Ta strona używa plików cookies do poprawnego działania.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Dowiedz się więcej

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec EP 39

Harz EP 39 HC

weber.tec EP 39

Najważniejsze właściwości

  • wysoka odporność na ścieranie
  • bardzo dobra zdolność krycia
  • wysoka odporność chemiczna
  • posiada atest higieniczny PZH

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, barwna żywica epoksydowa

Charakterystyka

Opis produktu

weber.tec EP 39 (Harz EP 39 HC) - bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, barwna żywica epoksydowa o własnościach tiksotropowych. Powłoka wykonana z żywicy wyróżnia się wysoką odpornością na ścieranie oraz wysoką odpornością chemiczną na wodę morską, ścieki, liczne zasady, rozcieńczone kwasy, a także oleje, smary, paliwa oraz liczne rodzaje rozpuszczalników. Żywicę można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

Najważniejsze właściwości produktu

  • wysoka odporność na ścieranie
  • bardzo dobra zdolność krycia
  • wysoka odporność chemiczna

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 39 głównie stosuje się do wykonywania powłok ochronnych na powierzchniach mineralnych (beton, tynki i jastrychy cementowe). Żywica może być stosowana jako powłoka w zbiornikach na wodę (przeznaczoną do spożycia przez ludzi ) i basenach kąpielowych. Dodatkowo stosuję się jako powłokę ochronną na powierzchniach z tworzyw sztucznych (np. żywiczne laminaty). Żywica weber.tec EP 39 jest odporna na działanie wysokich obciążeń mechanicznych lub/i chemicznych, nadaje się np. na posadzki magazynów i hal przemysłu spożywczego, zakładów chemicznych, na powierzchnie obiektów oczyszczalni ścieków (np. zbiorników otwartych i zamkniętych komór fermentacyjnych, piaskowników), również w strefie zmiennego poziomu ścieków. Nie wymaga gruntowania podłoża (sama dla siebie jest materiałem gruntującym).

Dokumentacja techniczna

Wyślij lub pobierz dokumentację

Możesz wysłać dokumenty na swoją skrzynkę e-mail, lub pobrać ją bezpośrednio.

Dane techniczne

Dane techniczne

Baza: żywica epoksydowa
Kolor: 

standardowe - RAL 7023 i RAL 7032,
inne na indywidualne zamówienie

Gęstość: ok. 1,25 kg/dm3 w temp. +23°C
Proporcje mieszania (żywica:utwardzacz):

w stosunku wagowym 5 : 1
w stosunku objętościowym 2,75 : 1

Zawartość części stałych: 100%
Przyczepność do podłoża
betonowego C20/25 (B 25):
zerwanie w podłożu
Dokumenty odniesienia: EN 13813:2002
DOP-PL-tecEP39/01/13

Opakowania

pojemniki 15 kg i 30 kg

Magazynowanie i transport

Wyrób przechowywać do 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych i chłodnych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

Zużycie

Zużycie weber.tec EP 39 zależy od rodzaju i stanu podłoża
podłoże gładkie przeciętnie 0,3-0,45 kg/m2
podłoże szorstkie przeciętnie 0,5-0,8 kg/m2

Środki bezpieczeństwa

Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem. Stosować środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Wykonanie

Przygotowanie podłoża

Podłożem posadzki/powłoki z żywicy weber.tec EP 39 może być: beton, jastrych cementowy, jastrych epoksydowy, laminat żywiczny. W celu przygotowania podłoża betonowego mogą być stosowane metody: mechaniczne np. czyszczenie mechaniczne, frezowanie, śrutowanie, piaskowanie, oczyszczanie płomieniowe (wypalanie) lub ręczne np. odkurzanie, szorowanie.
Ubytki, wykruszenia, pustki uzupełnić np. systemami betonu naprawczego - weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 756 lub zaprawami na spoiwie epoksydowym np. weber.tec FM 93, szpachlą z weber.tec EP 10 i piasku do żywic. Przy doborze technologii naprawy należy kierować się stanem podłoża, rodzajem i wielkością ubytków, charakterem pracy, rodzajami i wielkościami występujących obciążeń oraz parametrami wytrzymałościowymi podłoża i materiału reprofilacyjnego. Podłoża betonowe zbyt porowate lub nierówne należy wyszpachlować odpowiednimi dla żywic szpachlówkami mineralnymi lub epoksydowymi.
Zastosowane metody przygotowania i oczyszczenia podłoża nie mogą powodować zamknięcia porów (powierzchnia podłoża nie może być zatarta na gładko). W takiej sytuacji konieczne jest uszorstnienie podłoża. Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna wynosić przynajmniej 25 MPa. Podłoże powinno być suche (wilgotność masowa nie wyższa niż 4%), stabilne, czyste, bez olejów i tłuszczów. Powłoki bitumiczne lub smołowe należy usunąć.
Podłoża z tworzyw sztucznych, np. z żywicznego laminatu, należy uszorstnić i oczyścić, ewentualnie odtłuścić.

Przygotowanie produktu

Komponenty A (żywica) i B (utwardzacz) są dostarczane w odpowiednich proporcjach gotowych do użycia. Zabrania się zmieniania tych proporcji. W przypadku pojemnika „kombi”, dno górnego stożkowego pojemnika z utwardzaczem, bez jego zdejmowania z pojemnika dolnego, należy wielokrotnie przebić stalowym przebijakiem i pozwolić, aby utwardzacz w całości wypłynął do pojemnika dolnego. Po połączeniu obu komponentów należy niezwłocznie rozpocząć mieszanie za pomocą mieszadła w wolnoobrotowej wiertarce (do 300 obr/min). Należy zwracać uwagę na dokładne wymieszanie składników przy ściankach i dnie pojemnika. Czas mieszania nie powinien być krótszy niż 5 minut i powinien doprowadzić do jednorodnej mieszaniny. Z tego też względu należy przelać mieszaninę do czystego pojemnika i ponownie ją przemieszać. Nigdy nie nakładać z naczynia dostawczego. Należy przygotować taką ilość materiału, którą można zużyć w ciągu tzw. czasu obróbki.

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne może być stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza

Czas obróbki: - 70-80 minut przy +10°C
- 40-45 minut przy +20°C
- 20-22 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po:  - 24-36 godzin przy +10°C
- 12-16 godzinach przy +20°C
- 6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po:  - 2 dniach przy +10°C
- 24 godzinach przy +20°C
- 20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po:  - 10 dniach przy +10°C
- 7 dniach przy +20°C
- 3 dniach przy +30°C

Wskazówki wykonawcze

weber.tec EP 39 nakłada się wałkiem futrzanym dociskając go mocno do podłoża. Dla uzyskania pełnej odporności i trwałości, naniesiona powłoka musi być absolutnie wolna od porów. W przypadku porowatego podłoża zaleca się nawet stosowanie trzech warstw. Należy zapewnić pokrywanie wydzielonych architektonicznie powierzchni podłoża żywicą z tej samej partii produkcyjnej. W przeciwnym razie trzeba się liczyć ze znikomymi różnicami odcieni.

Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu pracy (żywica musi być w stanie niezwiązanym) z zastosowaniem preparatu weber.sys 992.