Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec EP 43

weber.tec EP 43

Najważniejsze właściwości

 • niska lepkość
 • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
 • odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania i zamykania powierzchni

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec EP 43 - bezbarwna, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoża oraz wykonywania laminatów żywicznych.

Najważniejsze właściwości produktu

 • niska lepkość
 • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
 • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
 • odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 43 służy:

 • do gruntowania podłoża pod posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej weber.tec EP 45,
 • po zmieszaniu z suszonym piaskiem kwarcowym do wykonania żywicznych zapraw naprawczych lub jastrychów epoksydowych,
 • do przesycania mat i tkanin z włókna szklanego, tworząc chemoodporne laminaty,
 • jako spoiwo do wykonywania tzw. kamiennych dywanów (po zmieszaniu z kolorowym kruszywem kwarcowym).

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Barwa:

bezbarwna

Konsystencja: płynna
Gęstość: ok. 1,11 kg/dm3 w temp. +20°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz):

w stosunku wagowym  3,33 : 1 (kg)

Lepkość mieszaniny (A+B): ok. 13 s (kubek Forda, Ø 10 mm) w temp. +20°C

Przyczepność do podłoża betonowego C20/25 (B 25):

zerwanie w podłożu
Wytrzymałość na ściskanie: ok. 57 MPa
Ścieralność na tarczy Boehmego: 1,8 mm
Odporność na ścieranie udarowe: 5000 obr. RS-1, masa pyłu -  4,43 g
Dokumenty odniesienia: EN 13813:2012
DOP-PL-ZEP/01/13

Opakowania

Pojemniki 20 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem

Zużycie

Zużycie weber.tec EP 43 :

- jako żywica do gruntowania podłoża - 0,25-0,40 kg/m2 w zależności od stanu podłoża

- na 1 warstwę laminatu (do przesycenia tkaniny z włókna szklanego) - 1-1,5 kg/m2

- na warstwę zamykającą - 0,3-1 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłożem może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy.

Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powierzchnie gładkie, spieczone, wypolerowane lub z mleczkiem cementowym nie nadają się pod powłokę, o ile nie zostaną uprzednio przygotowane/zmatowione poprzez np. piaskowanie, frezowanie. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć. Ubytki naprawić stosując materiały odpowiednie do występujących obciążeń i miejsca wbudowania materiału (np. zaprawy PCC, zaprawę żywiczną, szpachlę z weber.tec EP 43 i piasku do żywic).

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr./min).
Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 43 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. W przypadku oddziaływania wody na nie do końca związaną powłokę na powierzchni mogą utworzyć się smugi. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie, jakości gruntowania. Nałożenie warstwy żywicy na wilgotnym podłożu, szczególnie przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych na niezwiązaną powłokę, może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych.
Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: ok. 40 minut przy +10°C
ok. 30 minut przy +20°C
ok.20 minut przy +25°C
Pełna odporność po: 14 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
7 dniach przy +25°C

Wskazówki wykonawcze

Żywicę stosowaną w celu zagruntowania podłoża należy równomiernie nanieść za pomocą zgarniaka, a następnie rozprowadzić wałkiem aż do widocznego momentu nasycenia podłoża. Unikać tworzenia kałuż. W celu uzyskania szorstkiej (nieśliskiej) powierzchni świeżą powłokę posypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,4-0,8 mm (zużycie piasku 1-2 kg/m2). Po związaniu nadmiar piasku usunąć. Aby uniknąć zabrudzenia i przyklejania się do wykonywanej powierzchni używać butów z kolcami.

Do wypełnienia ubytków i zaszpachlowania uszkodzeń można przygotować szpachlę w następujących proporcjach:
weber.tec EP 43 – 1 część wagowa
− piasek kwarcowy o uziarnieniu 0,1-0,3 mm – od 1 do 5 części wagowych
Proporcja 1 część żywicy i 1 części kruszywa pozwala na uzyskanie szpachli o lekko rozlewnej konsystencji. Nie wymaga ona wcześniejszego zagruntowania podłoża przy obciążeniach lekkich i średnich.

Do kompozycji żywicy i utwardzacza weber.tec EP 43 dodawać porcjami odmierzoną ilość piasku i dokładnie mieszać do uzyskania jednorodnej mieszanki. Temperatura piasku i żywicy powinna być zbliżona (zalecany zakres temperatur 15-20°C). Tak przygotowany wyrób należy niezwłocznie rozłożyć kilkoma porcjami na wyznaczonym fragmencie przygotowanego podłoża, a następnie rozprowadzić równomiernie za pomocą stalowej rakli z ząbkami. Po rozprowadzeniu masy należy odczekać 10-15 minut i przewałkować świeżo ułożoną masę wałkiem z kolcami w celu odpowietrzenia i wyrównania powierzchni. Zużycie na 1m2 i 1mm grubości warstwy przy proporcji mieszania 1:1 po 0,7 kg.
 

Konsystencję tiksotropową (umożliwiającą wykonanie np. faset) uzyskuje się przy dodaniu 4-5 części wagowej kruszywa. Podłoże pod tak przygotowaną zaprawę wymaga zagruntowania czystą żywicą weber.tec EP 43 (nakładanie zaprawy może być wykonywane metodą mokre na mokre).
Przy wykonywaniu laminatów postępować w sposób następujący. Po wymieszaniu składników A i B, gotową do użytku masę należy nanieść na laminowaną powierzchnię wałkiem lub pędzlem, nałożyć przygotowaną wcześniej matę szklaną i przesycić laminat żywicą za pomocą wałka do laminowania lub pędzla. Po utwardzeniu pierwszej warstwy laminat należy dosycić ponownie nanosząc żywicę weber.tec EP 43
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) rozpuszczalnikiem weber.sys 992