Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber ZT602

weber ZT602
weber ZT602

Najważniejsze właściwości

 • cementowa
 • mrozoodporna
 • do napraw powierzchni pionowych i poziomych
 • do wewnątrz i na zewnątrz
 • paroprzepuszczalna

Cementowa zaprawa do napraw i wyrównania podłoża

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • do wypełniania drobnych ubytków i szczelin
 • do miejscowego wyrównywania powierzchni o różnicach do 10 mm
 • jako warstwa podkładowa pod płytki ceramiczne i tynki
 • mrozoodporna
 • do napraw powierzchni pionowych i poziomych
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie produktu

 • Do wypełniania ubytków (przywracania kształtu) i szczelin oraz miejscowego wyrównywania powierzchni warstwami o grubości od 2 do 10 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Jako warstwa podkładowa pod płytki ceramiczne i tynki.
 • Do naprawy podłoża przed zastosowaniem podkładów podłogowych
 • Do stosowania na podłożach mineralnych (beton, jastrych cementowy), z cegieł ceramicznych i silikatowych, bloczków betonowych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, z kamieni naturalnych itp.  

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki CLP

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
(po 28 dniach):
> 20 N/mm2
Proporcje mieszania:4.5 - 5,0 l wody na 25 kg (worek) suchej mieszanki
Wydajność: 13,5 - 14,0 l zaprawy z 25 kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszanki:ok. 10 kg/m2
przy warstwie o grubości 5 mm
Grubość warstwy:2 - 10 mm
Czas zużycia zaprawy:do 2 h
Temperatura stosowania:od + 5°C do + 30°C

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

11

DoP-PL-ZT602/01/13

EN 1504-3:2005

weber ZT602

Zaprawa cementowa (CC) do napraw niekonstrukcyjnych betonu i zastosowań o niskich wymaganiach odnośnie właściwości użytkowych w budynkach i pracach inżynierskich - zasada 3 - odbudowanie elementu betonowego - metoda 3.1  - ręczne nakładanie zaprawy naprawczej

Klasa R2

Reakcja na ogieńKlasa A1
Substancje niebezpiecznepatrz Karta Charakterystyki
Wytrzymałość na ściskanie≥ 15 MPa
Zawartość jonów chlorkowych≤ 0,05 %
Przeczepność≥ 0,8 MPa
Ograniczony skurcz/ pęcznienie≥ 0,8 MPa
Kompatybilność cieplna część 1 , zamrażanie - rozmrażanie≥ 0,8 MPa

Opakowania

Worek 25 kg, paleta 1050 kg

Magazynowanie i transport

Produkt zachowuje swoje właściwości przez okres 12 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji, która jest jednocześnie datą pakowania wyrobu, umieszczona jest razem z numerem Deklaracji Zgodności na boku worka. Produkt przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed wilgocią.

Zużycie

ok. 10 kg/m2 przy warswie grubości 5 mm

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć dużą ilością czystej wody i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być konstrukcyjnie nośne, stabilne, suche, mocne oraz wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem, nieodpornych na działanie wody lub osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Na 4-24 godziny przed nakładaniem zaprawy podłoże należy zagruntować preparatem weber PG201.

Przygotowanie produktu

Do 4,5-5 litrów czystej, chłodnej wody wsypać 25 kg (worek) suchej zaprawy weber ZT602 i mieszać przez 3-4 minuty wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. W przypadku stosowania wolnoobrotowych mieszalników lub betoniarek zaprawę należy mieszać przez 6 - 8 minut. Mniejsze ilości można przygotować ręcznie przy użyciu kielni lub łopaty.

W celu zwiększenia przyczepności zaprawy do podłoża i podwyższenia jej odporności na ścieranie można 10 - 20% wody zarobowej zastąpić preparatem weber PG201.

Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 2 godzin. Nie dodawać więcej niż ww. ilość wody, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Nie „ulepszać" wyrobu przez dodawanie piasku, cementu, itp.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna być wyższa niż + 5°C

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę weber ZT602 nakładać kielnią lub meta­lową pacą, mocno dociskając i wcierając zaprawę w podłoże. Większe ubytki wypełniać warstwami o grubości do 10 mm; każdą taką warstwę pozostawić do stwardnienia na okres 1-2 dni.

Ułożoną zaprawę należy przez dni chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. poprzez skrapianie co kilka godzin wodą i przykrycie folią. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.