakładania  ręcznego i maszynowego
 • do wygładzania metodą filcowania lub gąbką

Zastosowanie produktu

weber IP INTER jest przeznaczony do tynkowania ścian i sufitów wykonanych z betonu, elementów keramzytowych, ceramicznych zwykłych i poryzowanych, gazobetonowych oraz silikatowych wewnątrz budynków mieszkalnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz przemysłowych.

Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach suchych, jak również w pomieszczeniach narażonych na wyższe zawilgocenie typu łazienki, natryski, pralnie, garaże, piwnice itp.

Służy do wykonywania ręcznego lub mechanicznego:

 • tradycyjnych tynków zatartych na gładko, o drobnoziarnistej fakturze, np. pod malowanie,
 • tynków podkładowych pod dekoracyjne tynki cienkowarstwowe, gładzie tynkarskie, płytki ceramiczne, tapety itp.

weber IP INTER zastępuje zaprawy budowlane przygotowane ze zgromadzonych składników na placu budowy - jest przy tym łatwiejszy w przygotowaniu oraz wykonaniu. Jego zastosowanie zdecydowanie zmniejsza ryzyko pojawienie się rys skurczowych.

Rekomendacje

 • Służy do wykonywania ręcznego lub mechanicznego tradycyjnych tynków zatartych na gładko, o drobnoziarnistej fakturze, np. pod malowanie.
 • Zalecany jako podkład pod warstwy wykończeniowe: tynki cienkowarstwowe, gładzie tynkarskie, płytki ceramiczne, tapety itp.
 • Zwłaszcza do tynkowania podłoży z lekkich materiałów budowlanych, np. bloczki keramzytowe, bloczki gazobetonowe, itp.

 

temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna wynosić od +5OC do +25OC. Należy chronić powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. W upalne dni oraz przy intensywnym ogrzewaniu tynk należy zraszać wodą.

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Proporcje mieszania 6,5 - 7,0 l wody l / 25 kg suchej mieszanki
Minimalna grubość warstwy [mm] 8
Maksymalna grubość warstwy [mm] 20
Wytrzymałość na ściskanie [N/mm2] 1,5 - 5 (CSII)
Przyczepność [N/mm2] ≥0,3 (FP:B)
Absorpcja wody [kg/m2*min 0,5] W0
Uziarnienie maksymalne [mm] 0,7
Czas gotowości do użycia (temp.ok 20ºC) [h] 2
Termin przydatności 12 miesięcy od daty produkcji
Zużycie 10 - 11 kg/m2 dla gubości warstwy 10 mm

 

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

16

DoP-PL-IP INTER /01/16

EN 998-1:2010

weber IP INTER

Zaprawa tynkarska lekka (LW) do wnętrz
LW – CS II – W 0

Reakcja na ogień Klasa A1
Substancje niebezpieczne patrz Karta Charakterystyki
Gęstość w stanie suchym ≤1300 kg/m3
Wytrzymałość na ściskanie  CS II
Przyczepność ≥ 0,3 N/mm2 (FP:B)
Absorpcja wody W 0
Współczynnik przewodzenia ciepła, λ10,dry (wartość tabelaryczna) 0,33 W/m*K (P=50%)

Opakowania

worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

Zużycie

 • ok. 10 - 11 kg na 1 m2 tynku grubości 10 mm

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być mocne, nieodkształcalne, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń. Warstw słabo związane z podłożem lub osłabiających wiązanie należy usunąć np.: tłuszcze, kleje, bitumy, pył, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp. Wszelkie większe ubytki, fugi, szczeliny instalacyjne itp. należy przed
tynkowaniem wypełnić tynkiem weber IP INTER lub inną zaprawą cementową. Na podłożach silnie nasiąkliwych (np. gazobeton l;ub elementy ceramiczne) należy wykonać obrzutkę (szpryc) z weber TP541 i pozostawić do wyschnięcia. Na podłoża gładkie lub nienasiąkliwe (np. beton) zalecamy nałożenie warstwy sczepnej z zaprawy klejowo-szpachlowej weber KS122 pacą zębatą i pozostawienie do wyschnięcia. Szczególnie dotyczy to przypadków ryzyka pozostałości płynów antyadhezyjnych na podłożu.
 

Przygotowanie produktu

Tynk weber IP INTER można nakładać ręcznie lub przy użyciu agregatu tynkarskiego. W przypadku aplikacji ręcznej tynk należy mieszać z wodą w ilości 6,5 - 7,0 l wody na 25 kg (worek) suchego produktu za pomocą mieszadła wolnoobrotowego. Mieszanie powinno trwać 2-3 minuty, do uzyskania jednorodnej masy. Następnie należy odczekać 2 minuty i ponownie wamieszać. W zależności od temperatury, przygotowana masa zachowuje swoje właściwości do około 2 godzin. Dodawanie większej ilości wody niż zalecana, obniża wytrzymałość i przyczepność tynku oraz może powodować powstawanie rys skurczowych. Niedopuszczalne jest dodawanie do zaprawy piasku, itp.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna wynosić od +5ºC do +25ºC. Należy chronić powierzchnię przed bezpośrednim nasłonecznieniem i przeciągami. W upalne dni oraz przy intensywnym ogrzewaniu, tynk należy zraszać wodą.

Wskazówki wykonawcze

Tynk weber IP INTER układa się w jednej lub w dwóch warstwach. Grubość jednej warstwy nie powinna przekraczać 20 mm. Narzucony tynk należy wyrównać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego tynku nalezy pierwszą warstwę "przeczesać' poziomo pacą zębatą i zostawić do wstępnego związania na około 24 godziny, a następnie układać druga warstwę stosując zasadę "mokre na mokre". 

Po częściowym stwardnieniu tynk powinien być poddany zacieraniu w zależności od potrzeb: tynk podkładowy - na ostro pacą styropianową lub drewnianą, tynk gładki (np. pod malowanie) - równomiernie zacierać na gładko.


 

Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie zacierania naprawiać na bieżąco tynkiem weber IP INTER. W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton-cegła) i na podłożach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego powlekanego lub siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20x20 mm, ø1 mm). We wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych zaleca się stosować siatkę zbrojącą oraz nierdzewne profile ochronne. Na dużych powierzchniach należy stosować dylatacje. Na związany i wyschnięty tynk weber IP INTER można nakładać wszelkiego rodzaju tynki cienkowarstwowe, gładzie, płytki ceramiczne itp.