Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber ZT601

weber ZT601
weber ZT601

Najważniejsze właściwości

 • cementowa
 • mrozoodporna
 • do naprawy powierzchni pionowych i poziomych
 • do wewnątrz i na zewnątrz
 • paroprzepuszczalna

Cementowa zaprawa naprawcza, 10-60 mm

Charakterystyka

Najważniejsze właściwości produktu

 • do naprawy podłoża pod podkłady podłogowe
 • do wypełniania złączy prefabrykatów
 • do obsadzania drobnych elementów np. balustrad
 • mrozoodporna
 • do napraw powierzchni pionowych i poziomych
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Zastosowanie produktu

 • Do wypełniania złączy prefabrykatów, uzupełniania ubytków (przywracania kształtu) konstrukcji betonowych ), wypełniania szczelin oraz wyrównywania powierzchni warstwami o grubości od 10 do 60 mm, wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Do wykonywania warstw wyrównawczych pod posadzki (jastrychów), tynkowania cokołów.
 • Jako warstwa podkładowa (wyrównująca lub nadająca spadki) pod zaprawy klejące do płytek ceramicznych i tynki.
 • Do naprawy podłoża przed zastosowaniem podkładów podłogowych
 • Do stosowania na podłożach mineralnych (beton, jastrych cementowy), z cegieł ceramicznych i silikatowych, bloczków betonowych, keramzytobetonowych, gazobetonowych, z kamieni naturalnych itp.
 • do obsadzania balustrad, drobnych elementów, itp.    

Dokumentacja techniczna

Karta techniczna do druku (PDF)

Karta charakterystyki

Deklaracja właściwości użytkowych

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Wytrzymałość na ściskanie
(po 28 dniach):
> 20 N/mm2
Proporcje mieszania:3.0 - 3,5 l wody na 25 kg (worek) suchej mieszanki
Wydajność: 12,0 - 13,0 l zaprawy z 25 kg suchej mieszanki
Zużycie suchej mieszanki:ok. 20 kg/m2
przy warstwie o grubości 10 mm
Grubość warstwy:10 - 60 mm
Czas zużycia zaprawy:do 2 h
Temperatura stosowania:od + 5°C do + 30°C

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o.
ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice

11

DoP-PL-ZT601/01/13

EN 1504-3:2005

weber ZT601

Zaprawa cementowa (CC) do napraw niekonstrukcyjnych betonu i zastosowań o niskich wymaganiach odnośnie właściwości użytkowych w budynkach i pracach inżynierskich - zasada 3 - odbudowanie elementu betonowego - metoda 3.1  - ręczne nakładanie zaprawy naprawczej

Klasa R1

Reakcja na ogień Klasa A1
Substancje niebezpieczne patrz Karta Charakterystyki
Wytrzymałość na ściskanie ≥ 10 MPa
Zawartość jonów chlorkowych ≤ 0,05 %
Przeczepność ≥ 0,8 MPa
Kompatybilność cieplna część 1,
zamrażanie - rozmrażanie
spełnia

Magazynowanie i transport

Produkt zachowuje swoje właściwości przez okres 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, chronić przed wilgocią.

Zużycie

 • ok. 10 kg/m2 przy warswie grubości 5 mm

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być konstrukcyjnie nośne, stabilne, suche, mocne oraz wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem, nieodpornych na działanie wody lub osłabiających wiązanie (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Na 4 - 24 godziny przed nakładaniem zaprawy podłoże należy zagruntować preparatem weber PG212.

Przygotowanie produktu

Do 3,0 - 3,5 litra czystej, zimnej wody wsypać 25 kg (worek) suchej zaprawy weber ZT601 i mieszać przez 3 - 4 minuty wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy. W przypadku stosowania wolnoobrotowych mieszalników lub betoniarek zaprawę należy mieszać przez 6 - 8 minut. Mniejsze ilości można przygotować ręcznie przy użyciu kielni lub łopaty.

W celu zwiększenia przyczepności zaprawy do podłoża i podwyższenia jej odporności na ścieranie można 10 - 20% wody zarobowejzastąpić preparatem weber PG212. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 2 godzin. Nie dodawać więcej niż ww. ilość wody, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Nie „ulepszać" wyrobu przez dodawanie piasku, cementu, itp.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę weber ZT601 nakładać kielnią lub metalową pacą, mocno dociskając i wcierając zaprawę w podłoże. Pod powierzchnie tynkowane zaprawą weber ZT601 zaleca się najpierw wykonać obrzutkę z zaprawy weber ZT601 z 3 - 6% (wagowo) dodatkiem cementu portlandzkiego 32,5.

W przypadku wykonywania podkładów pod posadzki w innych niż wymienione zastosowaniach, roboty prowadzić jak dla tradycyjnych zapraw cementowych. Większe ubytki wypełniać warstwami o grubości do 60 mm; każdą taką warstwę pozostawić do stwardnienia na okres 1 - 2 dni. Ułożoną zaprawę należy przez dni chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, np. poprzez skrapianie co kilka godzin wodą i przykrycie folią. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.

Warunki atmosferyczne podczas stosowania i wiązania wyrobu
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna być wyższa niż +5°C.