Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec EP 48

weber.tec EP 48

Najważniejsze właściwości

 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
 • wysoka odporność na ścieranie
 • dobra odporność chemiczna
 • bardzo dobra zdolność krycia
 • dyfuzyjność dla pary wodnej
 • możliwość uzyskania powierzchni trwałej, estetycznej i łatwej w utrzymaniu czystości
 • wysoka zdolność krycia
 • do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
 • do powierzchni pionowych i poziomych

Barwna, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa dyspersyjna żywica epoksydowa

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec EP 48 jest dyfuzyjną dla pary wodnej, barwną żywicą epoksydową. Po wyschnięciu powierzchnia jest półmatowa.. Jako dyspersja wodna jest niepalna i nie stwarza zagrożenia wybuchowego. Jest odporna na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, oleje silnikowe, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole.

Najważniejsze właściwości produktu

 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%)
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
 • wysoka odporność na ścieranie
 • dobra odporność chemiczna
 • bardzo dobra zdolność krycia
 • dyfuzyjność dla pary wodnej

Zastosowanie produktu

- do powłokowego zabezpieczania podłoży mineralnych (cementowych) w miejscach występowania intensywnych obciążeń mechanicznych, wywołanych ruchem pieszym, wózków widłowych i innych pojazdów na kołach ogumionych, w garażach, na parkingach, w magazynach, pomieszczeniach technicznych, halach przemysłowych itp.

- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

- do powierzchni pionowych i poziomych
 

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Kolor: standardowe – szary: RAL 7040 i RAL 7032, beżowy RAL 1015
Gęstość w temp. +23°C: ok. 1,32 kg/dm3
Proporcje mieszania (żywica : utwardzacz) w stosunku wagowym: 4,27:1 (kg)
Lepkość A (kubek Forda
ϕ 6 mm) w temp. +20°C:
72 s
Przyczepność powłoki przy odrywaniu
PN-EN 1542-1:2000:
4 N/mm2
Klasyfikacja ogniowa
PN-EN 13501-1:2007:
Bfl-s1
Dokumenty odniesienia: EN 1504-2:2004
DOP-PL-ZEPW/01/13

Opakowania

Pojemniki 15 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

Zużycie

0,2-0,3 kg/m2 na 1 warstwę, zależy od stanu podłoża

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, czyste, wolne od niezwiązanych cząstek, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Powierzchnie gładkie, wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione, np. przez piaskowanie, śrutowanie, frezowanie. Wytrzymałość podłoża musi być dostosowana do obciążeń użytkowych (np. dla posadzek przemysłowych zaleca się, aby wytrzymałość podłoża betonowego na ściskanie wynosiła minimum 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie co najmniej 1,5 MPa). Tynki cementowe powinny odpowiadać klasie CS IV. Przed ułożeniem powłoki chłonnej podłoże należy zagruntować żywicą weber.tec EP 47. Należy bezwzględnie zapoznać się z kartą techniczną żywicy stosowanej do gruntowania.

Przygotowanie produktu

weber.tec EP 48 komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 3 minuty i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki. O ile podłoże nie jest gruntowane żywicą weber.tec EP 47, materiał przeznaczony do nakładania w pierwszej warstwie rozcieńczyć wodą w ilości 5-10%.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C (zalecane od +12°C). Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

Czas obróbki: przy +10°C ok. 40 minut
przy +20°C ok. 30 minut
przy +25°C ok. 20 minut
Dalsza obróbka (nakładanie kolejnej warstwy): przy +10°C po 16 godzinach
przy +20°C po 12 godzinach
przy +25°C po 10 godzinach
Pełne obciążenie: przy +10°C 8 dni
przy +20°C 6 dni
przy +25°C 5 dni

Wskazówki wykonawcze

Warstwy powłokowe nakłada się za pomocą wałka na przygotowane podłoże. Żywica weber.tec EP 48 wykazuje bardzo dobre właściwości kryjące. W przypadku potrzeby uzyskania warstwy malarskiej zaleca się układać żywicę w 2 warstwach (drugą nakładać po utwardzeniu się pierwszej warstwy). Należy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie trzeba się liczyć ze znikomymi różnicami odcieni. Narzędzia czyścić ciepłą wodą natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym).